Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
REKLAMA
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Syndi-35 tabl. drażowane (2 mg+0,035 mg) - 21 szt.

Cyproterone acetate Ethinylestradiol

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Pełnopłatny (100%): 11.95 zł przykładowa recepta

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Leczenie umiarkowanego do ciężkiego trądziku (z łojotokiem lub bez niego) związanego z wrażliwością na androgeny i (lub) hirsutyzmu u kobiet w wieku rozrodczym. Preparat powinien być stosowany w leczeniu trądziku wyłącznie wówczas, gdy zawiodły terapia miejscowa i ogólnoustrojowe leczenie antybiotykami. Ponieważ preparat jest również hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym, nie powinien być stosowany w skojarzeniu z innymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie: 1 tabl. raz na dobę, przez 21 kolejnych dni, rozpoczynając od 1. dnia cyklu (tj. 1. dnia krwawienia miesiączkowego). Tabletki należy przyjmować w kolejności wskazanej na opakowaniu, codziennie, mniej więcej o tej samej porze, popijając w razie potrzeby niewielką ilością płynu.  Kolejne opakowanie należy rozpocząć po 7-dniowej przerwie, podczas której zwykle następuje krwawienie z odstawienia. Krwawienie to rozpoczyna się zwykle po 2-3 dniach od przyjęcia ostatniej tabletki i może trwać jeszcze po rozpoczęciu następnego opakowania. Czas potrzebny do złagodzenia objawów wynosi co najmniej 3 miesiące. Konieczność kontynuowania leczenia powinna być okresowo oceniana przez lekarza prowadzącego. W przypadku, gdy preparat jest stosowany również w celu antykoncepcji ważne jest, aby ściśle przestrzegać wskazówek dotyczących dawkowania. Jeśli w okresie przerwy w stosowaniu tabletek nie pojawi się krwawienie, przed rozpoczęciem kolejnego opakowania należy wykluczyć ciążę. Rozpoczęcie stosowania preparatu. Brak antykoncepcji hormonalnej (w poprzednim miesiącu): przyjmowanie preparatu należy rozpocząć w 1. dniu cyklu (tj. w 1. dniu krwawienia miesiączkowego). Przyjmowanie tabletek można również rozpocząć w okresie między 2. a 5. dniem cyklu; w takim przypadku podczas pierwszego cyklu przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej antykoncepcji mechanicznej. Przejście z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (złożony doustny środek antykoncepcyjny, krążek dopochwowy lub system transdermalny): przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w pierwszym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, jednak nie później niż w pierwszym dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek zawierających substancje czynne lub tabletek nie zawierających substancji czynnych poprzedniego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. W przypadku stosowanego uprzednio krążka dopochwowego lub systemu transdermalnego, zaleca się rozpocząć stosowanie preparatu najlepiej w dniu usunięcia ale nie później niż w dniu planowego ponownego ich zastosowania. Przejście z preparatu zawierającego wyłącznie progestagen (tzw. minitabletka, iniekcje, implant) lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen: pacjentki przyjmujące minitabletkę mogą przejść na stosowanie preparatu w dowolnym dniu cyklu. Jeśli stosowano implant lub system terapeutyczny domaciczny, stosowanie preparatu można rozpocząć w dniu jeg ousunięcia, a jeśli iniekcje – w dniu planowanej kolejnej iniekcji. Niemniej jednak w takich przypadkach należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Po poronieniu w I trymestrze ciąży: przyjmowanie preparatu można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji. Po porodzie lub poronieniu w II trymestrze ciąży: przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po porodzie lub poronieniu w II trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania tabletek należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku, przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek należy upewnić się, że pacjentka nie jest  w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszej miesiączki. Postępowanie w przypadku pominięcia tabletki. Jeżeli od pominięcia tabletki upłynęło mniej niż 12 h, skuteczność antykoncepcyjna jest zachowana; pominiętą tabletkę należy jak najszybciej przyjąć, a kolejną - o zwykłej porze. Jeśli od pominięcia tabletki upłynęło więcej niż 12 h, skuteczność działania może być zmniejszona. Postępowanie w przypadku, gdy pacjentka zapomniała o przyjęciu tabletek powinno być zgodne z dwiema podstawowymi zasadami: 1. Przerwa w przyjmowaniu tabletek nie może być dłuższa niż 7 dni. 2. Należy przyjmować tabletki nieprzerwanie przez 7 dni, aby osiągnąć dostateczne zahamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej. Pominięcie tabl. w 1. tyg. stosowania: należy jak najszybciej przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę nawet, jeżeli oznacza to przyjęcie 2 tabletek jednocześnie. Nastepnie tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ponadto przez kolejne 7 dni należy dodatkowo stosować antykoncepcję mechaniczną, np. prezerwatywę. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę. Im więcej dawek pominięto i im mniej czasu upłynęło od zakończenia przerwy w stosowaniu tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę. Pominięcie tabl. w 2. tyg. stosowania: należy jak najszybciej przyjąć tabletkę nawet, jeżeli oznacza to przyjęcie 2 tabletek jednocześnie, a kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni poprzedzających zapomnienie, tabletki były przyjmowane w sposób prawidłowy nie potrzeba stosować dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jeżeli powyższy warunek nie był spełniony lub pacjentka zapomniała przyjąć więcej niż jedną tabletkę należy zalecić zastosowanie dodatkowej metody antykoncepcji przez następnych 7 dni. Pominięcie tabl. w 3. tyg. stosowania: istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na krótki okres przed rozpoczęciem przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednak odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania tabletek, można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Stosowanie jednej z poniższych dwóch opcji powoduje, że nie ma konieczności używania dodatkowych metod antykoncepcji, pod warunkiem, że stosowano właściwe dawkowanie przez 7 dni poprzedzających pominięcie dawki. W przeciwnym razie należy poinformować pacjentkę, że powinna zastosować pierwszą z wymienionych dwóch opcji oraz, że przez 7 kolejnych dni powinna stosować dodatkową metodę antykoncepcji. 1. Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę nawet, jeżeli oznacza to przyjęcie 2 tabletek jednocześnie, następnie kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Po przyjęciu ostatniej tabletki z opakowania, następnego dnia należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego opakowania tj. nie robiąc żadnej przerwy. Krwawienie z odstawienia może wystąpić dopiero po zakończeniu przyjmowania tabletek z drugiego opakowania. Jednakże w trakcie przyjmowania tabletek może wystąpić plamienie lub niewielkie krwawienie śródcykliczne. 2. Można doradzić także zaprzestanie przyjmowania pozostałych tabletek z bieżącego opakowania, zrobić przerwę do 7 dni (wliczając dni, w których pominięto przyjmowanie tabletek), a następnie rozpocząć nowe opakowanie. W przypadku braku krwawienia z odstawienia podczas pierwszej normalnej przerwy w stosowaniu tabletek po pominięciu dawek należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę. Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych. W razie ciężkich zaburzeń żołądka i jelit wchłanianie leku może nie być całkowite. W takim przypadku należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne. Jeżeli w ciągu 3-4 h po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, należy zastosować zalecenia dotyczące pominięcia dawek. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać normalnego schematu stosowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową tabletkę z innego opakowania. Postępowanie w przypadku ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (wymioty, biegunka). W takim przypadku wchłanianie substancji czynnych może nie być całkowite i skuteczność antykoncepcyjna preparatu może być osłabiona. W przypadku wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych należy przyjmować preparat jeszcze przez kolejne 7 dni po ich ustąpieniu i jednocześnie stosować dodatkowe, niehormonalne metody antykoncepcji (oprócz obserwacji cyklu i pomiaru temperatury). Jeśli tych 7 dni zbiegnie się w czasie z momentem zakończenia przyjmowania tabletek z bieżącego opakowania, następne opakowanie należy rozpocząć bez robienia typowej przerwy. W tej sytuacji, do momentu zakończenia drugiego opakowania preparatu nie należy się spodziewać krwawienia z odstawienia. Przed rozpoczęciem kolejnego opakowania, jeśli w tym czasie u pacjentki nie wystąpi krwawienie z odstawienia, należy wykluczy ciążę. Jeśli zaburzenia żołądkowo-jelitowe będą się utrzymywać przez dłuższy czas, należy rozważyć zastosowanie innych metod antykoncepcji. Czas trwania leczenia. Czas stosowania preparatu zależy od nasilenia objawów androgenizacji oraz od pożądanej reakcji na leczenie. W przypadku trądziku i łojotoku odpowiedź zwykle uzyskuje się wcześniej niż w przypadku hirsutyzmu czy łysienia. Zaleca się stosowanie preparatu jeszcze przez conajmniej 3-4 cykle po ustąpieniu objawów. Jeżeli po kilku tygodniach lub miesiącach od odstawienia tabletek wystąpi nawrót choroby, można wznowić leczenie preparatem. W przypadku wznowienia stosowania preparatu (po 4 tyg. lub dłuższej przerwie w stosowaniu tabletek) należy wziąć pod uwagę zwiększone ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej. Specjalne grupy pacjentów. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości prawidłowych. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek stosowanie preparatu nie było szczególnie badane, dostepne dane nie wskazują konieczności zmiany leczenia w tej grupie pacjentów. Pacjenci w podeszłym wieku - nie dotyczy. Preparat nie jest wskazany po menopauzie. Dzieci i młodzież, preparat jest wskazany do stosowania po wystapieniu pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Cyprodiol tabl. powl.(2 mg+0,035 mg) - 21 szt. tabl. powl. Cyproterone acetate Ethinylestradiol 10.47 zł 2019-08-31
Cyprodiol tabl. powl.(2 mg+0,035 mg) - 63 szt. tabl. powl. Cyproterone acetate Ethinylestradiol 29.73 zł 2019-08-31
Diane®-35 tabl. powl.(2 mg+0,035 mg) - 21 szt. tabl. powl. Cyproterone acetate Ethinylestradiol 12.41 zł 2019-05-24
Diane®-35 tabl. powl.(2 mg+0,035 mg) - 63 szt. (3 x 21 szt.) tabl. powl. Cyproterone acetate Ethinylestradiol 35.52 zł 2019-08-16
OC-35 tabl. powl.(2 mg+0,035 mg) - 21 szt. tabl. powl. Cyproterone acetate Ethinylestradiol 11.65 zł 2019-05-31
OC-35 tabl. powl.(2 mg+0,035 mg) - 63 szt. (3 x 21 szt.) tabl. powl. Cyproterone acetate Ethinylestradiol 33.02 zł 2019-08-16
Syndi-35® tabl. drażowane(2 mg+0,035 mg) - 21 szt. tabl. drażowane Cyproterone acetate Ethinylestradiol 11.95 zł 2019-08-02
Syndi-35® tabl. drażowane(2 mg+0,035 mg) - 63 szt. tabl. drażowane Cyproterone acetate Ethinylestradiol 34.27 zł 2019-08-02

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.