Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Arpixor tabl. (30 mg) - 28 szt.

Aripiprazole

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Pełnopłatny (100%):  zł przykładowa recepta

Wskazania do stosowania:

Leczenie schizofrenii u dorosłych. Leczenie epizodów maniakalnych, o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I, oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u dorosłych, u których wystąpiły głównie epizody maniakalne i którzy odpowiadają na leczenie arypiprazolem.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Dorośli. Schizofrenia: zalecana dawka początkowa wynosi 10 lub 15 mg raz na dobę, dawka podtrzymująca 15 mg raz na dobę. Lek jest skuteczny w dawkach 10-30 mg/dobę. Chociaż nie zaobserwowano większej skuteczności dawek większych niż dawka dobowa 15 mg, jednak u poszczególnych pacjentów większa dawka może być korzystna. Maksymalna dawka dobowa wynosi 30 mg. Epizody maniakalne w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu I: zalecana dawka początkowa wynosi 15 mg raz na dobę w monoterapii lub leczeniu skojarzonym. U niektórych pacjentów może być korzystne zastosowanie większej dawki. Maksymalna dawka dobowa wynosi 30 mg. Zapobieganie nawrotom epizodów maniakalnych w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu I: w celu zapobiegania nawrotom epizodów maniakalnych u pacjentów, którzy stosują arypiprazol w monoterapii lub w terapii skojarzonej, należy kontynuować leczenie stosując ustaloną dawkę. Stosowanie dawki dobowej, w tym jej zmniejszenie, należy rozważyć na podstawie stanu klinicznego. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u osób z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu lekkim do umiarkowanego. Brak wystarczających danych do ustalenia dawkowania u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. W tej grupie pacjentów należy ostrożnie ustalać dawkowanie. W grupie pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby najwyższą dawkę dobową 30 mg należy stosować ze szczególną ostrożnością. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.  Bezpieczeństwo i skuteczność leku w leczeniu schizofrenii i w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu I nie została zbadana u pacjentów w wieku 65 lat i starszych. Z powodu większej wrażliwości tych pacjentów, należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej, jeśli pozwalają na to okoliczności kliniczne. Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży. Biorąc pod uwagę metabolizm arypiprazolu nie ma konieczności modyfikacji dawek u palaczy. Dawkę arypiprazolu należy zmniejszyć w przypadku równoczesnego podawania środka o silnym działaniu hamującym w stosunku do cytochromu CYP3A4 lub CYP2D6. Po zakończeniu jednoczesnego stosowania inhibitora CYP3A4 lub CYP2D6 należy z kolei zwiększyć dawkę arypiprazolu. Dawkę arypiprazolu należy zwiększyć w przypadku równoczesnego podawania leków silnie indukujących CYP3A4. Po odstawieniu leku indukującego CYP3A4, dawkę arypiprazolu należy ponownie zmniejszyć do zalecanej. Sposób podania. Lek należy podawać raz na dobę, niezależnie od posiłków. Tabletkę 10 mg, 20 mg i 30 mg można podzielić na równe dawki. Tabletkę 15 mg: linia podziału nie jest przeznaczona do łamania tabletki.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Abilify Maintena proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - fiol. proszku + fiol. rozp. proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu Aripiprazole 935.21 zł 2024-07-12
Abilify roztw. do wstrz.(7,5 mg/ml) - fiolka 1,3 ml roztw. do wstrz. Aripiprazole 19.82 zł 2023-10-20
Abilify tabl.(10 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 134.39 zł 2023-10-31
Abilify tabl.(15 mg) - 14 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2022-05-27
Abilify tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 105.54 zł 2023-10-31
Abilify tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 201.16 zł 2023-10-31
Abilify tabl.(30 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 389.49 zł 2023-10-31
Abilify(import r.) tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 86.03 zł 2023-10-31
Abilify(import r.) tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 82.56 zł 2024-06-30
Abilify(import r.) tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 162.19 zł 2023-10-31
Abilify(import r.) tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 155.25 zł 2024-06-30
Apiprax tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 100.14 zł 2024-03-31
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(10 mg) - 28 szt. tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej Aripiprazole 76.71 zł 2023-10-31
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(10 mg) - 56 szt. tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej Aripiprazole 145.97 zł 2023-10-31
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(10 mg) - 84 szt. tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej Aripiprazole 212.78 zł 2023-10-31
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 28 szt. tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej Aripiprazole 109.87 zł 2023-10-31
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 56 szt. tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej Aripiprazole 201.22 zł 2023-10-31
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 84 szt. tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej Aripiprazole 310.72 zł 2023-10-31
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(30 mg) - 28 szt. tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej Aripiprazole 204.32 zł 2023-10-31
Apra tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 76.71 zł 2023-10-31
Apra tabl.(10 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 145.97 zł 2023-10-31
Apra tabl.(10 mg) - 84 szt. tabl. Aripiprazole 212.78 zł 2023-10-31
Apra tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 109.87 zł 2023-10-31
Apra tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 201.22 zł 2023-10-31
Apra tabl.(15 mg) - 84 szt. tabl. Aripiprazole 310.72 zł 2023-10-31
Apra tabl.(30 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 204.32 zł 2023-10-31
Aribit ODT tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 28 szt. tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej Aripiprazole 100.98 zł 2023-10-31
Aribit tabl.(10 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 134.39 zł 2024-03-31
Aribit tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 100.98 zł 2024-03-31
Aribit tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 201.22 zł 2024-03-31
Aribit tabl.(30 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 402.10 zł 2024-03-31
Aricogan tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 96.93 zł 2023-10-31
Aripilek tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 69.27 zł 2024-05-10
Aripilek tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 106.09 zł 2024-05-10
Aripilek tabl.(15 mg) - 30 szt. tabl. Aripiprazole 113.17 zł 2024-05-10
Aripilek tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 201.22 zł 2024-05-10
Aripilek tabl.(15 mg) - 60 szt. tabl. Aripiprazole 184.35 zł 2024-05-10
Aripilek tabl.(15 mg) - 90 szt. tabl. Aripiprazole 323.19 zł 2024-05-10
Aripilek tabl.(30 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 201.22 zł 2024-05-10
Aripiprazole +pharma tabl.(15 mg) - 30 szt. tabl. Aripiprazole 116.15 zł 2024-06-07
Aripiprazole Accord tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-01-16
Aripiprazole Accord tabl.(10 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-01-16
Aripiprazole Accord tabl.(15 mg) - 14 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-01-16
Aripiprazole Accord tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-01-16
Aripiprazole Accord tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-01-16
Aripiprazole Aurovitas tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 28 szt. tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej Aripiprazole  zł 2024-06-30
Aripiprazole Aurovitas tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 120.09 zł 2024-01-23
Aripiprazole Mylan Pharma tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-05-31
Aripiprazole Mylan Pharma tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-05-31
Aripiprazole Orion tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 87.65 zł 2023-10-31
Aripiprazole Sandoz tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 84.73 zł 2023-10-31
Aripiprazole Sandoz tabl.(10 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 163.14 zł 2023-10-31
Aripiprazole Sandoz tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 125.84 zł 2023-10-31
Aripiprazole Sandoz tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 243.23 zł 2023-10-31
Aripiprazole SymPhar tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-04-19
Aripiprazole Zentiva tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2021-12-31
Arpixor tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 66.59 zł 2024-06-30
Arpixor tabl.(10 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 125.73 zł 2024-06-30
Arpixor tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 96.63 zł 2024-06-30
Arpixor tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 183.39 zł 2024-06-30
Arpixor tabl.(20 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-06-11
Arpixor tabl.(20 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-06-11
Arpixor tabl.(30 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-06-30
Arpixor tabl.(30 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2024-06-30
Arpixor tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 35.49 zł 2024-06-30
Arpixor tabl.(5 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 66.59 zł 2024-06-30
Arypiprazol Glenmark tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2023-12-31
Aryzalera tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 74.42 zł 2024-06-30
Aryzalera tabl.(10 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 141.39 zł 2024-06-30
Aryzalera tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 108.38 zł 2024-06-30
Aryzalera tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 206.88 zł 2024-06-30
Aryzalera tabl.(30 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 221.76 zł 2023-12-05
Aryzalera tabl.(30 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole  zł 2023-12-05
Aryzalera(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Aripiprazole 73.71 zł 2024-06-30
Aryzalera(import r.) tabl.(10 mg) - 60 szt. tabl. Aripiprazole 139.53 zł 2024-06-30
Asduter tabl.(10 mg) - 28 szt. (pojemnik) tabl. Aripiprazole 70.92 zł 2023-10-31
Asduter tabl.(15 mg) - 28 szt. (pojemnik) tabl. Aripiprazole 100.98 zł 2023-10-31
Explemed tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 47.95 zł 2024-06-14
Explemed tabl.(15 mg) - 28 szt. tabl. Aripiprazole 106.21 zł 2024-06-14
Explemed tabl.(15 mg) - 56 szt. tabl. Aripiprazole 201.22 zł 2024-06-14

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.