Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Pregabalin Stada kaps. twarde (25 mg) - 56 szt.

Pregabalin

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Pełnopłatny (100%): 11.66 zł przykładowa recepta

Wskazania do stosowania:

Ból neuropatyczny. Leczenie bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u osób dorosłych. Padaczka. Leczenie wspomagające napadów częściowych u dorosłych, które są lub nie są wtórnie uogólnione.  Uogólnione zaburzenia lękowe. Leczenie uogólnionych zaburzeń lękowych (GAD) u dorosłych.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Dorośli: w zakresie 150-600 mg/dobę w 2-3 dawkach podzielonych. Ból neuropatyczny: leczenie można rozpocząć od dawki 150 mg/ dobę, podawanej w 2-3 dawkach podzielonych. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta i tolerancji leczenia, po 3-7 dniach dawkę można zwiększyć do 300 mg/dobę, a następnie, w zależności od potrzeby, po kolejnych 7 dniach do maksymalnej dawki 600 mg/dobę. Padaczka: leczenie można rozpocząć od dawki 150 mg/dobę podawanej w 2-3 dawkach podzielonych. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta i tolerancji leczenia, dawkę można zwiększyć po 1 tyg. leczenia do 300 mg/dobę; dawkę maksymalną 600 mg/dobę można osiągnąć po kolejnym tygodniu. Uogólnione zaburzenia lękowe: leczenie można rozpocząć od dawki 150 mg/dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta oraz tolerancji leku, dawkę można zwiększyć do 300 mg/dobę po 1 tyg. leczenia; po upływie kolejnego tygodnia dawkę można zwiększyć do 450 mg/dobę, a następnie po kolejnym tygodniu można wprowadzić dawkę maksymalną 600 mg/dobę; należy regularnie oceniać konieczność dalszego leczenia. Przerwanie leczenia pregabaliną: lek odstawiać stopniowo przez okres co najmniej 1 tyg., niezależnie od wskazania. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek dawkę preparatu należy zmniejszyć zależnie od klirensu kreatyniny (CCr): CCr ≥60 ml/min - dawka początkowa 150 mg/dobę, dawka maksymalna 600 mg/dobę (w 2-3 dawkach); CCr ≥30-<60 ml/min - dawka początkowa 75 mg/dobę, dawka maksymalna 300 mg/dobę (w 2-3 dawkach); CCr ≥15-<30 ml/min - dawka początkowa 25-50 mg/dobę, dawka maksymalna 150 mg/dobę (w 1-2 dawkach); CCr <15 ml/min - dawka początkowa 25 mg/dobę, dawka maksymalna 75 mg/dobę (w 1 dawce). U pacjentów dializowanych dobowa dawka pregabaliny powinna być dostosowana do czynności nerek. Pregabalina jest skutecznie usuwana z osocza w trakcie hemodializy (50% w ciągu 4 h). Oprócz dawki dobowej, pacjent powinien otrzymywać dodatkową dawkę bezpośrednio po każdym 4-godzinnym zabiegu hemodializy: dawka początkowa 25 mg/dobę, dawka maksymalna 100 mg/dobę (dawka uzupełniająca podawana jednorazowo). U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby nie jest wymagana modyfikacja dawek. Pacjenci w podeszłym wieku mogą wymagać zmniejszenia dawki pregabaliny, ze względu na zmniejszoną czynność nerek. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności pregabaliny u dzieci <12 lat i młodzieży od 12 do 17 lat, brak jest zaleceń dotyczących dawkowania. Sposób podania. Kapsułki można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od niego.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Egzysta kaps. twarde(150 mg) - 14 szt. kaps. twarde Pregabalin 19.08 zł 2019-10-04
Egzysta kaps. twarde(150 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 27.65 zł 2019-10-04
Egzysta kaps. twarde(300 mg) - 14 szt. kaps. twarde Pregabalin 19.13 zł 2019-10-04
Egzysta kaps. twarde(300 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 53.52 zł 2020-03-06
Egzysta kaps. twarde(75 mg) - 14 szt. kaps. twarde Pregabalin 9.53 zł 2019-10-04
Egzysta kaps. twarde(75 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 19.08 zł 2019-10-04
Linefor kaps. twarde(150 mg) - 14 szt. kaps. twarde Pregabalin 19.08 zł 2019-08-31
Linefor kaps. twarde(150 mg) - 28 szt. kaps. twarde Pregabalin 21.94 zł 2019-08-31
Linefor kaps. twarde(150 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 27.66 zł 2019-08-31
Linefor kaps. twarde(300 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 38.16 zł 2019-08-31
Linefor kaps. twarde(75 mg) - 14 szt. kaps. twarde Pregabalin 9.54 zł 2019-08-31
Linefor kaps. twarde(75 mg) - 28 szt. kaps. twarde Pregabalin 11.45 zł 2019-08-31
Linefor kaps. twarde(75 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 19.08 zł 2019-08-31
Lyrica kaps. twarde(150 mg) - 14 szt. kaps. twarde Pregabalin 52.37 zł 2020-08-31
Lyrica kaps. twarde(150 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 210.48 zł 2020-08-31
Lyrica kaps. twarde(75 mg) - 14 szt. kaps. twarde Pregabalin 26.58 zł 2020-08-31
Lyrica kaps. twarde(75 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 103.17 zł 2020-08-31
Lyrica(import r.) kaps. twarde(150 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 201.30 zł 2020-08-31
Lyrica(import r.) kaps. twarde(150 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 101.95 zł 2020-08-31
Lyrica(import r.) kaps. twarde(75 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 103.18 zł 2020-08-31
Naxalgan kaps. twarde(150 mg) - 30 szt. kaps. twarde Pregabalin 32.00 zł 2020-06-19
Naxalgan kaps. twarde(150 mg) - 60 szt. kaps. twarde Pregabalin 108.64 zł 2020-08-31
Naxalgan kaps. twarde(150 mg) - 90 szt. kaps. twarde Pregabalin 82.94 zł 2020-06-19
Naxalgan kaps. twarde(300 mg) - 30 szt. kaps. twarde Pregabalin 47.00 zł 2020-06-19
Naxalgan kaps. twarde(300 mg) - 60 szt. kaps. twarde Pregabalin 207.89 zł 2020-08-31
Naxalgan kaps. twarde(75 mg) - 30 szt. kaps. twarde Pregabalin 19.00 zł 2020-06-19
Naxalgan kaps. twarde(75 mg) - 60 szt. kaps. twarde Pregabalin 57.01 zł 2020-08-31
Naxalgan kaps. twarde(75 mg) - 90 szt. kaps. twarde Pregabalin 49.25 zł 2020-06-19
Pragiola kaps. twarde(150 mg) - 28 szt. kaps. twarde Pregabalin 23.18 zł 2020-08-21
Pragiola kaps. twarde(150 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 32.57 zł 2020-08-21
Pragiola kaps. twarde(300 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 49.00 zł 2020-08-21
Pragiola kaps. twarde(75 mg) - 28 szt. kaps. twarde Pregabalin 12.53 zł 2020-08-21
Pragiola kaps. twarde(75 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 21.30 zł 2020-08-21
Preato tabl.(100 mg) - 56 szt. tabl. Pregabalin 32.25 zł 2020-08-31
Preato tabl.(150 mg) - 56 szt. tabl. Pregabalin 38.77 zł 2020-08-31
Preato tabl.(200 mg) - 56 szt. tabl. Pregabalin 47.34 zł 2020-08-31
Preato tabl.(75 mg) - 28 szt. tabl. Pregabalin 17.96 zł 2020-08-31
Preato tabl.(75 mg) - 56 szt. tabl. Pregabalin 25.02 zł 2020-08-31
Pregabalin Accord kaps. twarde(150 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 32.80 zł 2020-03-06
Pregabalin Accord kaps. twarde(75 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 24.90 zł 2020-02-14
Pregabalin Mylan kaps. twarde(150 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 34.10 zł 2020-06-19
Pregabalin Mylan kaps. twarde(300 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 56.20 zł 2020-06-19
Pregabalin Mylan kaps. twarde(50 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 19.90 zł 2020-06-19
Pregabalin Mylan kaps. twarde(75 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 24.30 zł 2020-06-19
Pregabalin NeuroPharma kaps. twarde(150 mg) - 28 szt. kaps. twarde Pregabalin 27.46 zł 2020-07-03
Pregabalin NeuroPharma kaps. twarde(150 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 44.93 zł 2020-07-03
Pregabalin NeuroPharma kaps. twarde(75 mg) - 14 szt. kaps. twarde Pregabalin 8.74 zł 2020-07-03
Pregabalin NeuroPharma kaps. twarde(75 mg) - 28 szt. kaps. twarde Pregabalin 17.39 zł 2020-07-03
Pregabalin NeuroPharma kaps. twarde(75 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 24.64 zł 2020-07-03
Pregabalin Pfizer kaps. twarde(150 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin  zł 2020-08-31
Pregabalin Pfizer kaps. twarde(75 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin  zł 2020-08-31
Pregabalin Sandoz GmbH kaps. twarde(150 mg) - 28 szt. kaps. twarde Pregabalin 38.21 zł 2020-03-06
Pregabalin Sandoz GmbH kaps. twarde(150 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 57.33 zł 2020-03-06
Pregabalin Sandoz GmbH kaps. twarde(150 mg) - 70 szt. kaps. twarde Pregabalin 56.01 zł 2020-03-06
Pregabalin Sandoz GmbH kaps. twarde(75 mg) - 28 szt. kaps. twarde Pregabalin 18.26 zł 2020-03-06
Pregabalin Sandoz GmbH kaps. twarde(75 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 30.88 zł 2020-03-06
Pregabalin Sandoz GmbH kaps. twarde(75 mg) - 70 szt. kaps. twarde Pregabalin 30.12 zł 2020-03-06
Pregabalin Sandoz kaps. twarde(150 mg) - 28 szt. kaps. twarde Pregabalin 38.21 zł 2020-03-06
Pregabalin Sandoz kaps. twarde(150 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 57.33 zł 2020-03-06
Pregabalin Sandoz kaps. twarde(150 mg) - 70 szt. kaps. twarde Pregabalin 128.17 zł 2020-08-31
Pregabalin Sandoz kaps. twarde(300 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 96.88 zł 2020-03-06
Pregabalin Sandoz kaps. twarde(50 mg) - 28 szt. kaps. twarde Pregabalin 14.07 zł 2020-03-06
Pregabalin Sandoz kaps. twarde(75 mg) - 28 szt. kaps. twarde Pregabalin 18.26 zł 2020-03-06
Pregabalin Sandoz kaps. twarde(75 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 30.88 zł 2020-03-06
Pregabalin Sandoz kaps. twarde(75 mg) - 70 szt. kaps. twarde Pregabalin 67.18 zł 2020-08-31
Pregabalin Stada kaps. twarde(150 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 48.21 zł 2020-05-15
Pregabalin Stada kaps. twarde(25 mg) - 28 szt. kaps. twarde Pregabalin 7.00 zł 2020-06-26
Pregabalin Stada kaps. twarde(25 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 11.66 zł 2020-06-26
Pregabalin Stada kaps. twarde(50 mg) - 28 szt. kaps. twarde Pregabalin 14.00 zł 2020-06-26
Pregabalin Stada kaps. twarde(50 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 25.66 zł 2020-06-26
Pregabalin Stada kaps. twarde(75 mg) - 14 szt. kaps. twarde Pregabalin 19.44 zł 2020-05-15
Pregabalin Stada kaps. twarde(75 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 26.44 zł 2020-05-15
Pregabalin Zentiva k.s. kaps. twarde(150 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 32.99 zł 2020-05-22
Pregabalin Zentiva k.s. kaps. twarde(75 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 19.99 zł 2020-05-22
Pregamid kaps. twarde(150 mg) - 56 szt. kaps. twarde Pregabalin 39.49 zł 2020-02-07
Pregamid kaps. twarde(75 mg) - 14 szt. kaps. twarde Pregabalin 8.49 zł 2020-02-07

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.