Baza leków - leki.kompendium24.pl

Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się


indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków. Ostatnia aktualizacja: 01-03-2017

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Agen® 5 tabl.(5 mg) - 30 szt.     Amlodipine

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży
Bezpłatny dla seniora 75+ przykładowa recepta
Pełnopłatny (100%): 7.84zł przykładowa recepta

Uprawnionymi do wystawiania leków bezpłatnych dla seniorów są:

1) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)*
2) pielęgniarka POZ
3) lekarz, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania i wystawia recepty pro auctore, pro familia

*lekarzem POZ jest:
1. posiada tytuł specjalisty w medycynie rodzinnej lub
2. odbywają szkolenia specjalistyczne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
3. posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
4. posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
5. posiada specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w dziedzinie chorób
wewnętrznych

Uprawnienia do wypisywania bezpłatnych leków dla seniorów mają tylko lekarze POZ, którzy bezpośrednio lub pośrednio mają podpisaną umowę z NFZ.
Zgodnie z komunikatem MZ z dnia 17 sierpnia 2016 prawo do wystawiania bezpłatnych recept dla seniorów nie przysługuje lekarzom POZ swiadczącym usługi w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.
Zgodnie z komunikatem MZ z dnia 17 sierpnia 2016 prawo do wystawiania bezpłatnych recept dla seniorów przysługuje lekarzom w stosunku do pacjentów ze swojej listy aktywnej pacjentów lub listy świadczeniodawcy u którego pracują. Dopuszczalne odstępstwa to zastepstwo za uprawnionego lekarza POZ przez innego lekarza POZ oraz wystawienie recepty przez innego lekarza POZ pracującego u tego samego świadczeniodawcy.

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Nadciśnienie tętnicze. W monoterapii oraz w terapii skojarzonej u tych pacjentów, u których nie osiągnięto prawidłowej kontroli ciśnienia krwi po zastosowaniu jednego leku przeciwnadciśnieniowego. Amlodypinę można stosować w skojarzeniu z diuretykami tiazydowymi, lekami blokującymi receptory α-adrenergiczne, lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne lub inhibitorami ACE. Choroba niedokrwienna serca. Zapobieganie wystąpieniu bólu w stabilnej chorobie niedokrwiennej serca oraz leczenie dławicy naczynioskurczowej Prinzmetala. Amlodypinę można zastosować nawet w tych przypadkach, gdy objawy kliniczne wskazują na występowanie skurczu naczyń lub ich zwężenia, jednakże bez potwierdzenia występowania tego stanu. Amlodypina może być podawana w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi preparatami, jako dodatkowy lek u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oporną na leczenie odpowiednimi dawkami azotanów i (lub) lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Dorośli: zazwyczaj dawka początkowa w leczeniu zarówno nadciśnienia, jak i choroby niedokrwiennej serca, wynosi 5 mg raz na dobę. Można ją zwiększyć do maksymalnej dawki 10 mg raz na dobę, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta. Nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania amlodypiny w przypadku równoczesnego leczenia tiazydami moczopędnymi, lekami blokującymi receptory ß-adrenergiczne i inhibitorami ACE. Dzieci i młodzież (w wieku od 6 do 17 lat) z nadciśnieniem tętniczym: zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Dawka może zostać zwiększona do 5 mg raz na dobę, jeśli po 4 tyg. stosowania nie uzyskano pożądanego ciśnienia tętniczego. Dawki >5 mg nie były badane u dzieci i młodzieży. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Amlodypina nie jest eliminowana z ustroju podczas dializy. Nie ustalono zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby (wydłużony T0,5 amlodypiny). Tabl. 5 mg oraz 10 mg można podzielić na 2 równe dawki.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Adipine tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 12.32zł 2017-03-01
Adipine tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 7.23zł 2017-03-01
Agen(import r.) tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Amlodipine 13.74zł 2017-03-01
Agen(import r.) tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. tabl. powl. Amlodipine 7.18zł 2017-03-01
Agen(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 11.76zł 2017-03-01
Agen(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 13.69zł 2017-03-01
Agen(import r.) tabl.(10 mg) - 60 szt. tabl. Amlodipine 22.18zł 2017-03-01
Agen(import r.) tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 7.06zł 2017-03-01
Agen® 10 tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 15.16zł 2017-03-01
Agen® 10 tabl.(10 mg) - 60 szt. tabl. Amlodipine 26.49zł 2017-03-01
Agen® 5 tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 7.84zł 2017-03-01
Agen® 5 tabl.(5 mg) - 60 szt. tabl. Amlodipine 13.91zł 2017-03-01
Aldan tabl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. Amlodipine 11.73zł 2017-03-01
Aldan tabl.(5 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. Amlodipine 6.43zł 2017-03-01
Alneta tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 14.59zł 2017-03-01
Alneta tabl.(10 mg) - 60 szt. tabl. Amlodipine 26.67zł 2017-03-01
Alneta tabl.(10 mg) - 90 szt. tabl. Amlodipine 38.89zł 2017-03-01
Alneta tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 7.51zł 2017-03-01
Alneta tabl.(5 mg) - 60 szt. tabl. Amlodipine 14.00zł 2017-03-01
Alneta tabl.(5 mg) - 90 szt. tabl. Amlodipine 20.39zł 2017-03-01
Amlaxopin tabl.(10 mg) - 30 szt tabl. Amlodipine 12.54zł 2017-03-01
Amlaxopin tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 6.66zł 2017-03-01
Amlodipine Aurobindo tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 10.84zł 2017-03-01
Amlodipine Aurobindo tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 5.68zł 2017-03-01
Amlodipine Bluefish tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 9.82zł 2017-03-01
Amlodipine Bluefish tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 5.19zł 2017-03-01
Amlodipine Vitabalans tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 13.60zł 2014-08-08
Amlodipine Vitabalans tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 6.60zł 2014-08-08
Amlodipinum 123ratio tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 2017-02-10
Amlodipinum 123ratio tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 2017-02-10
Amlodipinum 123ratio(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 11.18zł 2017-03-01
Amlomyl tabl.(10 mg) - 30 szt. blister tabl. Amlodipine 11.52zł 2017-03-01
Amlomyl tabl.(5 mg) - 30 szt. blister tabl. Amlodipine 6.04zł 2017-03-01
Amlonor® tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 14.14zł 2017-03-01
Amlonor® tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 7.28zł 2017-03-01
Amlopin (import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 12.42zł 2017-03-01
Amlopin (import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 12.32zł 2017-03-01
Amlopin (import r.) tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 6.94zł 2017-03-01
Amlopin (import r.) tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 7.51zł 2017-03-01
Amlopin 10 mg tabl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. Amlodipine 16.52zł 2017-03-01
Amlopin 5 mg tabl.(5 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. Amlodipine 9.01zł 2017-03-01
Amlopin(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 11.41zł 2017-03-01
Amlopin(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 10.39zł 2017-03-01
Amlopin(import r.) tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 6.94zł 2017-03-01
Amlozek® tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 18.90zł 2017-03-01
Amlozek® tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 13.01zł 2017-03-01
Apo-Amlo(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. (blistry) tabl. Amlodipine 12.76zł 2017-03-01
Apo®-Amlo 5 tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 7.56zł 2017-03-01
Apo®-Amlo 10 tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 14.71zł 2017-03-01
Cardilopin tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 14.02zł 2017-03-01
Cardilopin tabl.(2,5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 5.23zł 2017-03-01
Cardilopin tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 7.23zł 2017-03-01
Damloc tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 11.85zł 2017-03-01
Damloc tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 6.04zł 2017-03-01
Finamlox tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 14.02zł 2017-03-01
Finamlox tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 6.94zł 2017-03-01
Normodipine® tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 12.32zł 2017-03-01
Normodipine® tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 6.38zł 2017-03-01
Norvasc® ODT tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej(10 mg) - 30 szt. tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej Amlodipine 19.50zł 2015-01-16
Norvasc® ODT tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej(5 mg) - 30 szt. tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej Amlodipine 9.50zł 2015-01-16
Norvasc® tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 19.50zł 2015-01-16
Norvasc® tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 9.50zł 2015-01-16
Tenox tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 15.49zł 2017-03-01
Tenox tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Amlodipine 7.96zł 2017-03-01
Tenox tabl.(5 mg) - 90 szt. tabl. Amlodipine 22.63zł 2017-03-01
Vilpin(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Amlodipine 10.89zł 2017-03-01
Vilpin® tabl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. Amlodipine 14.47zł 2017-03-01
Vilpin® tabl.(5 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. Amlodipine 7.51zł 2017-03-01

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij