Baza leków - leki.kompendium24.pl

Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się


indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków. Ostatnia aktualizacja: 01-09-2017

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Akineton® tabl.(2 mg) - 50 szt.     Biperiden hydrochloride

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży
Pełnopłatny (100%): 16.24zł przykładowa recepta

Uprawnionymi do wystawiania leków bezpłatnych dla seniorów są:

1) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)*
2) pielęgniarka POZ
3) lekarz, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania i wystawia recepty pro auctore, pro familia

*lekarzem POZ jest:
1. posiada tytuł specjalisty w medycynie rodzinnej lub
2. odbywają szkolenia specjalistyczne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
3. posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
4. posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
5. posiada specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w dziedzinie chorób
wewnętrznych

Uprawnienia do wypisywania bezpłatnych leków dla seniorów mają tylko lekarze POZ, którzy bezpośrednio lub pośrednio mają podpisaną umowę z NFZ.
Zgodnie z komunikatem MZ z dnia 17 sierpnia 2016 prawo do wystawiania bezpłatnych recept dla seniorów nie przysługuje lekarzom POZ swiadczącym usługi w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.
Zgodnie z komunikatem MZ z dnia 17 sierpnia 2016 prawo do wystawiania bezpłatnych recept dla seniorów przysługuje lekarzom w stosunku do pacjentów ze swojej listy aktywnej pacjentów lub listy świadczeniodawcy u którego pracują. Dopuszczalne odstępstwa to zastepstwo za uprawnionego lekarza POZ przez innego lekarza POZ oraz wystawienie recepty przez innego lekarza POZ pracującego u tego samego świadczeniodawcy.

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Leczenie sztywności mięśniowej, drżenia i spowolnienia ruchowego w przebiegu choroby Parkinsona. Leczenie zaburzeń motorycznych w zespołach pozapiramidowych: parkinsonowskich i dystonicznych, wywołanych przez neuroleptyki i podobnie działające preparaty, np. wczesnych dyskinez, akatyzji i objawów parkinsonowskich. Leczenie innych pozapiramidowych zaburzeń ruchowych, w tym dystonii uogólnionej i odcinkowej, np. zespołu Meige'a, kurczu powiek (Blepharospasmus) lub spastycznego kręczu karku (Torticollis spasmodicus).

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Choroba Parkinsona. Zalecana dawka początkowa: 2 razy 1/2 tabl. na dobę (2 mg biperydenu chlorowodorku na dobę). Dawka może być zwiększana o 2 mg na dobę. Dawka podtrzymująca wynosi 1/2-2 tabl., stosowana 3-4 razy na dobę (co odpowiada 3-16 mg biperydenu chlorowodorku na dobę). Maksymalna dawka dobowa wynosi 16 mg chlorowodorku biperydenu (co odpowiada 8 tabl. na dobę). Objawy pozapiramidowe wywołane przez inne preparaty. W terapii skojarzonej z neuroleptykami, stosuje się 1/2-2 tabl., 1-4 razy na dobę (co odpowiada 1-16 mg chlorowodorku biperydenu na dobę) w zależności od nasilenia objawów. Inne pozapiramidowe zaburzenia ruchowe. Dostosowanie dawki należy wykonywać powoli, poprzez stopniowe, w odstępach tygodniowych, zwiększanie dawki początkowej 2 mg, aż do osiągnięcia maksymalnej tolerowanej dawki dobowej, która może być wielokrotnie większa od maksymalnych dawek dobowych stosowanych w innych wskazaniach. Dzieci i młodzież w wieku 3-15 lat: w leczeniu objawów pozapiramidowych wywołanych innymi lekami, w terapii skojarzonej z neuroleptykami, podaje się 1-3 razy na dobę 1/2-1 tabl. (co odpowiada 1-6 mg chlorowodorku biperydenu na dobę). W sytuacji, gdy konieczne jest szybkie działanie, należy zastosować preparat w postaci iniekcji. Sposób podania. Tabl. można dzielić. Zażywać najlepiej w trakcie lub po posiłku, popijając odpowiednio dużą ilością płynu. Ryzyko niepożądanych działań ze strony przewodu pokarmowego jest mniejsze, jeżeli lek zażywa się bezpośrednio po posiłku. Należy unikać nagłego przerwania stosowania leku. W przypadku planowanego zakończenia leczenia biperydenem, dawkę preparatu należy zmniejszać stopniowo.

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij