Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Bondronat konc. do sporz. roztw. do inf. (6 mg/6 ml) - fiolka

Ibandronic acid

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Pełnopłatny (100%):  zł przykładowa recepta

Wskazania do stosowania:

Zapobieganie zdarzeniom kostnym (złamania patologiczne, powikłania kostne wymagające napromieniania lub leczenia chirurgicznego) u chorych na raka piersi z przerzutami do kości. Leczenie hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową z przerzutami lub bez. Lek wskazany u dorosłych.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Preparat powinien być stosowany wyłącznie przez lekarzy posiadających doświadczenie w leczeniu raka.
Dożylnie. Zapobieganie zdarzeniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości: zalecana dawka wynosi 6 mg co 3-4 tyg., we wlewie trwającym nie mniej niż 15 min. Infuzja wykonana w krótszym czasie (tzn. 15 min) powinna być stosowana u pacjentów z prawidłową czynnością nerek lub umiarkowaną niewydolnością nerek. Hiperkalcemia spowodowana chorobą nowotworową: przed rozpoczęciem leczenia pacjent powinien zostać odpowiednio nawodniony 0,9% roztworem chlorku sodu. U pacjentów z osteolitycznymi przerzutami do kości konieczne jest zazwyczaj stosowanie mniejszych dawek niż u chorych z humoralną postacią hiperkalcemii. U większości pacjentów z nasiloną hiperkalcemią (stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin ≥ 3 mmol/l lub ≥12 mg/dl) wystarczającą dawką pojedynczą jest dawka 4 mg. U pacjentów z umiarkowaną hiperkalcemią (skorygowane o stężenie wapnia w surowicy < 3mmol/l lub < 12 mg/dl) dawka skuteczna wynosi 2 mg. Największą stosowaną w badaniach klinicznych dawką było 6 mg, lecz zastosowanie takiej dawki nie zwiększa skuteczności leczenia. W większości przypadków podwyższone stężenie wapnia w surowicy może ulec obniżeniu do wartości prawidłowych w ciągu 7 dni. Powtórne leczenie może być rozważane w przypadku nawracającej hiperkalcemii lub w razie niedostatecznej skuteczności dotychczasowego leczenia. Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji powinien być podawany we wlewie dożylnym w ciągu 2 h. Dzieci i młodzież: nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagana modyfikacja dawki leku. U pacjentów z niewydolnością wątroby nie ma konieczności dostosowywania dawek leku. U pacjentów z łagodną niewydolnością nerek (CCr≥ 50 ml/min i < 80 ml/min) nie jest konieczne korygowanie dawki; u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (CCr≥ 30 ml/min i < 50 ml/min) lub ciężką niewydolnością nerek (CCr< 30ml/min) leczenie skierowane na prewencję zdarzeń kostnych w przebiegu raka piersi z przerzutami do kości powinno być prowadzone zgodnie z zaleconym dawkowaniem: 50 ≤ CCr (ml/min)< 80:  6 mg (6 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji), objętość wlewu: 100 ml, czas: 15 min; 30 ≤ CCr (ml/min)< 50: 4 mg (4 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji), objętośc wlewu: 500 ml, czas: 1 h; CCr< 30: 2 mg (2 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji), objętość wlewu: 500 ml, czas: 1 h. *objętość wlewu: 0,9% roztwór chlorku sodu lub 5% roztwór glukozy; czas: podawanie co 3 do 4 tygodni. Nie badano stosowania 15-min wlewu u pacjentów nowotworowych z CCr< 50 ml/min. Sposób podawania. Zawartość fiolki używana jest do: zapobiegania zdarzeniom kostnym – należy dodać do 100 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu lub 100 ml 5% roztworu dekstrozy i podawać w ciągu co najmniej 15 min. Patrz także sekcję powyżej dla pacjentów z niewydolnością nerek; leczenia hiperkalcemii wywołanej przez nowotwór –należy dodać do 500 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu lub 500 ml 5% roztworu dekstrozy i podawać w ciągu 2 h. Do jednorazowego użycia. Należy używać wyłącznie przejrzystego roztworu, bez obecności cząstek. Preparat należy podawać we wlewie dożylnym. Należy zawsze upewnić się, że lek w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji nie jest podawany dotętniczo, jak również poza żyłę, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia tkanek.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Bondronat konc. do sporz. roztw. do inf.(6 mg/6 ml) - fiolka konc. do sporz. roztw. do inf. Ibandronic acid  zł 2020-06-05
Bondronat tabl. powl.(50 mg) - 28 szt. tabl. powl. Ibandronic acid 110.00 zł 2019-11-29
Bonviva roztw. do wstrz.(3 mg/3 ml) - amp.-strzyk. 3 ml roztw. do wstrz. Ibandronic acid 424.71 zł 2020-07-17
Bonviva tabl. powl.(150 mg) - 1 szt. tabl. powl. Ibandronic acid 49.00 zł 2020-07-17
Ibandronat Apotex tabl. powl.(150 mg) - 1 szt. tabl. powl. Ibandronic acid 36.36 zł 2019-12-13
Ibandronat Apotex tabl. powl.(150 mg) - 3 szt. tabl. powl. Ibandronic acid 49.16 zł 2019-12-13
Ibandronat Polpharma tabl. powl.(150 mg) - 1 szt. tabl. powl. Ibandronic acid 39.75 zł 2017-03-24
Ibandronat Polpharma tabl. powl.(150 mg) - 3 szt. tabl. powl. Ibandronic acid 74.52 zł 2019-01-04
Ibandronic acid Accord konc. do sporz. roztw. do inf.(2 mg/2 ml) - fiol. 2 ml konc. do sporz. roztw. do inf. Ibandronic acid  zł 2020-06-05
Ibandronic acid Accord konc. do sporz. roztw. do inf.(6 mg/6 ml) - fiol. 6 ml konc. do sporz. roztw. do inf. Ibandronic acid  zł 2020-06-05
Ibandronic acid Accord roztw. do wstrz.(3 mg/3 ml) - amp.-strzyk. 3 ml roztw. do wstrz. Ibandronic acid  zł 2020-06-05
Ibandronic acid Alvogen roztw. do wstrz.(3 mg/3 ml) - amp.-strzyk. 3 ml roztw. do wstrz. Ibandronic acid 320.00 zł 2020-06-05
Ibandronic Acid Mylan tabl. powl.(150 mg) - 1 szt. tabl. powl. Ibandronic acid 16.14 zł 2019-02-08
Kefort tabl. powl.(150 mg) - 1 szt. tabl. powl. Ibandronic acid 17.00 zł 2019-10-18
Nucodran tabl. powl.(150 mg) - 1 szt. tabl. powl. Ibandronic acid 14.69 zł 2020-03-20
Nucodran tabl. powl.(150 mg) - 3 szt. tabl. powl. Ibandronic acid 25.41 zł 2020-03-20
Osagrand roztw. do wstrz.(3 mg/3 ml) - amp. 3 ml roztw. do wstrz. Ibandronic acid 89.99 zł 2020-06-05
Osagrand tabl. powl.(150 mg) - 1 szt. tabl. powl. Ibandronic acid 10.99 zł 2020-05-15
Osagrand tabl. powl.(150 mg) - 3 szt. tabl. powl. Ibandronic acid 34.49 zł 2020-05-15
Ossica tabl. powl.(150 mg) - 1 szt. tabl. powl. Ibandronic acid 20.71 zł 2020-04-17
Ossica tabl. powl.(150 mg) - 3 szt. tabl. powl. Ibandronic acid 60.53 zł 2020-04-17
Quodixor tabl. powl.(150 mg) - 1 szt. tabl. powl. Ibandronic acid 30.59 zł 2020-04-28

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.