Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Ivabradine Zentiva tabl. powl. (5 mg) - 56 szt.

Ivabradine

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Pełnopłatny (100%): 81.84 zł przykładowa recepta

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Leczenie objawowe przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej. Iwabradyna jest wskazana w leczeniu objawowym przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej u dorosłych z chorobą niedokrwienną serca, z prawidłowym rytmem zatokowym oraz z częstością akcji serca ≥70 uderzeń/min. Iwabradyna jest wskazana: u dorosłych z nietolerancją lub z przeciwwskazaniem do stosowania β-adrenolityków lub w skojarzeniu z β-adrenolitykami u pacjentów niewystarczająco kontrolowanych za pomocą optymalnej dawki β-adrenolityku. Leczenie przewlekłej niewydolności serca. Iwabradyna jest wskazana w przewlekłej niewydolności serca II do IV stopnia wg klasyfikacji NYHA, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z rytmem zatokowym, u których częstość akcji serca wynosi ≥75 uderzeń/min, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z β-adrenolitykiem lub gdy leczenie β-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Leczenie objawowe przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej. Zaleca się, aby decyzja o rozpoczęciu leczenia lub dostosowaniu dawkowania została podjęta po dokonaniu serii pomiarów częstości akcji serca, badania EKG lub 24-godzinnego monitorowania w warunkach ambulatoryjnych. Dawka początkowa iwabradyny nie powinna przekraczać 5 mg 2 razy na dobę u pacjentów w wieku poniżej 75 lat. Po 3-4 tyg. leczenia, jeśli u pacjenta wciąż występują objawy, jeśli dawka początkowa jest dobrze tolerowana i gdy częstość akcji serca w spoczynku pozostaje >60 uderzeń/min, dawka może być zwiększona do kolejnej większej dawki u pacjentów otrzymujących 2,5 mg 2 razy na dobę lub 5 mg 2 razy na dobę. Dawka podtrzymująca nie powinna przekraczać 7,5 mg 2 razy na dobę. Jeśli w ciągu 3 mies. po rozpoczęciu leczenia nie ma poprawy odnośnie objawów dławicy piersiowej, terapię iwabradyną należy przerwać. Dodatkowo, należy rozważyć przerwanie leczenia, jeśli reakcja odnośnie objawów jest tylko ograniczona oraz kiedy nie ma klinicznie istotnego zmniejszenia częstości akcji serca w spoczynku w ciągu 3 mies. Jeżeli w czasie leczenia zmniejsza się częstość akcji serca w spoczynku <50 uderzeń/min lub pacjent odczuwa objawy związane z bradykardią, takie jak: zawroty głowy, uczucie zmęczenia lub niedociśnienie, dawkę należy stopniowo zmniejszyć do najmniejszej dawki 2,5 mg 2 razy na dobę (2 razy na dobę po pół tabl. 5 mg). Po zmniejszeniu dawki należy monitorować częstość akcji serca. Leczenie należy przerwać, jeżeli częstość akcji serca utrzymuje się <50 uderzeń/min lub jeśli pomimo zmniejszenia dawki utrzymują się objawy bradykardii. Przewlekła niewydolność serca. Leczenie należy rozpoczynać tylko u pacjenta ze stabilną niewydolnością serca. Zaleca się, aby lekarz prowadzący terapię był doświadczony w leczeniu przewlekłej niewydolności serca. Zazwyczaj zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg 2 razy na dobę. Po 2 tyg. leczenia dawka może być zwiększona do 7,5 mg 2 razy na dobę, jeśli częstość akcji serca w spoczynku utrzymuje się >60 uderzeń/min lub zmniejszona do 2,5 mg 2 razy na dobę (pół tabl. o mocy 5 mg 2 razy na dobę), jeśli częstość akcji serca w spoczynku utrzymuje się <50 uderzeń/min, lub w przypadku wystąpienia objawów związanych z bradykardią, takich jak zawroty głowy, zmęczenie lub niedociśnienie. Jeśli częstość akcji serca wynosi od 50 do 60 uderzeń/min, należy utrzymać dawkę 5 mg 2 razy na dobę. Jeśli podczas leczenia częstość akcji serca w spoczynku zmniejszy się trwale do <50 uderzeń/min lub u pacjenta występują objawy związane z bradykardią, u pacjentów otrzymujących 7,5 mg 2 razy na dobę lub 5 mg 2 razy na dobę, dawkę należy zmniejszyć. Jeśli częstość akcji serca w spoczynku zwiększy się trwale do >60 uderzeń/min, u pacjentów otrzymujących 2,5 mg 2 razy na dobę lub 5 mg 2 razy na dobę, dawkę można zwiększyć. Leczenie musi być przerwane, jeśli częstość akcji serca pozostaje <50 uderzeń/min lub utrzymują się objawy bradykardii. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów ≥75 lat należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej - 2,5 mg 2 razy na dobę; dawkę można zwiększać w razie potrzeby. Nie jest wymagana zmiana dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek i klirensem kreatyniny >15 ml/min. U pacjentów z klirensem kreatyniny <15 ml/min iwabradynę należy stosować ze szczególną ostrożnością (brak danych). Nie jest wymagana zmiana dawki u pacjentów z lekkim zaburzeniem czynności wątroby. Należy zachować ostrożność podczas stosowania iwabradyny u pacjentów z umiarkowanie nasilonym zaburzeniem czynności wątroby. Iwabradyna jest przeciwwskazana do stosowania u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania iwabradyny w leczeniu przewlekłej niewydolności serca u dzieci <18 lat. Sposób podawania. Tabletki należy przyjmować 2 razy na dobę, tj. 1 tabl. rano i wieczorem, podczas posiłków. Tabl. 5 mg można podzielić na równe dawki.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Bixebra tabl. powl.(5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 95.39 zł 2019-12-31
Bixebra tabl. powl.(7,5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 139.56 zł 2019-12-31
Bixebra(import r.) tabl. powl.(5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 93.75 zł 2019-12-31
Bixebra(import r.) tabl. powl.(7,5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 123.77 zł 2019-12-31
Bixebra(import r.) tabl. powl.(7,5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 124.34 zł 2019-12-31
Ivab tabl. powl.(5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 82.93 zł 2020-03-06
Ivab tabl. powl.(7,5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 120.87 zł 2020-03-06
Ivabradine Accord tabl. powl.(5 mg) - 28 szt. tabl. powl. Ivabradine  zł 2020-08-31
Ivabradine Accord tabl. powl.(5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine  zł 2020-08-31
Ivabradine Accord tabl. powl.(7,5 mg) - 28 szt. tabl. powl. Ivabradine  zł 2020-08-31
Ivabradine Accord tabl. powl.(7,5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine  zł 2020-08-31
Ivabradine Anpharm tabl. powl.(5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 84.33 zł 2020-06-19
Ivabradine Anpharm tabl. powl.(7,5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 124.66 zł 2020-06-19
Ivabradine Aurovitas tabl. powl.(5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 83.50 zł 2020-03-20
Ivabradine Genoptim tabl. powl.(5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 82.93 zł 2019-12-31
Ivabradine Genoptim tabl. powl.(7,5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 120.87 zł 2019-12-31
Ivabradine Mylan tabl. powl.(5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 81.84 zł 2019-12-31
Ivabradine Mylan tabl. powl.(7,5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 119.23 zł 2019-12-31
Ivabradine Zentiva tabl. powl.(5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 81.84 zł 2020-03-20
Ivabradine Zentiva tabl. powl.(7,5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 131.65 zł 2020-03-20
Ivares tabl. powl.(5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 80.54 zł 2020-03-06
Ivares tabl. powl.(7,5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 120.87 zł 2020-03-06
Ivohart tabl. powl.(5 mg) - 112 szt. tabl. powl. Ivabradine 156.03 zł 2019-12-31
Ivohart tabl. powl.(5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 81.79 zł 2019-12-31
Ivohart tabl. powl.(7,5 mg) - 112 szt. tabl. powl. Ivabradine 228.58 zł 2019-12-31
Ivohart tabl. powl.(7,5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 119.18 zł 2019-12-31
Raenom tabl. powl.(5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 80.53 zł 2019-12-31
Raenom tabl. powl.(7,5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Ivabradine 117.26 zł 2020-08-31

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.