Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Atrox tabl. powl. (10 mg) - 90 szt.

Atorvastatin

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Bezpłatny dla seniora 75+ przykładowa recepta

Pełnopłatny (100%): 13.00 zł przykładowa recepta

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Hipercholesterolemia: uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną) (odpowiadającą hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredericksona) w przypadku niewystarczającej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL u dorosłych z homozygotyczną postacią rodzinnej hipercholesterolemii, jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizującej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostępna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym: zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów dorosłych, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka. Przed rozpoczęciem leczenia atorwastatyną, należy wykluczyć wtórne przyczyny hipercholesterolemii (np. źle kontrolowana cukrzyca, niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, dysproteinemia, zmiany polekowe, alkoholizm).

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od początkowych stężeń cholesterolu LDL, celu terapeutycznego oraz reakcji pacjenta. Przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia pacjent powinien stosować dietę mającą na celu zmniejszenie stężenia cholesterolu. Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. Modyfikacji dawek należy dokonywać co 4 tyg. lub rzadziej. Maksymalna dawka wynosi 80 mg raz na dobę. Pierwotna hipercholesterolemia i mieszana hiperlipidemia: u większości pacjentów wystarcza dawka 10 mg na dobę. Odpowiedź terapeutyczna jest widoczna w ciągu 2 tyg. leczenia, a maksymalną odpowiedź terapeutyczną osiąga się zwykle w ciągu 4 tyg., utrzymuje się ona podczas długotrwałego leczenia. Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna: zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę. Dawki należy ustalać indywidualnie, a zmiany dawki należy dokonywać co 4 tyg., do osiągnięcia dawki 40 mg na dobę. Następnie można albo zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki 80 mg na dobę albo podawać atorwastatynę w dawce 40 mg na dobę w skojarzeniu z lekami wiążącymi kwasy żółciowe. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna: dawki wynoszą 10-80 mg na dobę. U tych pacjentów atorwastatynę należy stosować jako leczenie wspomagające inne sposoby terapii hipolipemizującej (np. aferezę LDLC), lub wtedy, gdy takie sposoby leczenia są niedostępne. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym: 10 mg na dobę. Aby uzyskać stężenie LDL-C, odpowiadające aktualnym wytycznym konieczne może być stosowanie większych dawek leku. Jednoczesne stosowanie z innymi lekami. U pacjentów przyjmujących w skojarzeniu z atorwastatyną leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, zawierające elbaswir z grazoprewirem, nie należy podawać dawki atorwastatyny większej niż 20 mg/dobę. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby. Dzieci ≥10 lat. Heterozygotyczna postać hipercholesterolemii rodzinnej: zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę, dawka może być zwiększona do 80 mg na dobę, w zależności od reakcji na leczenie i tolerancji leku. Dawki należy dostosowywać indywidualnie w zależności od zalecanego celu leczenia w odstępach 4 tyg. lub dłuższych. Zwiększenie dawki do 80 mg na dobę zostało poparte danymi pochodzącymi z badań klinicznych z udziałem dorosłych pacjentów oraz ograniczoną ilością danych pochodzących z badań klinicznych z udziałem dzieci z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej. Dane z badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej w wieku 6-10 lat są ograniczone. Atorwastatyna nie jest wskazana u dzieci w wieku <10 lat. Sposób podania. Dawkę dobową atorwastatyny podaje się w całości jednorazowo. Preparat można przyjmować o dowolnej porze dnia, z posiłkiem lub bez posiłku.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Apo-Atorva tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 9.27 zł 2022-08-12
Apo-Atorva tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 17.39 zł 2022-08-12
Apo-Atorva tabl. powl.(30 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 11.50 zł 2022-08-12
Apo-Atorva tabl. powl.(30 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 21.56 zł 2022-08-12
Apo-Atorva tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 31.23 zł 2022-08-12
Apo-Atorva tabl. powl.(60 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 21.56 zł 2022-08-12
Atoris tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 9.17 zł 2022-07-12
Atoris tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 27.03 zł 2022-07-12
Atoris tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 13.38 zł 2022-07-12
Atoris tabl. powl.(20 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 25.05 zł 2022-07-12
Atoris tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 38.24 zł 2022-07-12
Atoris tabl. powl.(30 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 18.47 zł 2022-07-12
Atoris tabl. powl.(30 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 33.92 zł 2022-07-12
Atoris tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 25.99 zł 2022-07-12
Atoris tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 48.31 zł 2022-07-12
Atoris tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 74.05 zł 2022-07-12
Atoris tabl. powl.(60 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 38.24 zł 2022-07-12
Atoris tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 50.19 zł 2022-07-12
Atorvagen tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 9.55 zł 2022-06-30
Atorvagen tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 18.34 zł 2022-06-30
Atorvastatin Aurovitas tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 8.42 zł 2022-06-30
Atorvastatin Aurovitas tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 23.35 zł 2022-06-30
Atorvastatin Aurovitas tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 15.40 zł 2021-02-28
Atorvastatin Aurovitas tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin  zł 2022-06-30
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 4.35 zł 2022-09-06
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 8.54 zł 2022-09-06
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 21.59 zł 2022-09-06
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(30 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 11.51 zł 2022-09-06
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 16.30 zł 2022-09-06
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 28.00 zł 2022-09-06
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 40.76 zł 2022-09-06
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(60 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 21.59 zł 2022-09-06
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 28.00 zł 2022-09-06
Atorvastatin Genoptim tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 4.68 zł 2022-06-30
Atorvastatin Genoptim tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 9.46 zł 2022-06-30
Atorvastatin Genoptim tabl. powl.(20 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 16.63 zł 2022-06-30
Atorvastatin Genoptim tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 24.19 zł 2022-06-30
Atorvastatin Genoptim tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 18.13 zł 2022-06-30
Atorvastatin Genoptim tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 31.45 zł 2022-06-30
Atorvastatin Genoptim tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 45.93 zł 2021-10-31
Atorvastatin Genoptim tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 31.32 zł 2022-06-30
Atorvasterol tabl. powl.(10 mg) - 100 szt. tabl. powl. Atorvastatin 19.82 zł 2021-12-31
Atorvasterol tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 9.44 zł 2022-06-30
Atorvasterol tabl. powl.(20 mg) - 100 szt. tabl. powl. Atorvastatin 29.68 zł 2021-12-31
Atorvasterol tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 18.74 zł 2022-06-30
Atorvasterol tabl. powl.(40 mg) - 100 szt. tabl. powl. Atorvastatin 53.31 zł 2021-12-31
Atorvasterol tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 36.71 zł 2022-06-30
Atorvasterol tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 36.02 zł 2022-06-30
Atorvox tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 8.65 zł 2022-08-19
Atorvox tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 14.89 zł 2022-08-19
Atorvox tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 27.20 zł 2022-08-19
Atorvox(import r.) tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Atorvastatin 13.89 zł 2022-08-31
Atractin tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 7.16 zł 2022-06-30
Atractin tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 14.03 zł 2022-06-30
Atractin tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 27.30 zł 2022-06-30
Atrox tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 9.10 zł 2022-06-30
Atrox tabl. powl.(10 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 9.05 zł 2022-06-30
Atrox tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 13.00 zł 2022-06-30
Atrox tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 14.66 zł 2022-06-30
Atrox tabl. powl.(20 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 17.31 zł 2022-06-30
Atrox tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 24.57 zł 2022-06-30
Atrox tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 28.68 zł 2022-06-30
Atrox tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 32.84 zł 2022-06-30
Atrox tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 46.70 zł 2021-12-31
Atrox tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 40.09 zł 2022-06-30
Lambrinex tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 6.62 zł 2022-06-30
Lambrinex tabl. powl.(10 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 9.56 zł 2022-06-30
Lambrinex tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 14.00 zł 2022-06-30
Lambrinex tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 11.33 zł 2022-06-30
Lambrinex tabl. powl.(20 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 18.22 zł 2022-06-30
Lambrinex tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 26.16 zł 2022-06-30
Lambrinex tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 21.92 zł 2022-06-30
Lambrinex tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 33.74 zł 2022-06-30
Lambrinex tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 48.54 zł 2022-04-01
Larus tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 9.22 zł 2022-06-30
Sortis tabl. do rozgr. i żucia(10 mg) - 30 szt. tabl. do rozgr. i żucia Atorvastatin 133.00 zł 2021-07-16
Sortis tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 14.00 zł 2021-07-16
Sortis tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 19.86 zł 2021-07-16
Sortis tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 27.72 zł 2021-07-16
Sortis tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 39.53 zł 2021-07-16
Storvas CRT tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 5.48 zł 2022-06-30
Storvas CRT tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 10.81 zł 2022-06-30
Storvas CRT tabl. powl.(30 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 11.44 zł 2022-06-30
Storvas CRT tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 20.85 zł 2022-06-30
Storvas CRT tabl. powl.(60 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 21.46 zł 2022-06-30
Storvas CRT tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 39.24 zł 2022-06-30
Torvacard 10 tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 8.36 zł 2022-06-30
Torvacard 20 tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 12.63 zł 2022-06-30
Torvacard 40 tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Atorvastatin 23.30 zł 2022-06-30
Torvacard 40 tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 66.56 zł 2022-06-30
Torvacard tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 47.92 zł 2022-06-30
Torvalipin tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 8.08 zł 2022-06-30
Torvalipin tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 13.43 zł 2022-06-30
Torvalipin tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 24.03 zł 2022-06-30
Tulip tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 9.22 zł 2022-06-30
Tulip tabl. powl.(10 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 18.30 zł 2022-06-30
Tulip tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 27.20 zł 2022-06-30
Tulip tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 15.07 zł 2022-06-30
Tulip tabl. powl.(20 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 27.65 zł 2022-06-30
Tulip tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 40.56 zł 2022-06-30
Tulip tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 21.31 zł 2022-06-30
Tulip tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. tabl. powl. Atorvastatin 35.45 zł 2022-06-30
Tulip tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. tabl. powl. Atorvastatin 51.91 zł 2022-06-30
Tulip tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. tabl. powl. Atorvastatin 51.43 zł 2022-06-30

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.