Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Etiagen tabl. powl. (200 mg) - 60 szt.

Quetiapine

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Pełnopłatny (100%): 89.31 zł przykładowa recepta

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Leczenie schizofrenii. Leczenie zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, w tym: leczenie umiarkowanych do ciężkich epizodów manii związanych z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym; leczenie dużych epizodów depresyjnych w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego; zapobieganie nawrotom epizodów manii lub depresji u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, którzy reagowali na wcześniejsze leczenie kwetiapiną. 

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Dorośli. Leczenie schizofrenii: lek podawać 2 razy na dobę. Całkowita dobowa dawka przez pierwsze 4 dni leczenia wynosi: 50 mg - 1. dzień, 100 mg - 2. dzień, 200 mg - 3. dzień, 300 mg - 4. dzień, od 4. dnia dawkę należy zwiększać do dawki skutecznej wynoszącej zazwyczaj 300-450 mg na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leku, dawkę można dostosowywać w zakresie 150-750 mg na dobę. Leczenie umiarkowanych do ciężkich epizodów manii związanych z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym: lek podawać 2 razy na dobę. Całkowita dobowa dawka przez pierwsze 4 dni leczenia wynosi: 100 mg - 1. dzień, 200 mg - 2. dzień, 300 mg - 3. dzień, 400 mg - 4. dzień, następnie dawka może być zwiększana maksymalnie o 200 mg na dobę do dawki dobowej 800 mg w 6. dniu leczenia. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leku, dawkę można dostosowywać w zakresie 200-800 mg na dobę; zwykle skuteczna dawka wynosi 400-800 mg na dobę. Leczenie dużych epizodów depresyjnych w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego: lek podawać raz na dobę, przed snem. Całkowita dobowa dawka przez pierwsze 4 dni leczenia wynosi: 50 mg - 1. dzień, 100 mg - 2. dzień, 200 mg - 3. dzień, 300 mg - 4. dzień, zalecana dzienna dawka to 300 mg. U niektórych pacjentów korzystne jest podawanie dawki 600 mg na dobę. Dawki większe niż 300 mg powinny być wprowadzane przez lekarza doświadczonego w leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. U niektórych pacjentów, u których występują problemy z tolerancją leku, można rozważyć zmniejszenie dawki do 200 mg na dobę. Zapobieganie nawrotom epizodów zaburzenia afektywnego dwubiegunowego: aby zapobiec nawrotom epizodów manii, epizodów mieszanych lub epizodów depresyjnych w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, u pacjentów, u których zaobserwowano reakcję na leczenie kwetiapiną stanów ostrych w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym, należy kontynuować leczenie, utrzymując taką samą dawkę leku. Dawka może być modyfikowana, w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji pacjenta, w zakresie 300-800 mg, podawana 2 razy na dobę. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku klirens osoczowy kwetiapiny może być zmniejszony o 30-50% w porównaniu z młodszymi pacjentami; zależnie od reakcji pacjenta i tolerancji, zwiększanie dawki należy spowolnić, a dobową dawkę terapeutyczną zmniejszyć w stosunku do dawki stosowanej u młodszych pacjentów; nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u pacjentów >65 rż. z epizodami depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby dawka początkowa powinna wynosić 25 mg na dobę; dawka powinna być zwiększana codziennie o 25-50 mg na dobę aż do uzyskania skutecznej dawki, zależnie od reakcji klinicznej pacjenta i tolerancji leczenia. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma potrzeby zmiany dawkowania. Nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 rż. z związku z brakiem informacji o stosowaniu leku w tej grupie pacjentów. Sposób podawania. Lek można stosować niezależnie od posiłków.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Alcreno tabl. powl.(100 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 22.47 zł 2020-08-31
Alcreno tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine  zł 2020-08-31
Alcreno tabl. powl.(200 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine  zł 2020-08-31
Alcreno tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine  zł 2020-08-31
Alcreno tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine  zł 2020-08-31
Alcreno tabl. powl.(300 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine  zł 2020-08-31
ApoTiapina tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 50.73 zł 2020-08-31
ApoTiapina tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 97.02 zł 2020-08-31
ApoTiapina tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 8.10 zł 2020-08-31
Atrolak tabl. o przedł. uwalnianiu(150 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine  zł 2020-08-31
Atrolak tabl. o przedł. uwalnianiu(200 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine  zł 2020-08-31
Atrolak tabl. o przedł. uwalnianiu(300 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine  zł 2020-08-31
Atrolak tabl. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine  zł 2020-08-31
Atrolak tabl. o przedł. uwalnianiu(50 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine  zł 2020-08-31
Atrolak tabl. o przedł. uwalnianiu(50 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 21.11 zł 2020-02-07
Bonogren SR tabl. o przedł. uwalnianiu(200 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 83.86 zł 2019-08-31
Bonogren SR tabl. o przedł. uwalnianiu(300 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 123.30 zł 2019-08-31
Bonogren SR tabl. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 163.84 zł 2019-08-31
Bonogren tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 43.03 zł 2019-04-30
Bonogren tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 82.73 zł 2019-04-30
Bonogren tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 7.77 zł 2020-08-31
Bonogren tabl. powl.(300 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 119.90 zł 2019-04-30
Etiagen tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 46.88 zł 2020-08-31
Etiagen tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 89.31 zł 2020-08-31
Etiagen tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 8.22 zł 2020-08-31
Etiagen XR tabl. o przedł. uwalnianiu(200 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 45.41 zł 2020-08-31
Etiagen XR tabl. o przedł. uwalnianiu(300 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 66.01 zł 2019-08-31
Etiagen XR tabl. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 86.13 zł 2019-08-31
Etiagen XR tabl. o przedł. uwalnianiu(50 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 12.71 zł 2020-08-31
Kefrenex tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 48.13 zł 2020-08-31
Kefrenex tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 91.80 zł 2020-08-31
Kefrenex tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine  zł 2020-04-28
Kefrenex tabl. powl.(300 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 133.51 zł 2020-08-31
Ketilept Retard tabl. o przedł. uwalnianiu(150 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 69.86 zł 2020-08-31
Ketilept Retard tabl. o przedł. uwalnianiu(200 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 91.65 zł 2020-08-31
Ketilept Retard tabl. o przedł. uwalnianiu(300 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 133.29 zł 2020-02-14
Ketilept Retard tabl. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 174.90 zł 2020-02-14
Ketilept Retard tabl. o przedł. uwalnianiu(50 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 25.27 zł 2020-08-31
Ketilept tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 49.26 zł 2020-08-31
Ketilept tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 92.93 zł 2020-08-31
Ketilept tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 8.13 zł 2020-08-31
Ketilept tabl. powl.(300 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 134.88 zł 2020-08-31
Ketipinor tabl. powl.(100 mg) - 100 szt. tabl. powl. Quetiapine 79.14 zł 2020-08-31
Ketipinor tabl. powl.(100 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 25.65 zł 2020-08-31
Ketipinor tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 50.06 zł 2020-08-31
Ketipinor tabl. powl.(200 mg) - 100 szt. tabl. powl. Quetiapine 151.18 zł 2020-08-31
Ketipinor tabl. powl.(200 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 48.13 zł 2020-08-31
Ketipinor tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 93.50 zł 2020-08-31
Ketipinor tabl. powl.(25 mg) - 10 szt. tabl. powl. Quetiapine 13.23 zł 2019-06-21
Ketipinor tabl. powl.(25 mg) - 100 szt. tabl. powl. Quetiapine 25.89 zł 2020-08-31
Ketipinor tabl. powl.(300 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 132.38 zł 2019-06-21
Ketrel tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 51.53 zł 2020-08-31
Ketrel tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 98.60 zł 2020-08-31
Ketrel tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 8.22 zł 2020-08-31
Kvelux SR tabl. o przedł. uwalnianiu(200 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 90.90 zł 2020-08-31
Kvelux SR tabl. o przedł. uwalnianiu(300 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 132.15 zł 2019-04-30
Kvelux SR tabl. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 173.35 zł 2019-04-30
Kvelux SR tabl. o przedł. uwalnianiu(50 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 13.28 zł 2020-08-31
Kventiax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(150 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 69.81 zł 2020-08-31
Kventiax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(200 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 91.57 zł 2020-08-31
Kventiax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(300 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 133.18 zł 2019-05-10
Kventiax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 166.11 zł 2019-05-10
Kventiax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(50 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 25.07 zł 2020-08-31
Kventiax tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 49.54 zł 2020-08-31
Kventiax tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 94.64 zł 2020-08-31
Kventiax tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 7.53 zł 2020-08-31
Kventiax tabl. powl.(300 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 135.21 zł 2020-08-31
Kwetaplex tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 51.53 zł 2020-08-31
Kwetaplex tabl. powl.(150 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 75.08 zł 2020-08-31
Kwetaplex tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 98.60 zł 2020-08-31
Kwetaplex tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 8.22 zł 2020-08-31
Kwetaplex tabl. powl.(300 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 143.72 zł 2020-08-31
Kwetaplex XR tabl. o przedł. uwalnianiu(150 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 69.89 zł 2020-08-31
Kwetaplex XR tabl. o przedł. uwalnianiu(200 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 91.80 zł 2020-08-31
Kwetaplex XR tabl. o przedł. uwalnianiu(300 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 133.51 zł 2020-08-31
Kwetaplex XR tabl. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 175.18 zł 2020-07-10
Kwetaplex XR tabl. o przedł. uwalnianiu(50 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 13.28 zł 2020-08-31
Pinexet tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 50.39 zł 2020-08-31
Pinexet tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 95.19 zł 2020-08-31
Pinexet tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 7.87 zł 2020-08-31
Pinexet tabl. powl.(300 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 138.15 zł 2020-08-31
Quetiapin NeuroPharma tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 50.28 zł 2020-08-31
Quetiapin NeuroPharma tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 96.11 zł 2020-08-31
Quetiapin NeuroPharma tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 7.36 zł 2020-08-31
Quetiapin NeuroPharma tabl. powl.(300 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 139.98 zł 2020-08-31
Setinin tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 47.56 zł 2020-08-31
Setinin tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 90.67 zł 2020-08-31
Setinin tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. tabl. powl. Quetiapine 13.46 zł 2019-03-29
Setinin tabl. powl.(300 mg) - 60 szt. tabl. powl. Quetiapine 131.24 zł 2019-04-30
Symquel XR tabl. o przedł. uwalnianiu(200 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 87.26 zł 2020-07-24
Symquel XR tabl. o przedł. uwalnianiu(300 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 126.71 zł 2020-07-24
Symquel XR tabl. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 166.11 zł 2020-07-24
Symquel XR tabl. o przedł. uwalnianiu(50 mg) - 60 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Quetiapine 24.17 zł 2020-08-31

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.