Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

PecFent aerozol do nosa, roztw. (100 µg/dawkę) - 4 but. 1,55 ml

Fentanyl

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Bezpłatny dla seniora 75+ przykładowa recepta

Pełnopłatny (100%): 624.49 zł przykładowa recepta

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Stosowanie preparatu jest wskazane przy kontroli bólu przebijającego (BTP) u dorosłych, u których stosuje się podtrzymujące leczenie opioidami w przewlekłym bólu nowotworowym. Ból przebijający jest przejściowym nasileniem bólu, które występuje na tle kontrolowanego w inny sposób bólu przewlekłego. Pacjenci otrzymujący leczenie podtrzymujące opioidami to pacjenci, którzy przyjmują doustnie przynajmniej 60 mg morfiny na dobę, fentanyl przezskórnie w dawce przynajmniej 25 µg/h, przynajmniej 30 mg oksykodonu na dobę, doustnie przynajmniej 8 mg hydromorfonu na dobę lub równoważną dawkę innego opioidu przez tydzień lub dłużej.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Donosowo. Dorośli. Leczenie należy rozpocząć i stosować pod kontrolą lekarza mającego doświadczenie w prowadzeniu terapii opioidowej u pacjentów z chorobą nowotworową. Dawka preparatu powinna zostać ustalona indywidualnie do uzyskania "skutecznej" dawki, która zapewni przy dwóch kolejnych epizodach bólu przebijającego odpowiednią kontrolę bólu przy minimalnych działaniach niepożądanych, bez nadmiernych (lub nieakceptowalnych) działań niepożądanych. Skuteczność podanej dawki należy ocenić po upływie 30 min. Do momentu osiągnięcia skutecznej dawki należy uważnie obserwować pacjentów. 1 dawka może oznaczać 1 rozpylenie (dawka 100 µg lub 400 µg) lub 2 rozpylenia (dawka 200 µg lub 800 µg) w jednakowej dawce (100 µg lub 400 µg). Pacjenci nie powinni przyjmować więcej niż 4 dawki na dobę. Pacjenci powinni odczekać przynajmniej 4 h przed kolejnym zastosowaniem preparatu w celu leczenia bólu przebijającego. Dawka początkowa w leczeniu epizodów bólu przebijającego wynosi zawsze 100 µg (1 rozpylenie), nawet jeżeli u pacjenta stosowano wcześniej w leczeniu bólu przebijającego inne preparaty zawierające fentanyl. Pacjenci, u których dawka początkowa (100 µg) jest nieskuteczna mogą zastosować w czasie kolejnego epizodu bólu przebijającego 2 rozpylenia po 100 µg (po jednym do każdego nozdrza). Jeśli dawka ta jest nieskuteczna pacjent może przyjąć 1 dawkę 400 µg (1 rozpylenie preparatu 400 µg/dawkę) przy kolejnym epizodzie bólu. Jeżeli zastosowana dawka okaże się nieskuteczna, należy poinstruować pacjenta o zwiększeniu dawki do 2 rozpyleń 400 µg (po jednym do każdego nozdrza). Od momentu rozpoczęcia leczenia, pacjentów należy poddać dokładnej obserwacji i przeprowadzać ustalanie dawki do momentu osiągnięcia i potwierdzenia skutecznej dawki w czasie dwóch kolejnych epizodów bólu przebijającego. Przy ustalaniu dawki u pacjentów dokonujących zmiany z preparatów zawierających fentanyl o natychmiastowym uwalnianiu bardzo ważne jest, aby ponownie ustalić dawkę z wykorzystaniem nowego preparatu, a nie podawać identycznej dawki (w µg). W momencie określenia skutecznej dawki podczas jej ustalania, pacjenci powinni kontynuować przyjmowanie tej dawki w ilości do maksymalnie 4 dawek na dobę. W zasadzie, dawka podtrzymująca preparatu powinna zostać zwiększona wyłącznie, jeżeli stosowana dawka nie zapewnia odpowiedniej kontroli bólu przebijającego w czasie kolejnych kilku epizodów. Jeżeli u pacjenta występują więcej niż 4 epizody bólu przebijającego w ciągu 24 h, konieczne może być przeprowadzenie oceny dawki opioidów stosowanych w kontroli bólu podstawowego. W przypadku braku odpowiedniej kontroli bólu należy rozważyć możliwość wystąpienia hiperalgezji, tolerancji i postępu choroby podstawowej. Jeżeli działania niepożądane są nieakceptowalne lub mają charakter przewlekły, należy zmniejszyć dawkę lub zastąpić preparat innym środkiem przeciwbólowym. Należy natychmiast przerwać stosowanie leku, jeżeli u pacjenta nie występują już epizody bólu przebijającego. Gdy wymagane jest zaprzestanie wszystkich terapii opioidami, pacjent musi pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza, gdyż w celu uniknięcia wystąpienia ostrych objawów z odstawienia konieczne jest stopniowe zmniejszanie dawki opioidów. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczne dostosowywanie dawki, jednak ze względu na ryzyko zmniejszonej czynności nerek i wątroby, należy zachować ostrożność przy doborze dawki. Zachować ostrożność przy dopasowywaniu dawki u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby lub nerek. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci i młodzieży w wieku <18 lat. Sposób podania. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do podawania donosowego. Krople rozpylonego preparatu tworzą w nosie żel - pacjenci powinni unikać wydmuchiwania nosa bezpośrednio po podaniu. Jeżeli lek (butelka zawierająca 8 dawek) nie był używany przez dłużej niż 5 dni, należy go ponownie przygotować do użycia przez jednokrotne rozpylenie.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
AuroFena tabl. podpoliczk.(100 µg) - 28 szt. tabl. podpoliczk. Fentanyl 485.73 zł 2024-03-31
AuroFena tabl. podpoliczk.(200 µg) - 28 szt. tabl. podpoliczk. Fentanyl 485.73 zł 2024-03-31
AuroFena tabl. podpoliczk.(400 µg) - 28 szt. tabl. podpoliczk. Fentanyl 485.73 zł 2024-03-31
Durogesic system transdermalny(12,6 mg w plastrze; 75 µg/h) - 5 szt. system transdermalny Fentanyl 83.04 zł 2023-10-31
Durogesic system transdermalny(16,8 mg w plastrze; 100 µg/h) - 5 szt. system transdermalny Fentanyl 101.88 zł 2023-10-31
Durogesic system transdermalny(2,1 mg w plastrze; 12 µg/h) - 5 szt. system transdermalny Fentanyl  zł 2023-10-31
Durogesic system transdermalny(4,2 mg w plastrze; 25 µg/h) - 5 szt. system transdermalny Fentanyl 40.80 zł 2023-10-31
Durogesic system transdermalny(8,4 mg w plstrze; 50 µg/h) - 5 szt. system transdermalny Fentanyl 63.54 zł 2023-10-31
Effentora tabl. podpoliczk.(100 µg) - 28 szt. tabl. podpoliczk. Fentanyl 568.16 zł 2023-10-31
Effentora tabl. podpoliczk.(200 µg) - 28 szt. tabl. podpoliczk. Fentanyl 568.16 zł 2023-10-31
Effentora tabl. podpoliczk.(400 µg) - 28 szt. tabl. podpoliczk. Fentanyl 568.16 zł 2023-10-31
Fentanyl Actavis system transdermalny(12,375 mg w plastrze; 75 µg/h) - 10 szt. system transdermalny Fentanyl 191.31 zł 2024-03-05
Fentanyl Actavis system transdermalny(12,375 mg w plastrze; 75 µg/h) - 5 szt. system transdermalny Fentanyl 99.12 zł 2024-03-05
Fentanyl Actavis system transdermalny(16,5 mg w plastrze; 100 µg/h) - 10 szt. system transdermalny Fentanyl 251.09 zł 2024-03-05
Fentanyl Actavis system transdermalny(16,5 mg w plastrze; 100 µg/h) - 5 szt. system transdermalny Fentanyl 129.58 zł 2024-03-05
Fentanyl Actavis system transdermalny(4,125 mg w plastrze; 25 µg/h) - 10 szt. system transdermalny Fentanyl 71.43 zł 2024-03-05
Fentanyl Actavis system transdermalny(8,25 mg w plastrze; 50 µg/h) - 10 szt. system transdermalny Fentanyl 132.22 zł 2024-03-05
Fentanyl Actavis system transdermalny(8,25 mg w plastrze; 50 µg/h) - 5 szt. system transdermalny Fentanyl 69.26 zł 2024-03-05
Fentanyl WZF roztw. do wstrz.(50 µg/ml) - 50 amp. 10 ml roztw. do wstrz. Fentanyl 170.38 zł 2023-10-06
Fentanyl WZF roztw. do wstrz.(50 µg/ml) - 50 amp. 2 ml roztw. do wstrz. Fentanyl 74.74 zł 2023-10-06
Instanyl aerozol do nosa, roztw.(100 µg/dawkę) - but. 2,9 ml (20 dawek) 2,9 mg fentanylu aerozol do nosa, roztw. Fentanyl  zł 2023-12-31
Instanyl aerozol do nosa, roztw.(100 µg/dawkę) - but. 5,3 ml (40 dawek) 5,3 mg fentanylu aerozol do nosa, roztw. Fentanyl 770.92 zł 2023-10-31
Instanyl aerozol do nosa, roztw.(200 µg/dawkę) - but. 5 ml (40 dawek) 10 mg fentanylu aerozol do nosa, roztw. Fentanyl  zł 2023-12-31
Instanyl aerozol do nosa, roztw.(200 µg/dawkę) - but. 5,3 ml (40 dawek) 10,6 mg fentanylu aerozol do nosa, roztw. Fentanyl 770.92 zł 2023-10-31
Instanyl aerozol do nosa, roztw.(50 µg/dawkę) - but. 1,8 ml (10 dawek) 0,9 mg fentanylu aerozol do nosa, roztw. Fentanyl  zł 2023-12-31
Instanyl aerozol do nosa, roztw.(50 µg/dawkę) - but. 3,2 ml (20 dawek) 1,6 mg fentanylu aerozol do nosa, roztw. Fentanyl 392.30 zł 2023-10-31
Matrifen system transdermalny(1,38 mg w plastrze; 12 µg/h) - 5 szt. system transdermalny Fentanyl 19.78 zł 2023-12-31
Matrifen system transdermalny(11,0 mg w plastrze; 100 µg/h) - 5 szt. system transdermalny Fentanyl 136.22 zł 2023-10-31
Matrifen system transdermalny(2,75 mg w plastrze; 25 µg/h) - 5 szt. system transdermalny Fentanyl 38.41 zł 2023-10-31
Matrifen system transdermalny(5,5 mg w plastrze; 50 µg/h) - 5 szt. system transdermalny Fentanyl 72.12 zł 2023-10-31
Matrifen system transdermalny(8,25 mg w plastrze; 75 µg/h) - 5 szt. system transdermalny Fentanyl 104.51 zł 2023-10-31
PecFent aerozol do nosa, roztw.(100 µg/dawkę) - 4 but. 1,55 ml aerozol do nosa, roztw. Fentanyl 624.49 zł 2023-10-31
PecFent aerozol do nosa, roztw.(100 µg/dawkę) - but. 1,55 ml aerozol do nosa, roztw. Fentanyl 164.41 zł 2023-10-31
PecFent aerozol do nosa, roztw.(400 µg/dawkę) - 4 but. 1,55 ml aerozol do nosa, roztw. Fentanyl 624.49 zł 2023-10-31
PecFent aerozol do nosa, roztw.(400 µg/dawkę) - but. 1,55 ml aerozol do nosa, roztw. Fentanyl 164.41 zł 2023-10-31
Submena tabl. podjęzyk.(100 µg) - 30 szt. tabl. podjęzyk. Fentanyl 460.08 zł 2024-03-31
Submena tabl. podjęzyk.(200 µg) - 30 szt. tabl. podjęzyk. Fentanyl 460.08 zł 2024-03-31
Submena tabl. podjęzyk.(400 µg) - 30 szt. tabl. podjęzyk. Fentanyl 460.08 zł 2024-03-31
Submena tabl. podjęzyk.(800 µg) - 30 szt. tabl. podjęzyk. Fentanyl 460.08 zł 2024-03-31
Vellofent tabl. podjęzyk.(133 µg) - 30 szt. tabl. podjęzyk. Fentanyl 609.28 zł 2023-10-31
Vellofent tabl. podjęzyk.(267 µg) - 30 szt. tabl. podjęzyk. Fentanyl 609.28 zł 2023-10-31
Vellofent tabl. podjęzyk.(400 µg) - 30 szt. tabl. podjęzyk. Fentanyl 609.28 zł 2023-10-31
Vellofent tabl. podjęzyk.(533 µg) - 30 szt. tabl. podjęzyk. Fentanyl 609.28 zł 2023-10-31
Vellofent tabl. podjęzyk.(67 µg) - 30 szt. tabl. podjęzyk. Fentanyl 609.28 zł 2023-10-31
Vellofent tabl. podjęzyk.(800 µg) - 30 szt. tabl. podjęzyk. Fentanyl 609.28 zł 2023-10-31

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.