Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Aripiprazole Aurovitas tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej (15 mg) - 28 szt.

Aripiprazole

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Pełnopłatny (100%):  zł przykładowa recepta

Wskazania do stosowania:

Leczenie schizofrenii u dorosłych i u młodzieży w wieku 15 lat i starszej. Leczenie epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganie nowym epizodom maniakalnym u dorosłych, u których występują głównie epizody maniakalne i którzy odpowiadają na leczenie arypiprazolem. Leczenie epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u młodzieży w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwającym do 12 tyg.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. DorośliSchizofrenia. Dawka początkowa: 10 lub 15 mg/dobę. Arypiprazol jest skuteczny w dawkach 10-30 mg/dobę z dawką podtrzymującą 15 mg na dobę. Nie potwierdzono większej skuteczności dawek >15 mg/dobę, jednak u poszczególnych pacjentów większa dawka może być korzystna. Dawka maksymalna wynosi 30 mg/dobę. Epizody maniakalne w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu I. Dawka początkowa: 15 mg/dobę, jako monoterapia lub w leczeniu skojarzonym. U niektórych pacjentów może być korzystne zastosowanie większej dawki. Dawka maksymalna wynosi 30 mg/dobę. Zapobieganie nawrotom epizodów maniakalnych w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu I. U pacjentów, którzy stosują arypiprazol w monoterapii lub w terapii skojarzonej, należy kontynuować leczenie stosując ustaloną dawkę. Dostosowanie dawki dobowej, w tym jej zmniejszenie, należy rozważyć na podstawie stanu klinicznego. Dzieci i młodzieżSchizofrenia u młodzieży w wieku ≥15 lat. Początkowo 2 mg/dobę przez 2 dni, następnie 5 mg/dobę przez kolejne 2 dni, aż do osiągnięcia zalecanej dawki docelowej - 10 mg/dobę. W przypadkach gdzie zwiększenie dawki jest właściwe, należy podawać kolejne dawki, zwiększone jednorazowo o 5 mg, nie przekraczając maksymalnej dawki dobowej 30 mg. Arypiprazol jest skuteczny w dawkach 10-30 mg/dobę. Nie potwierdzono większej skuteczności dawek >10 mg/dobę, jednak u poszczególnych pacjentów większa dawka może być korzystna. Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci ze schizofrenią w wieku <15 lat (brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności). Epizody maniakalne w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu I u młodzieży w wieku ≥13 lat. Początkowo 2 mg/dobę przez 2 dni, następnie 5 mg/dobę przez kolejne 2 dni, aż do osiągnięcia zalecanej dawki docelowej - 10 mg/dobę. Leczenie powinno trwać możliwie najkrócej, do uzyskania kontroli objawów; nie może być dłuższe niż 12 tygodni. Nie wykazano większej skuteczności terapii po zastosowaniu dawek >10 mg/dobę, a dawka dobowa wynosząca 30 mg jest związana ze znacząco większą częstością występowania istotnych działań niepożądanych, włączając zdarzenia związane z objawami pozapiramidowymi, senność, zmęczenie oraz zwiększenie masy ciała. Z tego powodu dawki >10 mg/dobę należy stosować tylko w wyjątkowych przypadkach oraz z zachowaniem ścisłej kontroli klinicznej. Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku <13 lat. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu w leczeniu drażliwości związanej z zaburzeniami autystycznymi u dzieci i młodzieży w wieku <18 lat; brak zaleceń dotyczących dawkowania. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu w leczeniu tików związanych z zespołem Tourette'a u dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat; brak zaleceń dotyczących dawkowania. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności modyfikacji dawki w zależności od płci, u palaczy tytoniu, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek ani u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy ostrożnie ustalać dawkowanie, a najwyższą dawkę dobową - 30 mg, stosować ze szczególną ostrożnością. U pacjentów w podeszłym wieku należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej, jeśli pozwalają na to okoliczności kliniczne. Dawkę arypiprazolu należy zmniejszyć w przypadku równoczesnego podawania silnego inhibitora CYP3A4 lub CYP2D6, natomiast zwiększyć w przypadku równoczesnego podawania silnego induktora CYP3A4 (patrz interakcje). Sposób podania. Lek należy podawać raz na dobę o stałej porze; można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej należy położyć na języku, gdzie szybko rozpuści się w ślinie. Można ją popić płynem. Możliwe jest również wymieszanie tabletki z wodą i wypicie otrzymanej zawiesiny. Arypiprazol w tabletkach ulegających rozpadowi w jamie ustnej jest biorównoważny z postacią konwencjonalną (tabletki) i może stanowić alternatywę dla pacjentów z trudnościami w połknięciu tabletek.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Abilify Maintena proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - fiol. proszku + fiol. rozp. proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu Aripiprazole 935.21 zł 2024-07-12
Abilify roztw. do wstrz.(7,5 mg/ml) - fiolka 1,3 ml roztw. do wstrz. Aripiprazole 19.82 zł 2023-10-20
Abilify tabl.(10 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 134.39 zł 2023-10-31
Abilify tabl.(15 mg) - 14 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2022-05-27
Abilify tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 105.54 zł 2023-10-31
Abilify tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 201.16 zł 2023-10-31
Abilify tabl.(30 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 389.49 zł 2023-10-31
Abilify(import r.) tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 86.03 zł 2023-10-31
Abilify(import r.) tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 82.56 zł 2024-06-30
Abilify(import r.) tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 162.19 zł 2023-10-31
Abilify(import r.) tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 155.25 zł 2024-06-30
Apiprax tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 100.14 zł 2024-03-31
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(10 mg) - 28 szt. tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej Aripiprazole 76.71 zł 2023-10-31
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(10 mg) - 56 szt. tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej Aripiprazole 145.97 zł 2023-10-31
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(10 mg) - 84 szt. tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej Aripiprazole 212.78 zł 2023-10-31
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 28 szt. tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej Aripiprazole 109.87 zł 2023-10-31
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 56 szt. tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej Aripiprazole 201.22 zł 2023-10-31
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 84 szt. tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej Aripiprazole 310.72 zł 2023-10-31
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(30 mg) - 28 szt. tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej Aripiprazole 204.32 zł 2023-10-31
Apra tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 76.71 zł 2023-10-31
Apra tabl.(10 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 145.97 zł 2023-10-31
Apra tabl.(10 mg) - 84 szt. tabl. Aripiprazole 212.78 zł 2023-10-31
Apra tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 109.87 zł 2023-10-31
Apra tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 201.22 zł 2023-10-31
Apra tabl.(15 mg) - 84 szt. tabl. Aripiprazole 310.72 zł 2023-10-31
Apra tabl.(30 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 204.32 zł 2023-10-31
Aribit ODT tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 28 szt. tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej Aripiprazole 100.98 zł 2023-10-31
Aribit tabl.(10 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 134.39 zł 2024-03-31
Aribit tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 100.98 zł 2024-03-31
Aribit tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 201.22 zł 2024-03-31
Aribit tabl.(30 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 402.10 zł 2024-03-31
Aricogan tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 96.93 zł 2023-10-31
Aripilek tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 69.27 zł 2024-05-10
Aripilek tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 106.09 zł 2024-05-10
Aripilek tabl.(15 mg) - 30 szt. tabl. Aripiprazole 113.17 zł 2024-05-10
Aripilek tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 201.22 zł 2024-05-10
Aripilek tabl.(15 mg) - 60 szt. tabl. Aripiprazole 184.35 zł 2024-05-10
Aripilek tabl.(15 mg) - 90 szt. tabl. Aripiprazole 323.19 zł 2024-05-10
Aripilek tabl.(30 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 201.22 zł 2024-05-10
Aripiprazole +pharma tabl.(15 mg) - 30 szt. tabl. Aripiprazole 116.15 zł 2024-06-07
Aripiprazole Accord tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-01-16
Aripiprazole Accord tabl.(10 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-01-16
Aripiprazole Accord tabl.(15 mg) - 14 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-01-16
Aripiprazole Accord tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-01-16
Aripiprazole Accord tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-01-16
Aripiprazole Aurovitas tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 28 szt. tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej Aripiprazole  zł 2024-06-30
Aripiprazole Aurovitas tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 120.09 zł 2024-01-23
Aripiprazole Mylan Pharma tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-05-31
Aripiprazole Mylan Pharma tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-05-31
Aripiprazole Orion tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 87.65 zł 2023-10-31
Aripiprazole Sandoz tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 84.73 zł 2023-10-31
Aripiprazole Sandoz tabl.(10 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 163.14 zł 2023-10-31
Aripiprazole Sandoz tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 125.84 zł 2023-10-31
Aripiprazole Sandoz tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 243.23 zł 2023-10-31
Aripiprazole SymPhar tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-04-19
Aripiprazole Zentiva tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2021-12-31
Arpixor tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 66.59 zł 2024-06-30
Arpixor tabl.(10 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 125.73 zł 2024-06-30
Arpixor tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 96.63 zł 2024-06-30
Arpixor tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 183.39 zł 2024-06-30
Arpixor tabl.(20 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-06-11
Arpixor tabl.(20 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-06-11
Arpixor tabl.(30 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-06-30
Arpixor tabl.(30 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-06-30
Arpixor tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 35.49 zł 2024-06-30
Arpixor tabl.(5 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 66.59 zł 2024-06-30
Arypiprazol Glenmark tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2023-12-31
Aryzalera tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 74.42 zł 2024-06-30
Aryzalera tabl.(10 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 141.39 zł 2024-06-30
Aryzalera tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 108.38 zł 2024-06-30
Aryzalera tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 206.88 zł 2024-06-30
Aryzalera tabl.(30 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 221.76 zł 2023-12-05
Aryzalera tabl.(30 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2023-12-05
Aryzalera(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Aripiprazole 73.71 zł 2024-06-30
Aryzalera(import r.) tabl.(10 mg) - 60 szt. tabl. Aripiprazole 139.53 zł 2024-06-30
Asduter tabl.(10 mg) - 28 szt. (pojemnik) tabl. Aripiprazole 70.92 zł 2023-10-31
Asduter tabl.(15 mg) - 28 szt. (pojemnik) tabl. Aripiprazole 100.98 zł 2023-10-31
Explemed tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 47.95 zł 2024-06-14
Explemed tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 106.21 zł 2024-06-14
Explemed tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 201.22 zł 2024-06-14

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.