Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
REKLAMA
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Atoris tabl. powl. (20 mg) - 60 szt.

Atorvastatin

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Bezpłatny dla seniora 75+ przykładowa recepta

Pełnopłatny (100%): 26.77 zł przykładowa recepta

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Hipercholesterolemia. Lek jest stosowany jako uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną) (odpowiadającą hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku niewystarczającej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Lek jest również stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu-LDL u dorosłych z homozygotyczną postacią rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów w terapii hipolipemizującej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostępna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u dorosłych pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od początkowych stężeń cholesterolu LDL, celu terapeutycznego oraz reakcji pacjenta. Przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia pacjent powinien stosować dietę mającą na celu zmniejszenie stężenia cholesterolu. Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. Modyfikacji dawek należy dokonywać co 4 tyg. lub rzadziej. Maksymalna dawka wynosi 80 mg raz na dobę. Pierwotna hipercholesterolemia i mieszana hiperlipidemia: u większości pacjentów wystarcza dawka 10 mg na dobę. Odpowiedź terapeutyczna jest widoczna w ciągu 2 tyg. leczenia, a maksymalną odpowiedź terapeutyczną osiąga się zwykle w ciągu 4 tyg., utrzymuje się ona podczas długotrwałego leczenia. Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna: zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę. Dawki należy ustalać indywidualnie, a zmiany dawki należy dokonywać co 4 tyg., do osiągnięcia dawki 40 mg na dobę. Następnie można albo zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki 80 mg na dobę albo podawać atorwastatynę w dawce 40 mg na dobę w skojarzeniu z lekami wiążącymi kwasy żółciowe. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna: dawki wynoszą 10-80 mg na dobę. U tych pacjentów atorwastatynę należy stosować jako leczenie wspomagające inne sposoby terapii hipolipemizującej (np. aferezę LDLC), lub wtedy, gdy takie sposoby leczenia są niedostępne. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym: 10 mg na dobę. Aby uzyskać stężenie LDL-C, odpowiadające aktualnym wytycznym konieczne może być stosowanie większych dawek leku. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby. Dzieci ≥10 lat. Heterozygotyczna postać hipercholesterolemii rodzinnej: zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę, dawka może być zwiększona do 80 mg na dobę, w zależności od reakcji na leczenie i tolerancji leku. Dawki należy dostosowywać indywidualnie w zależności od zalecanego celu leczenia w odstępach 4 tyg. lub dłuższych. Zwiększenie dawki do 80 mg na dobę zostało poparte danymi pochodzącymi z badań klinicznych z udziałem dorosłych pacjentów oraz ograniczoną ilością danych pochodzących z badań klinicznych z udziałem dzieci z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej. Dane z badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej w wieku 6-10 lat są ograniczone. Atorwastatyna nie jest wskazana u dzieci w wieku <10 lat. Jednoczesne stosowanie z innymi lekami. U pacjentów przyjmujących w skojarzeniu z atorwastatyną leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, zawierające elbaswir z grazoprewirem, nie należy podawać dawki atorwastatyny większej niż 20 mg/dobę. Sposób podania. Dawkę dobową atorwastatyny podaje się w całości jednorazowo. Preparat można przyjmować o dowolnej porze dnia, z posiłkiem lub bez posiłku.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Apo-Atorva tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 9.41 zł 2019-02-28
Apo-Atorva tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 17.62 zł 2019-02-28
Apo-Atorva tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 31.71 zł 2019-02-28
Atoris tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 9.52 zł 2019-05-10
Atoris tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 28.02 zł 2019-05-10
Atoris tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 13.78 zł 2019-05-10
Atoris tabl. powl.(20 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 26.77 zł 2019-05-10
Atoris tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 39.40 zł 2019-05-10
Atoris tabl. powl.(30 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 18.49 zł 2019-05-10
Atoris tabl. powl.(30 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 33.96 zł 2019-05-10
Atoris tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 26.54 zł 2019-05-10
Atoris tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 51.74 zł 2019-05-10
Atoris tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 79.77 zł 2019-05-10
Atoris tabl. powl.(60 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 39.40 zł 2019-05-10
Atoris tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 51.74 zł 2019-05-10
Atorvagen tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 9.58 zł 2019-06-30
Atorvagen tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 18.38 zł 2019-06-30
Atorvagen(import r.) tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Atorvastatin 8.02 zł 2019-03-29
Atorvagen(import r.) tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Atorvastatin 14.75 zł 2019-03-29
Atorvastatin Aurovitas tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 8.44 zł 2019-06-30
Atorvastatin Aurovitas tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 23.41 zł 2019-06-30
Atorvastatin Aurovitas tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 15.42 zł 2019-06-30
Atorvastatin Aurovitas tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 42.32 zł 2019-06-30
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 4.37 zł 2019-03-29
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 8.56 zł 2019-03-29
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 16.33 zł 2019-03-29
Atorvastatin Bluefish tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 4.53 zł 2019-02-28
Atorvastatin Bluefish tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 9.01 zł 2019-02-28
Atorvastatin Bluefish tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 16.90 zł 2019-02-28
Atorvastatin Genoptim® tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 4.90 zł 2019-02-28
Atorvastatin Genoptim® tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 9.70 zł 2019-02-28
Atorvastatin Genoptim® tabl. powl.(20 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 16.80 zł 2019-03-29
Atorvastatin Genoptim® tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 24.43 zł 2019-03-29
Atorvastatin Genoptim® tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 18.83 zł 2019-02-28
Atorvastatin Genoptim® tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 31.78 zł 2019-03-29
Atorvastatin Genoptim® tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 46.43 zł 2019-03-29
Atorvastatin Genoptim® tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 32.24 zł 2019-02-28
Atorvastatin Vitama tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 8.83 zł 2019-02-28
Atorvastatin Vitama tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 16.80 zł 2019-02-28
Atorvastatinum 123ratio tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin  zł 2019-04-30
Atorvastatinum 123ratio tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin  zł 2019-04-30
Atorvastatinum 123ratio tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin  zł 2019-04-30
Atorvasterol® tabl. powl.(10 mg) - 100 szt. tabl. powl. Atorvastatin 19.82 zł 2016-06-24
Atorvasterol® tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 9.68 zł 2019-02-28
Atorvasterol® tabl. powl.(20 mg) - 100 szt. tabl. powl. Atorvastatin 29.68 zł 2016-06-24
Atorvasterol® tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 19.21 zł 2019-02-28
Atorvasterol® tabl. powl.(40 mg) - 100 szt. tabl. powl. Atorvastatin 53.31 zł 2016-06-24
Atorvasterol® tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 37.65 zł 2019-02-28
Atorvasterol® tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 36.05 zł 2019-02-28
Atorvox tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 8.90 zł 2019-02-28
Atorvox tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 15.37 zł 2019-02-28
Atorvox tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 27.90 zł 2019-02-28
Atractin tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 7.26 zł 2019-02-28
Atractin tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 14.23 zł 2019-02-28
Atractin tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 27.67 zł 2019-02-28
Atrox® tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 9.34 zł 2019-02-28
Atrox® tabl. powl.(10 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 9.10 zł 2019-02-28
Atrox® tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 13.03 zł 2019-02-28
Atrox® tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 14.98 zł 2019-02-28
Atrox® tabl. powl.(20 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 17.40 zł 2019-02-28
Atrox® tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 24.61 zł 2019-02-28
Atrox® tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 29.19 zł 2019-02-28
Atrox® tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 33.01 zł 2019-02-28
Atrox® tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 46.79 zł 2019-02-28
Atrox® tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 40.85 zł 2019-02-28
Corator tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (2 blistry x 15) tabl. powl. Atorvastatin 8.78 zł 2019-07-05
Corator tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 15.07 zł 2019-07-05
Corator tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 24.84 zł 2019-07-05
Ivistatyna tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 8.06 zł 2018-04-29
Ivistatyna tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 12.14 zł 2018-04-29
Ivistatyna tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 25.90 zł 2018-04-29
Lambrinex tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 6.40 zł 2019-02-28
Lambrinex tabl. powl.(10 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 8.91 zł 2019-02-28
Lambrinex tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 13.10 zł 2019-02-28
Lambrinex tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 10.60 zł 2019-02-28
Lambrinex tabl. powl.(20 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 17.02 zł 2019-02-28
Lambrinex tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 24.66 zł 2019-02-28
Lambrinex tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 20.40 zł 2019-02-28
Lambrinex tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 32.07 zł 2019-02-28
Lambrinex tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 46.89 zł 2019-02-28
Larus tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin  zł 2018-12-31
Larus tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 9.41 zł 2019-02-28
Larus tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin  zł 2018-12-31
Olvastim tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 4.37 zł 2019-04-30
Olvastim tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 8.56 zł 2019-04-30
Olvastim tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 16.33 zł 2019-04-30
Sortis® tabl. do rozgr. i żucia(10 mg) - 30 szt. tabl. do rozgr. i żucia Atorvastatin 133.00 zł 2019-04-19
Sortis® tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 14.00 zł 2019-04-19
Sortis® tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 19.86 zł 2019-04-19
Sortis® tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 27.72 zł 2019-04-19
Sortis® tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 39.53 zł 2019-04-19
Storvas CRT tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 5.56 zł 2019-04-30
Storvas CRT tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 10.95 zł 2019-04-30
Storvas CRT tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 21.10 zł 2019-04-30
Storvas CRT tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 39.27 zł 2019-04-30
Torvacard 10 tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 9.35 zł 2019-02-28
Torvacard 20 tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 14.01 zł 2019-02-28
Torvacard 40 tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 24.55 zł 2019-02-28
Torvacard 40 tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 70.32 zł 2019-02-28
Torvacard tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 47.95 zł 2019-02-28
Torvalipin tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 8.90 zł 2019-02-28
Torvalipin tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 14.23 zł 2019-02-28
Torvalipin tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 24.39 zł 2019-02-28
Tulip® tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 9.57 zł 2019-02-28
Tulip® tabl. powl.(10 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 19.00 zł 2019-02-28
Tulip® tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 27.79 zł 2019-02-28
Tulip® tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 15.37 zł 2019-02-28
Tulip® tabl. powl.(20 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 27.90 zł 2019-02-28
Tulip® tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 40.77 zł 2019-02-28
Tulip® tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 21.33 zł 2019-02-28
Tulip® tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 35.48 zł 2019-02-28
Tulip® tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 51.96 zł 2019-02-28
Tulip® tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 51.74 zł 2019-02-28

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.