Baza leków - leki.kompendium24.pl

Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się


indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków. Ostatnia aktualizacja: 01-09-2017

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Amlaxopin tabl.(10 mg) - 30 szt     Amlodipine

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży
Bezpłatny dla seniora 75+ przykładowa recepta
Pełnopłatny (100%): 12.54zł przykładowa recepta

Uprawnionymi do wystawiania leków bezpłatnych dla seniorów są:

1) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)*
2) pielęgniarka POZ
3) lekarz, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania i wystawia recepty pro auctore, pro familia

*lekarzem POZ jest:
1. posiada tytuł specjalisty w medycynie rodzinnej lub
2. odbywają szkolenia specjalistyczne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
3. posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
4. posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
5. posiada specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w dziedzinie chorób
wewnętrznych

Uprawnienia do wypisywania bezpłatnych leków dla seniorów mają tylko lekarze POZ, którzy bezpośrednio lub pośrednio mają podpisaną umowę z NFZ.
Zgodnie z komunikatem MZ z dnia 17 sierpnia 2016 prawo do wystawiania bezpłatnych recept dla seniorów nie przysługuje lekarzom POZ swiadczącym usługi w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.
Zgodnie z komunikatem MZ z dnia 17 sierpnia 2016 prawo do wystawiania bezpłatnych recept dla seniorów przysługuje lekarzom w stosunku do pacjentów ze swojej listy aktywnej pacjentów lub listy świadczeniodawcy u którego pracują. Dopuszczalne odstępstwa to zastepstwo za uprawnionego lekarza POZ przez innego lekarza POZ oraz wystawienie recepty przez innego lekarza POZ pracującego u tego samego świadczeniodawcy.

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Nadciśnienie tętnicze. Przewlekła, stabilna dusznica bolesna. Naczynioskurczowa dławica piersiowa (typu Prinzmetala).

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Dorośli: początkowa dawka leku w leczeniu nadciśnienia tętniczego jak i dławicy piersiowej wynosi 5 mg raz na dobę; dawkę można zwiększyć do max. dawki 10 mg na dobę (w dawce pojedynczej) w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, amlodypinę stosowano jednocześnie z tiazydowymi lekami moczopędnymi, lekami α-adrenolitycznymi, lekami β-adrenolitycznymi oraz inhibitorami konwertazy angiotensyny. U pacjentów z dławicą piersiową, amlodypina może być stosowana w monoterapii lub w połączeniu z innymi preparatami przeciw dławicy piersiowej. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych, leków blokujących receptory beta-adrenergiczne oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny nie wymaga modyfikowania dawki amlodypiny. Szczególne grupy pacjentów. Osoby w podeszłym wieku: u pacjentów w podeszłym wieku zaleca się normalny schemat dawkowania, jednak podczas zwiększania dawki należy zachować ostrożność. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: ze względu na brak ustalonego schematu, należy zachować szczególną ostrożność. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, należy rozpocząć od najmniejszej dawki, a następnie stopniowo należy ją zwiększać. Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek: zmiany stężenia amlodypiny w surowicy nie są skorelowane ze stopniem uszkodzenia nerek, dlatego zaleca się normalny schemat dawkowania; amlodypina nie jest usuwana z organizmu przez dializę. Dzieci i młodzież z nadciśnieniem tętniczym w wieku od 6 do 17 lat.: dawka początkowa 2,5 mg raz na dobę; jeśli po 4 tyg. nie uzyskano pożądanych wartości ciśnienia tętniczego, może być zwiększona do 5 mg raz na dobę. Dawki większe niż 5 mg na dobę nie były badane u dzieci i młodzieży.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Adipine tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 12.32zł 2017-02-27
Adipine tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 7.23zł 2017-02-27
Agen(import r.) tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Amlodipine 13.74zł 2017-02-10
Agen(import r.) tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. tabl. powl. Amlodipine 7.18zł 2017-02-10
Agen(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 13.69zł 2017-02-10
Agen(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 11.76zł 2017-08-25
Agen(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 11.59zł 2017-08-31
Agen(import r.) tabl.(10 mg) - 60 szt. tabl. Amlodipine 22.18zł 2017-08-25
Agen(import r.) tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 6.34zł 2017-08-31
Agen(import r.) tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 7.06zł 2017-02-10
Agen® 10 tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 15.16zł 2017-02-10
Agen® 10 tabl.(10 mg) - 60 szt. tabl. Amlodipine 26.49zł 2017-02-10
Agen® 5 tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 7.84zł 2017-02-10
Agen® 5 tabl.(5 mg) - 60 szt. tabl. Amlodipine 13.91zł 2017-02-10
Aldan tabl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. Amlodipine 11.73zł 2016-12-30
Aldan tabl.(5 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. Amlodipine 6.43zł 2016-12-30
Alneta tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 14.59zł 2016-12-30
Alneta tabl.(10 mg) - 60 szt. tabl. Amlodipine 26.67zł 2016-12-30
Alneta tabl.(10 mg) - 90 szt. tabl. Amlodipine 38.89zł 2016-12-30
Alneta tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 7.51zł 2016-12-30
Alneta tabl.(5 mg) - 60 szt. tabl. Amlodipine 14.00zł 2016-12-30
Alneta tabl.(5 mg) - 90 szt. tabl. Amlodipine 20.39zł 2016-12-30
Amlaxopin tabl.(10 mg) - 30 szt tabl. Amlodipine 12.54zł 2017-02-27
Amlaxopin tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 6.66zł 2017-02-27
Amlodipine Aurobindo tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 10.84zł 2017-08-04
Amlodipine Aurobindo tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 5.68zł 2017-08-04
Amlodipine Bluefish tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 9.82zł 2016-12-30
Amlodipine Bluefish tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 5.19zł 2016-12-30
Amlodipine Vitabalans tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 13.60zł 2014-08-08
Amlodipine Vitabalans tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 6.60zł 2014-08-08
Amlodipinum 123ratio tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 2017-02-10
Amlodipinum 123ratio tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 2017-02-10
Amlodipinum 123ratio(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 11.18zł 2017-02-10
Amlomyl tabl.(10 mg) - 30 szt. blister tabl. Amlodipine 11.52zł 2017-02-27
Amlomyl tabl.(5 mg) - 30 szt. blister tabl. Amlodipine 6.04zł 2017-02-27
Amlonor® tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 14.14zł 2016-12-30
Amlonor® tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 7.28zł 2016-12-30
Amlopin (import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 12.42zł 2017-02-10
Amlopin (import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 12.32zł 2017-02-10
Amlopin (import r.) tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 6.94zł 2017-02-10
Amlopin (import r.) tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 7.51zł 2017-02-10
Amlopin 10 mg tabl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. Amlodipine 16.52zł 2017-08-04
Amlopin 10 mg(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Amlodipine 9.87zł 2017-08-31
Amlopin 5 mg tabl.(5 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. Amlodipine 9.01zł 2017-08-04
Amlopin 5 mg(import r.) tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Amlodipine 5.85zł 2017-08-31
Amlopin(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 10.39zł 2017-08-31
Amlopin(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 10.33zł 2017-04-28
Amlopin(import r.) tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 6.94zł 2017-02-10
Amlozek® tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 18.90zł 2016-12-30
Amlozek® tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 13.01zł 2016-12-30
Apo-Amlo(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. (blistry) tabl. Amlodipine 12.76zł 2017-02-10
Apo®-Amlo 5 tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 7.56zł 2017-02-10
Apo®-Amlo 10 tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 14.71zł 2017-02-10
Cardilopin tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 14.02zł 2016-12-30
Cardilopin tabl.(2,5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 5.23zł 2016-12-30
Cardilopin tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 7.23zł 2016-12-30
Damloc tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 11.85zł 2017-08-31
Damloc tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 6.04zł 2017-08-31
Finamlox tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 14.02zł 2016-12-30
Finamlox tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 6.94zł 2016-12-30
Normodipine® tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 12.32zł 2016-12-30
Normodipine® tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 6.38zł 2016-12-30
Norvasc® tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 19.50zł 2017-04-28
Norvasc® tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 9.50zł 2017-04-28
Tenox tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 15.49zł 2016-12-30
Tenox tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 7.96zł 2016-12-30
Tenox tabl.(5 mg) - 90 szt. tabl. Amlodipine 22.63zł 2016-12-30
Vilpin(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Amlodipine 10.89zł 2017-08-31
Vilpin(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Amlodipine 9.87zł 2017-08-31
Vilpin(import r.) tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Amlodipine 5.85zł 2017-08-31
Vilpin® tabl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. Amlodipine 14.47zł 2017-02-10
Vilpin® tabl.(5 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. Amlodipine 7.51zł 2017-02-10

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij