Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Ikatybant Ranbaxy roztw. do wstrz. (10 mg/ml) - amp.-strzyk. 3 ml

Icatibant

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Bezpłatny dla seniora 75+ przykładowa recepta

Pełnopłatny (100%): 2240.23 zł przykładowa recepta

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Leczenie objawowe ostrych napadów dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego (HAE) u osób dorosłych, młodzieży i dzieci ≥2 lat z niedoborem inhibitora esterazy C1.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Podskórnie. Lek jest przeznaczony do stosowania pod nadzorem fachowego pracownika służby zdrowia. Dorośli. Zalecana dawka to 1 wstrzyknięcie podskórne; w większości przypadków jedno wstrzyknięcie leku jest wystarczające do leczenia napadu. W przypadku niewystarczającego ustąpienia lub nawrotu objawów po 6 h można wykonać drugie wstrzyknięcie leku. Jeżeli drugie wstrzyknięcie nie spowoduje wystarczającego ustąpienia objawów lub w przypadku zaobserwowania nawrotu objawów, po dalszych 6 h można wykonać trzecie wstrzyknięcie. Nie należy wykonywać więcej niż 3 wstrzyknięcia w ciągu 24 h. W badaniach klinicznych nie podawano więcej niż 8 wstrzyknięć ikatybantu na miesiąc. Dzieci i młodzież. Zalecaną dawkę ustala się na podstawie masy ciała dla dzieci i młodzieży (w wieku od 2 do 17 lat). Mc. 12-25 kg - 10 mg (1 ml); mc. 26-40 kg - 15 mg (1,5 ml); mc. 41-50 kg - 20 mg (2 ml); mc. 51-65 kg - 25 mg (2,5 ml); >65 kg - 30 mg (3 ml). W badaniu klinicznym podawano nie więcej niż 1 wstrzyknięcie ikatybantu na jeden napad HAE. Brak zaleceń dotyczących schematu podawania leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat lub dzieci o mc. mniejszej niż 12 kg, ponieważ nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie pacjentów. Szczególne grupy pacjentów. Informacje na temat stosowania leku u pacjentów powyżej 65 lat są ograniczone. U pacjentów w podeszłym wieku wykazano wzrost ekspozycji systemowej na ikatybant. Znaczenie tej obserwacji dla bezpieczeństwa ikatybantu jest nieznane. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Sposób podania. Podanie podskórne, najlepiej w okolicy brzucha. Lek należy wstrzykiwać powoli ze względu na podawaną objętość. Każda strzykawka jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użycia. Decyzję o rozpoczęciu podawania przez opiekuna lub samodzielnego podawania leku powinien podejmować wyłącznie lekarz mający doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego.  U dorosłych lek może być podawany samodzielnie lub przez opiekuna wyłącznie po przeszkoleniu w technice wykonywania wstrzyknięć podskórnych, przeprowadzonym przez fachowego pracownika służby zdrowia. U dzieci i młodzieży (2-17 lat) lek może być podawany przez opiekuna wyłącznie po przeszkoleniu w technice wykonywania wstrzyknięć podskórnych, przeprowadzonym przez fachowego pracownika służby zdrowia.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Firazyr roztw. do wstrz.(10 mg/ml) - amp.-strzyk. 3 ml roztw. do wstrz. Icatibant 2433.07 zł 2023-11-10
Icatibant Accord roztw. do wstrz.(10 mg/ml) - amp.-strzyk. 3 ml roztw. do wstrz. Icatibant 2433.07 zł 2024-06-30
Icatibant Fresenius roztw. do wstrz.(10 mg/ml) - amp.-strzyk. 3 ml roztw. do wstrz. Icatibant 2211.61 zł 2023-10-31
Icatibant Medical Valley roztw. do wstrz.(10 mg/ml) - amp.-strzyk. 3 ml roztw. do wstrz. Icatibant 2211.61 zł 2024-03-01
Icatibant Zentiva roztw. do wstrz.(10 mg/ml) - amp.-strzyk. 3 ml roztw. do wstrz. Icatibant 2394.78 zł 2024-03-01
Ikatybant Ranbaxy roztw. do wstrz.(10 mg/ml) - amp.-strzyk. 3 ml roztw. do wstrz. Icatibant 2240.23 zł 2023-10-31

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.