Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Fluconazolum Aflofarm syrop (5 mg/ml) - but. 150 ml

Fluconazole

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Pełnopłatny (100%):  zł przykładowa recepta

Wskazania do stosowania:

Leczenie następujących zakażeń u pacjentów dorosłych: kryptokokowe zapalenie opon mózgowych; kokcydioidomikoza; inwazyjne kandydozy; drożdżakowe zakażenia błon śluzowych, w tym zakażenia gardła, przełyku, występowanie drożdżaków w moczu oraz przewlekłe drożdżakowe zakażenia skóry i błon śluzowych; przewlekłe zanikowe drożdżakowe zapalenie jamy ustnej (związane ze stosowaniem protez zębowych), jeśli higiena jamy ustnej lub leczenie miejscowe są niewystarczające; drożdżyca pochwy, ostra lub nawracająca, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające; drożdżakowe zapalenia żołędzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające; grzybice skóry, w tym stóp, tułowia, podudzi, łupież pstry, zakażenia drożdżakowe skóry właściwej, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego; grzybica paznokci (onychomikoza), gdy uzna się, że inne leki są nieodpowiednie. Zapobieganie następującym zakażeniom u pacjentów dorosłych: nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z podwyższonym ryzykiem nawrotów; nawroty drożdżakowego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku u pacjentów zakażonych HIV, u których jest zwiększone ryzyko nawrotów; nawroty drożdżycy pochwy (4 zakażeń w ciągu roku); zakażenia grzybicze u pacjentów z przedłużającą się neutropenią (np. u pacjentów z nowotworami krwi, otrzymujących chemioterapię lub u pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych). Zakażenia u noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży od 0 do 17 lat: leczenie drożdżakowego zakażenia błon śluzowych (jamy ustnej, gardła i przełyku), inwazyjnej kandydozy i kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami u pacjentów z osłabioną odpornością; można stosować jako leczenie podtrzymujące w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci z wysokim ryzykiem nawrotów. Leczenie można rozpocząć przed otrzymaniem wyników posiewu lub innych badań laboratoryjnych. Jednak po ich otrzymaniu należy odpowiednio dostosować dostępne leczenie. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego zastosowania leków przeciwgrzybiczych.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Dorośli. Kryptokokoza - Leczenie kryptokokowego zapalenia opon mózgowych: 400 mg 1. dnia, następnie 200-400 mg/dobę, zazwyczaj przez 6-8 tyg.; w przypadku zakażeń zagrażających życiu można zwiększyć dawkę do 800 mg/dobę. Leczenie podtrzymujące w zapobieganiu nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka nawrotów: 200 mg/dobę, czas leczenia jest nieograniczony. Kokcydioidomykoza: 200-400 mg/dobę, zazwyczaj przez 11-24 mies. lub dłużej; w przypadku niektórych zakażeń należy rozważyć zastosowanie dawki 800 mg/dobę, w szczególności w zapaleniu opon mózgowych. Inwazyjna kandydoza: 800 mg 1. dnia, następnie 400 mg/dobę; zazwyczaj zalecana długość leczenia zakażenia drożdżakowego krwi wynosi 2 tyg. po pierwszym negatywnym wyniku posiewu krwi oraz ustąpieniu objawów przedmiotowych i podmiotowych charakterystycznych dla kandydemii. Leczenie kandydozy błon śluzowych - Kandydoza jamy ustnej: 200-400 mg 1. dnia, następnie 100-200 mg/dobę, zazwyczaj przez 7-21 dni lub dłużej w przypadku pacjentów z ciężkim osłabieniem czynności układu immunologicznego. Kandydoza przełyku: 200-400 mg 1. dnia, następnie 100-200 mg/dobę, zazwyczaj przez 14-30 dni lub dłużej w przypadku pacjentów z ciężkim osłabieniem czynności układu immunologicznego. Kandyduria: 200-400 mg/dobę, zazwyczaj przez 7-21 dni lub dłużej w przypadku pacjentów z ciężkim osłabieniem czynności układu immunologicznego. Przewlekła zanikowa kandydoza: 50 mg/dobę przez 14 dni. Przewlekła kandydoza skóry i błon śluzowych: 50-100 mg/dobę przez 28 dni lub dłużej w przypadku pacjentów z ciężkim osłabieniem czynności układu immunologicznego. Zapobieganie nawrotom drożdżakowego zapalenia błony śluzowej u pacjentów zarażonych HIV, którzy znajdują się w grupie wysokiego ryzyka nawrotów - Kandydoza jamy ustnej, kandydoza przełyku: 100-200 mg/dobę lub 200 mg 3 razy w tyg., czas leczenia jest nieograniczony. Kandydoza narządów płciowych - Ostra drożdżyca pochwy, drożdżakowe zapalenie żołędzi: 150 mg jednorazowo. Leczenie oraz profilaktyka nawracającej drożdżycy pochwy (4 lub więcej epizodów w roku): 150 mg co trzeci dzień, w sumie 3 dawki (doba 1., 4. i 7.), a następnie dawka podtrzymująca 150 mg raz na tydzień; dawkę podtrzymującą stosować przez 6 mies. Grzybice skóry - Grzybica stóp, grzybica tułowia, grzybica podudzi, drożdżyca skóry: 150 mg raz na tydz. lub 50 mg raz na dobę przez 2-4 tyg.; w grzybicy stóp może być konieczne stosowanie do 6 tyg. Łupież pstry: 300-400 mg raz na tydz. przez 1-3 tyg. lub 50 mg raz na dobę przez 2-4 tyg. Grzybica paznokci (onychomykoza): 150 mg raz na tydz.; leczenie należy kontynuować aż do zastąpienia zakażonego paznokcia przez nowy, niezakażony, tzn. ok. 3-6 mies. w przypadku paznokci dłoni lub 6-12 mies. w przypadku paznokci stóp (po wyleczeniu przewlekłego zakażenia paznokcie czasami mogą pozostać zniekształcone). Zapobieganie zakażeniom grzybiczym u pacjentów z przedłużającą się neutropenią: 200-400 mg/dobę, leczenie należy rozpocząć kilka dni przed oczekiwanym wystąpieniem neutropenii i kontynuować przez 7 dni po zwiększeniu się liczby neutrofili do >1000/mm3. Dzieci i młodzież. W populacji pediatrycznej nie należy przekraczać dawki 400 mg/dobę. W zależności od wagi oraz stopnia dojrzałości, należy oszacować, które dawkowanie (dla dorosłych czy dzieci) jest najbardziej odpowiednie dla młodzieży w wieku 12-17 lat. Dane kliniczne wskazują, że dzieci mają większy klirens flukonazolu niż pacjenci dorośli. Dawki 100, 200 i 400 mg u dorosłych odpowiadają 3, 6 i 12 mg/kg mc. dawki u dzieci. Nie określono profilu bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności flukonazolu w leczeniu kandydozy narządów płciowych u dzieci i młodzieży. Jeżeli konieczne jest leczenie kandydozy narządów płciowych u młodzieży (w wieku 12-17 lat), należy zastosować takie samo dawkowanie jak u dorosłych. Noworodki od 28. dnia życia, niemowlęta oraz dzieci do 11 lat - Kandydoza błon śluzowych: 6 mg/kg mc./dobę w 1. dniu, następnie 3 mg/kg mc./dobę. Inwazyjna kandydoza, kryptokokowe zapalenie opon mózgowych: 6-12 mg/kg mc./dobę. Leczenie podtrzymujące w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci narażonych na nawrót choroby: 6 mg/kg mc./dobę. Zapobieganie zakażeniom drożdżakami u dzieci z obniżoną odpornością: 3-12 mg/kg mc./dobę w zależności od stopnia nasilenia i czasu trwania neutropenii. Noworodki do 27. dnia życia: w czasie 1. i 2. tyg. życia dziecka (wiek 0-14 dni) należy zastosować taką samą dawkę w mg/kg mc., jak u niemowląt i dzieci, ale podawać ją co 72 h (nie należy przekraczać dawki maksymalnej 12 mg/kg mc., podawanej co 72 h); w 3. i 4. tyg. życia dziecka (wiek 15-27 dni) taką samą dawkę należy podawać co 48 h (nie należy przekraczać dawki maksymalnej 12 mg/kg mc., podawanej co 48 h). Istnieje niewiele danych farmakokinetycznych na poparcie takiego schematu dawkowania u noworodków. Szczególne grupy pacjentów. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. W przypadku jednorazowego podania nie jest konieczna modyfikacja dawki. U pacjentów (w tym w populacji pediatrycznej) z zaburzeniami czynności nerek, na początku wielodawkowej terapii flukonazolem należy podać dawkę nasycającą od 50 mg do 400 mg, bazując na zalecanej dziennej dawce dla danego wskazania. Po dawce nasycającej, codzienne dawkowanie (zgodnie ze wskazaniami) należy ustalić na podstawie klirensu kreatyniny (CCr): >50 ml/min - podawać 100% zalecanej dawki; ≤50 ml/min (pacjenci niedializowani) - 50% zalecanej dawki; pacjenci regularnie dializowani - 100% zalecanej dawki po każdej dializie (w dniach, w których nie wykonuje się dializy pacjenci powinni otrzymać zredukowaną dawkę zgodną z CCr). Nie przebadano farmakokinetyki flukonazolu u dzieci z niewydolnością nerek. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek. Sposób podania. Lek można stosować niezależnie od przyjmowanych posiłków.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Diflucan roztw. do inf.(2 mg/ml) - but. 100 ml roztw. do inf. Fluconazole 53.30 zł 2024-03-19
Diflucan roztw. do inf.(2 mg/ml) - but. 50 ml roztw. do inf. Fluconazole 19.58 zł 2024-03-19
Flucofast kaps. twarde(100 mg) - 28 szt. kaps. twarde Fluconazole 95.35 zł 2024-06-30
Flucofast kaps. twarde(100 mg) - 7 szt. kaps. twarde Fluconazole 26.34 zł 2024-06-30
Flucofast kaps. twarde(150 mg) - 1 szt. kaps. twarde Fluconazole 6.34 zł 2024-06-30
Flucofast kaps. twarde(150 mg) - 3 szt. kaps. twarde Fluconazole 13.23 zł 2024-06-30
Flucofast kaps. twarde(200 mg) - 12 szt. kaps. twarde Fluconazole 39.49 zł 2021-08-13
Flucofast kaps. twarde(200 mg) - 7 szt. kaps. twarde Fluconazole 42.69 zł 2024-06-30
Flucofast kaps. twarde(50 mg) - 14 szt. kaps. twarde Fluconazole 26.34 zł 2024-06-30
Flucofast kaps. twarde(50 mg) - 7 szt. kaps. twarde Fluconazole 13.65 zł 2024-06-30
Fluconazin syrop(5 mg/ml) - but. 150 ml syrop Fluconazole 32.32 zł 2024-02-13
Fluconazole Aurovitas kaps. twarde(100 mg) - 28 szt. kaps. twarde Fluconazole 65.83 zł 2024-06-30
Fluconazole Aurovitas kaps. twarde(100 mg) - 7 szt. kaps. twarde Fluconazole 18.98 zł 2024-06-30
Fluconazole Aurovitas kaps. twarde(200 mg) - 7 szt. kaps. twarde Fluconazole 35.25 zł 2024-06-30
Fluconazole B. Braun roztw. do inf.(2 mg/ml) - 10 but. 100 ml roztw. do inf. Fluconazole  zł 2020-07-24
Fluconazole B. Braun roztw. do inf.(2 mg/ml) - 10 but. 50 ml roztw. do inf. Fluconazole  zł 2020-07-24
Fluconazole Hasco syrop(5 mg/ml) - but. 150 ml syrop Fluconazole 32.32 zł 2024-02-13
Fluconazole Kabi roztw. do inf.(2 mg/ml) - 10 but. 100 ml roztw. do inf. Fluconazole 471.61 zł 2021-04-09
Fluconazole Kabi roztw. do inf.(2 mg/ml) - 10 but. 50 ml roztw. do inf. Fluconazole 277.79 zł 2021-04-09
Fluconazole Polfarmex syrop(5 mg/ml) - but. 150 ml syrop Fluconazole 32.32 zł 2024-06-30
Fluconazole Polfarmex tabl.(100 mg) - 28 szt. tabl. Fluconazole 83.51 zł 2024-06-30
Fluconazole Polfarmex tabl.(100 mg) - 7 szt. (1 blister x 7) tabl. Fluconazole 23.49 zł 2024-06-30
Fluconazole Polfarmex tabl.(150 mg) - 1 szt. tabl. Fluconazole 5.74 zł 2024-06-30
Fluconazole Polfarmex tabl.(150 mg) - 3 szt. tabl. Fluconazole 15.48 zł 2024-06-30
Fluconazole Polfarmex tabl.(200 mg) - 14 szt. tabl. Fluconazole 82.08 zł 2024-06-30
Fluconazole Polfarmex tabl.(200 mg) - 7 szt. tabl. Fluconazole 43.40 zł 2024-06-30
Fluconazole Polfarmex tabl.(50 mg) - 14 szt. (2 blistry x 7) tabl. Fluconazole 23.40 zł 2024-06-30
Fluconazole Polfarmex tabl.(50 mg) - 7 szt. (1 blister x 7) tabl. Fluconazole 12.24 zł 2024-06-30
Fluconazolum Aflofarm kaps. twarde(100 mg) - 7 szt. kaps. twarde Fluconazole 19.03 zł 2024-06-30
Fluconazolum Aflofarm kaps. twarde(200 mg) - 7 szt. kaps. twarde Fluconazole 35.37 zł 2024-06-30
Fluconazolum Aflofarm kaps. twarde(50 mg) - 14 szt. kaps. twarde Fluconazole 19.10 zł 2024-06-30
Fluconazolum Aflofarm syrop(5 mg/ml) - but. 150 ml syrop Fluconazole  zł 2024-06-30
Flukonazol roztw. do inf.(2 mg/ml) - fiolka 100 ml roztw. do inf. Fluconazole 12.16 zł 2020-06-05
Flumycon (Flukonazol Actavis) kaps. twarde(100 mg) - 28 szt. kaps. twarde Fluconazole 78.69 zł 2024-06-30
Flumycon (Flukonazol Actavis) kaps. twarde(100 mg) - 7 szt. kaps. twarde Fluconazole 22.18 zł 2024-06-30
Flumycon (Flukonazol Actavis) kaps. twarde(150 mg) - 1 szt. kaps. twarde Fluconazole 5.46 zł 2024-06-30
Flumycon (Flukonazol Actavis) kaps. twarde(150 mg) - 7 szt. kaps. twarde Fluconazole 29.54 zł 2024-06-30
Flumycon (Flukonazol Actavis) kaps. twarde(200 mg) - 14 szt. kaps. twarde Fluconazole  zł 2024-05-31
Flumycon (Flukonazol Actavis) kaps. twarde(200 mg) - 7 szt. kaps. twarde Fluconazole 41.69 zł 2024-06-30
Flumycon (Flukonazol Actavis) kaps. twarde(50 mg) - 14 szt. kaps. twarde Fluconazole  zł 2024-06-30
Flumycon (Flukonazol Actavis) kaps. twarde(50 mg) - 7 szt. kaps. twarde Fluconazole  zł 2024-06-30
Fluxazol kaps. twarde(100 mg) - 7 szt. kaps. twarde Fluconazole 21.35 zł 2024-06-30
Fluxazol kaps. twarde(150 mg) - 1 szt. kaps. twarde Fluconazole 5.60 zł 2024-06-30
Fluxazol kaps. twarde(200 mg) - 7 szt. kaps. twarde Fluconazole 40.00 zł 2024-06-30
Fluxazol kaps. twarde(50 mg) - 7 szt. kaps. twarde Fluconazole 11.37 zł 2024-06-30
Mycosyst kaps.(100 mg) - 28 szt. kaps. Fluconazole 83.80 zł 2024-06-30
Mycosyst kaps.(100 mg) - 7 szt. kaps. Fluconazole 21.32 zł 2024-06-30
Mycosyst kaps.(200 mg) - 14 szt. kaps. Fluconazole 54.85 zł 2024-05-24
Mycosyst kaps.(200 mg) - 7 szt. kaps. Fluconazole 41.55 zł 2024-06-30
Mycosyst kaps.(50 mg) - 7 szt. kaps. Fluconazole 10.88 zł 2024-06-30

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.