Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Rosutrox tabl. powl. (20 mg) - 28 szt.

Rosuvastatin

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Bezpłatny dla seniora 75+ przykładowa recepta

Pełnopłatny (100%): 16.01 zł przykładowa recepta

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Leczenie hipercholesterolemii. Pierwotna hipercholesterolemia u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych (typu IIa, w tym rodzinna heterozygotyczna hipercholesterolemia) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) jako leczenie dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające. Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych jako leczenie dodatkowe do diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub jeśli inne sposoby leczenia są niewłaściwe. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym. Zapobieganie dużym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia takiego zdarzenia po raz pierwszy, razem z działaniami mającymi na celu redukcję pozostałych czynników ryzyka.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Dawkowanie należy ustalać indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, zależnie od celu terapii oraz reakcji pacjenta na leczenie. Przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia pacjent powinien stosować dietę mającą na celu zmniejszenie stężenia cholesterolu. Leczenie hipercholesterolemii: zalecana dawka początkowa to 5 mg lub 10 mg raz na dobę, zarówno u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni innymi lekami z grupy statyn, jak również u leczonych innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA. W trakcie ustalania dawki początkowej u każdego pacjenta należy wziąć pod uwagę stężenie cholesterolu, czynniki ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, jak również ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Jeśli jest to konieczne, po 4 tyg. leczenia dawkę można zwiększyć. Z powodu zwiększonej częstości występowania działań niepożądanych po podaniu dawki 40 mg w porównaniu ze stosowaniem mniejszych dawek, zwiększenie dawki do dawki maksymalnej 40 mg można rozważyć jedynie u pacjentów z ciężką hipercholesterolemią, należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego (szczególnie pacjenci z rodzinną hipercholesterolemią), u których nie uzyskano spodziewanego celu terapii po zastosowaniu dawki 20 mg. Pacjenci leczeni dawką 40 mg powinni pozostawać pod rutynową kontrolą. Zaleca się, aby wprowadzanie dawki 40 mg odbywało się pod kontrolą specjalisty. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym: 20 mg na dobę. Dzieci i młodzież 6-17 lat (chłopcy w fazie II i następnych wg skali Tannera, dziewczynki co najmniej rok po pierwszej miesiączce) - tylko tabl. 5 mg, 10 mg i 20 mg, leczenie powinno być prowadzone przez lekarza specjalistę. U dzieci i młodzieży z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zwykle stosowana dawka początkowa to 5 mg na dobę. U dzieci w wieku 6-9 lat zakres zwykle stosowanych dawek to 5 – 10 mg raz na dobę. Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dawek większych niż 10 mg w tej grupie wiekowej. U dzieci w wieku 10-17 lat zakres zwykle stosowanych dawek to 5 – 20 mg doustnie raz na dobę. Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dawek większych niż 20 mg w tej grupie wiekowej. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna u dzieci w wieku 6-17 lat: zalecana dawka początkowa wynosi 5-10 mg raz na dobę zależnie od wieku, masy ciała oraz wcześniejszego stosowania statyn. Zwiększanie dawki do dawki maksymalnej 20 mg raz na dobę powinno odbywać się na podstawie indywidualnej odpowiedzi i tolerancji dzieci na leczenie, Doświadczenie odnośnie stosowania innej dawki niż 20 mg jest ograniczone w tej grupie pacjentów. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku (>70 lat), u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min), u pacjentów pochodzenia azjatyckiego oraz u pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia miopatii zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg. U pacjentów, u których występuje polimorfizm genetyczny, który może prowadzić do zwiększonej ekspozycji na rozuwastatynę zaleca się stosowanie mniejszej dawki dobowej rozuwastatyny. Terapia współistniejąca. Rozuwastatyna jest substratem dla różnych białek transportujących (np. OATP1B1 oraz BCRP). Ryzyko miopatii (w tym rabdomiolizy) jest zwiększone, gdy rozuwastatyna jest podawana równocześnie z pewnymi lekami, które mogą zwiększać stężenie rozuwastatyny w osoczu z powodu interakcji z tymi białkami transportującymi (np. z cyklosporyną oraz niektórymi inhibitorami proteaz, w tym kombinacjami rytonawiru z atazanawirem, lopinawirem i (lub) typranawirem. Gdy jest to możliwe, należy rozważyć zastosowanie leków alternatywnych, a jeżeli konieczne, rozważyć czasowe leczenie rozuwastatyną. W sytuacjach, gdy stosowanie tych leków równocześnie z rozuwastatyną jest niemożliwe do uniknięcia, należy uważnie rozważyć korzyści i zagrożenia wynikające z dostosowania dawkowania rozuwastatyny i terapii równoległej. Sposób podania. Preparat może być przyjmowany o każdej porze dnia, niezależnie od posiłków. Tabl. 20 mg i tabl. 40 mg można podzielić na dwie równe dawki.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Aporoza tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 8.27 zł 2022-11-04
Aporoza tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 15.84 zł 2022-11-04
Aporoza tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 30.01 zł 2022-11-04
Aporoza tabl. powl.(5 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 4.18 zł 2022-11-04
Crestor tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 125.00 zł 2021-10-22
Crestor tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 189.00 zł 2021-10-22
Crestor tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 239.00 zł 2021-10-22
Crestor tabl. powl.(5 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 110.48 zł 2021-10-22
Crosuvo tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 8.26 zł 2022-10-31
Crosuvo tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 15.99 zł 2022-10-31
Crosuvo tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 29.87 zł 2020-10-16
Crosuvo tabl. powl.(5 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 9.56 zł 2020-10-16
Ridlip tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 9.30 zł 2022-10-31
Ridlip tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 23.61 zł 2022-06-30
Ridlip tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 17.92 zł 2022-10-31
Ridlip tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 44.79 zł 2022-05-31
Ridlip tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 30.37 zł 2022-05-31
Ridlip tabl. powl.(5 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 4.71 zł 2022-10-31
Ridlip tabl. powl.(5 mg) - 90 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 12.51 zł 2022-10-31
Ridlip(import r.) tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 16.71 zł 2022-10-31
Romazic tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 8.85 zł 2022-10-31
Romazic tabl. powl.(15 mg) - 30 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 13.02 zł 2022-10-31
Romazic tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 17.11 zł 2022-10-31
Romazic tabl. powl.(30 mg) - 30 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 24.62 zł 2022-09-30
Romazic tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 32.10 zł 2022-09-30
Romazic tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 4.50 zł 2022-10-31
Rosucard tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 15.49 zł 2022-11-04
Rosucard tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 27.99 zł 2022-11-04
Rosutrox tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 8.38 zł 2022-11-25
Rosutrox tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 16.01 zł 2022-11-25
Rosutrox tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 16.01 zł 2022-12-31
Rosutrox tabl. powl.(20 mg) - 56 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 30.32 zł 2022-11-25
Rosutrox tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 30.32 zł 2022-12-31
Rosutrox tabl. powl.(40 mg) - 56 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 57.75 zł 2022-11-25
Rosutrox tabl. powl.(5 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 4.20 zł 2022-11-25
Rosutrox tabl. powl.(5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 8.36 zł 2022-11-25
Rosuvastatin Medical Valley tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 7.95 zł 2022-12-31
Rosuvastatin Medical Valley tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 15.20 zł 2022-12-31
Rosuvastatin Medical Valley tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 28.69 zł 2022-12-31
Rosuvastatin Medical Valley tabl. powl.(5 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 4.02 zł 2022-12-31
Roswera tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 9.01 zł 2022-11-22
Roswera tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 24.83 zł 2022-11-22
Roswera tabl. powl.(15 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 13.27 zł 2022-11-22
Roswera tabl. powl.(15 mg) - 56 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 23.30 zł 2022-11-22
Roswera tabl. powl.(15 mg) - 90 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 36.06 zł 2022-11-22
Roswera tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 17.34 zł 2022-11-22
Roswera tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 47.25 zł 2022-11-22
Roswera tabl. powl.(30 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 25.25 zł 2022-11-22
Roswera tabl. powl.(30 mg) - 56 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 44.29 zł 2022-11-22
Roswera tabl. powl.(30 mg) - 90 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 68.72 zł 2022-11-22
Roswera tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 32.97 zł 2022-11-22
Roswera tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 90.14 zł 2022-11-22
Roswera tabl. powl.(5 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 4.56 zł 2022-11-22
Roswera tabl. powl.(5 mg) - 90 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 13.13 zł 2022-11-22
Suvardio tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 8.36 zł 2022-11-18
Suvardio tabl. powl.(10 mg) - 84 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 22.54 zł 2022-11-18
Suvardio tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 16.01 zł 2022-11-18
Suvardio tabl. powl.(20 mg) - 84 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 42.78 zł 2022-11-18
Suvardio tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 30.08 zł 2022-11-18
Suvardio tabl. powl.(40 mg) - 84 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 81.48 zł 2022-11-18
Suvardio tabl. powl.(5 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 4.19 zł 2022-11-18
Zahron tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 8.29 zł 2022-11-15
Zahron tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 15.92 zł 2022-11-15
Zahron tabl. powl.(15 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 12.22 zł 2022-11-15
Zahron tabl. powl.(15 mg) - 56 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 23.13 zł 2022-11-15
Zahron tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 17.39 zł 2022-11-15
Zahron tabl. powl.(20 mg) - 56 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 29.91 zł 2022-11-15
Zahron tabl. powl.(30 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 23.13 zł 2022-11-15
Zahron tabl. powl.(30 mg) - 56 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 43.94 zł 2022-11-15
Zahron tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 29.91 zł 2022-11-15
Zahron tabl. powl.(40 mg) - 56 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 56.93 zł 2022-11-15
Zahron tabl. powl.(5 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 4.18 zł 2022-11-15
Zahron tabl. powl.(5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 8.29 zł 2022-11-15
Zaranta tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 8.72 zł 2022-10-31
Zaranta tabl. powl.(15 mg) - 56 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 23.08 zł 2022-10-31
Zaranta tabl. powl.(15 mg) - 90 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 35.62 zł 2022-09-20
Zaranta tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 16.71 zł 2022-10-31
Zaranta tabl. powl.(30 mg) - 56 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 43.84 zł 2022-10-31
Zaranta tabl. powl.(30 mg) - 90 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 67.84 zł 2022-09-20
Zaranta tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 29.91 zł 2022-09-20
Zaranta tabl. powl.(5 mg) - 28 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 14.20 zł 2022-09-20
Zaranta tabl. powl.(5 mg) - 56 szt. tabl. powl. Rosuvastatin 20.89 zł 2022-09-20

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.