Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Axtil tabl. (10 mg) - 30 szt.

Ramipril

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Bezpłatny dla seniora 75+ przykładowa recepta

Pełnopłatny (100%): 21.48 zł przykładowa recepta

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Leczenie nadciśnienia tętniczego. Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowości i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawną chorobą układu sercowo-naczyniowego o etiologii miażdżycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar bądź choroba naczyń obwodowych w wywiadzie) lub cukrzycą i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka. Leczenie schorzeń nerek: cukrzycowa nefropatia kłębuszkowa w początkowej fazie rozpoznana na podstawie mikroalbuminurii; rozwinięta cukrzycowa nefropatia kłębuszkowa rozpoznana na podstawie białkomoczu u pacjentów z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych; rozwinięta niecukrzycowa nefropatia kłębuszkowa rozpoznana na podstawie białkomoczu co najmniej 3 g na dobę. Leczenie objawowej niewydolności serca. Prewencja wtórna w przypadku ostrego zawału mięśnia sercowego: zmniejszenie śmiertelności związanej z fazą ostrą zawału mięśnia sercowego u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca; rozpoczęcie stosowania >48 h po ostrym zawale mięśnia sercowego.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Dorośli. Nadciśnienie tętnicze. Indywidualnie w zależności od profilu pacjenta i kontroli ciśnienia tętniczego. Lek może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami hipotensyjnymi z innych grup. Dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. W grupie pacjentów z silną aktywacją układu RAA może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego po podaniu dawki początkowej; w tej grupie pacjentów dawka początkowa wynosi 1,25 mg a leczenie należy rozpoczynać pod kontrolą lekarza. Dawka może być podwojona w odstępie 2-4 tyg. w celu osiągnięcia docelowych wartości ciśnienia tętniczego. Dawka maksymalna wynosi 10 mg/dobę. Lek jest zwykle podawany raz na dobę. Zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego. Dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać w zależności od tolerancji pacjenta. Zaleca się podwojenie dawki po 1-2 tyg. leczenia, a po kolejnych 2-3 tyg. zwiększenie do docelowej dawki podtrzymującej 10 mg raz na dobę. Leczenie choroby nerek u pacjentów z cukrzycą i mikroalbuminurią. Dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać. Zaleca się podwojenie dawki do 2,5 mg raz na dobę po 2 tyg. leczenia, a następnie do 5 mg po kolejnych 2 tyg. Leczenie choroby nerek u pacjentów z cukrzycą z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Dawka powinna być stopniowo zwiększana w zależności od tolerancji pacjenta. Zalecane jest podwojenie dawki do 5 mg raz na dobę po 1-2 tyg. leczenia, a następnie do 10 mg po kolejnych 2-3 tyg. Dawka docelowa wynosi 10 mg/dobę. Nefropatia o etiologii innej niż cukrzycowa określona na podstawie białkomoczu ≥3 g/dobę. Dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać. Zaleca się podwojenie dawki do 2,5 mg raz na dobę po 2 tyg. leczenia, a następnie do 5 mg po kolejnych 2 tyg. Objawowa niewydolność serca. U pacjentów stabilnych, których stan ustabilizowano lekiem moczopędnym zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę. Podwajanie dawki powinno być przeprowadzane co 1-2 tyg., do maksymalnej dawki 10 mg/dobę. Preferowane jest podawanie preparatu w 2 dawkach podzielonych. Prewencja wtórna po ostrym zawale mięśnia sercowego z niewydolnością serca. U pacjenta stabilnego klinicznie i hemodynamicznie po 48 h od ostrego zawału mięśnia sercowego dawka początkowa wynosi 2,5 mg 2 razy na dobę przez 3 dni. Jeśli początkowa dawka 2,5 mg jest źle tolerowana, należy podawać 1,25 mg 2 razy na dobę przez 2 dni, następnie zwiększyć dawkę do 2,5 mg, a następnie 5 mg 2 razy na dobę. Jeżeli nie można zwiększyć dawki do 2,5 mg 2 razy na dobę, należy zaprzestać leczenia. Dawka dobowa powinna być stopniowo podwajana w odstępach od 1 do 3 dni, aż do osiągnięcia dawki docelowej 5 mg 2 razy na dobę. W miarę możliwości dawka podtrzymująca powinna być podawana w 2 dawkach podzielonych. Brak wystarczających danych dotyczących leczenia pacjentów z ciężką (NYHA IV) niewydolnością serca bezpośrednio po zawale; w przypadku podjęcia decyzji dotyczącej leczenia pacjentów z tej grupy, zalecane jest rozpoczynanie leczenia od dawki 1,25 mg raz na dobę (wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas zwiększania dawek). Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów leczonych lekami moczopędnymi, po włączeniu ramiprylu może wystąpić niedociśnienie. Jeśli jest to możliwe, leki moczopędne powinny być odstawione 2-3 dni przed rozpoczęciem leczenia ramiprylem. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których stosowane są diuretyki, leczenie ramiprylem należy rozpoczynać od dawki 1,25 mg. Należy kontrolować czynność nerek i stężenie potasu we krwi. Dalsze dawkowanie preparatu powinno być ustalane w zależności od docelowych wartości ciśnienia tętniczego. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dobowa dawka powinna być ustalana na podstawie klirensu kreatyniny (CCr) - CCr ≥60 ml/min: dawka początkowa bez zmian, maksymalna dawka dobowa 10 mg; CCr 30-60 ml/min: dawka początkowa bez zmian, maksymalna dawka dobowa 5 mg; CCr 10-30 ml/min: dawka początkowa 1,25 mg/dobę, maksymalna dawka dobowa 5 mg; u hemodializowanych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym dawka początkowa wynosi 1,25 mg/dobę a maksymalna dawka dobowa 5 mg, lek powinien być podawany kilka godzin po zakończeniu hemodializy. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy rozpoczynać tylko pod ścisłą kontrolą lekarską, a maksymalna dawka dobowa wynosi 2,5 mg. U pacjentów w podeszłym wieku dawki początkowe powinny być mniejsze, a zwiększanie dawek bardziej stopniowe, należy rozważyć zastosowanie dawki początkowej 1,25 mg. Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania ramiprylu u dzieci; brak zaleceń dotyczących dawkowania. Sposób podania. Lek można przyjmować przed, w trakcie lub po posiłku, należy podawać z płynami, o stałej porze dnia.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ampril tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 17.48 zł 2021-12-31
Ampril tabl.(10 mg) - 60 szt. tabl. Ramipril 33.44 zł 2022-02-28
Ampril tabl.(2,5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 5.35 zł 2020-05-22
Ampril tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 9.30 zł 2021-12-31
Ampril tabl.(5 mg) - 60 szt. tabl. Ramipril 17.79 zł 2022-02-28
Ampril(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 15.38 zł 2021-10-31
Ampril(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 15.34 zł 2022-08-31
Apo-Rami tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 19.41 zł 2021-12-31
Apo-Rami tabl.(2,5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 5.30 zł 2023-02-28
Apo-Rami tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 10.34 zł 2023-02-28
ApoRami (Ramipril Aurovitas) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 20.42 zł 2022-08-31
ApoRami (Ramipril Aurovitas) tabl.(2,5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril  zł 2022-08-31
ApoRami (Ramipril Aurovitas) tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 10.77 zł 2023-02-28
Awerpil tabl.(2,5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 6.00 zł 2018-09-14
Awerpil tabl.(2,5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 6.00 zł 2018-09-14
Axtil tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 21.48 zł 2023-02-28
Axtil tabl.(2,5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 5.79 zł 2023-02-28
Axtil tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 11.27 zł 2023-02-28
Piramil 1,25 mg tabl.(1,25 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 7.89 zł 2020-02-07
Piramil 2,5 mg tabl.(2,5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 6.50 zł 2023-02-28
Piramil 5 mg tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 10.89 zł 2023-02-28
Piramil 10 mg tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 19.29 zł 2021-12-31
Piramil 10 mg tabl.(10 mg) - 60 szt. tabl. Ramipril 17.69 zł 2020-02-07
Piramil 10 mg(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 16.11 zł 2022-10-31
Piramil 10 mg(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 15.38 zł 2022-10-21
Piramil 5 mg(import r.) tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 10.49 zł 2022-10-31
Piramil 5 mg(import r.) tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 10.49 zł 2022-10-31
Piramil(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 15.21 zł 2022-12-31
Piramil(import r.) tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 10.48 zł 2022-06-30
Polpril kaps. twarde(10 mg) - 28 szt. kaps. twarde Ramipril 21.32 zł 2023-02-28
Polpril kaps. twarde(2,5 mg) - 28 szt. kaps. twarde Ramipril 11.76 zł 2020-03-20
Polpril kaps. twarde(5 mg) - 28 szt. kaps. twarde Ramipril 11.05 zł 2023-02-28
Polpril tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 20.00 zł 2023-02-28
Polpril tabl.(2,5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 5.36 zł 2023-02-28
Polpril tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 10.51 zł 2023-02-28
Ramicor tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 15.16 zł 2021-10-31
Ramicor tabl.(2,5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 4.30 zł 2021-10-31
Ramicor tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 8.13 zł 2021-10-31
Ramipril Actavis tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril  zł 2023-01-03
Ramipril Actavis tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril  zł 2023-01-03
Ramipril Genoptim tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 17.02 zł 2021-10-31
Ramipril Genoptim tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 9.03 zł 2021-10-31
Ramipril Krka tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril  zł 2021-12-31
Ramipril Krka tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril  zł 2021-12-31
Ramistad 2,5 tabl.(2,5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril  zł 2023-04-30
Ramistad 5 tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril  zł 2023-04-30
Ramistad 10 tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril  zł 2023-04-30
Ramve kaps. twarde(10 mg) - 28 szt. kaps. twarde Ramipril  zł 2022-12-31
Ramve kaps. twarde(2,5 mg) - 28 szt. kaps. twarde Ramipril  zł 2022-12-31
Ramve kaps. twarde(5 mg) - 28 szt. kaps. twarde Ramipril  zł 2022-12-31
Tritace 2,5 tabl.(2,5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 9.26 zł 2023-02-28
Tritace 5 tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 13.11 zł 2023-02-28
Tritace 10 tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 21.33 zł 2023-02-28
Tritace 10(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 18.70 zł 2023-02-17
Tritace 10(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 18.82 zł 2023-02-17
Tritace 10(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 18.70 zł 2023-02-17
Tritace 10(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 18.61 zł 2023-02-28
Tritace 10(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 18.82 zł 2023-02-17
Tritace 10(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 18.84 zł 2023-02-17
Tritace 10(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 18.70 zł 2023-02-17
Tritace 5(import r.) tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 10.39 zł 2023-02-28
Tritace 5(import r.) tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 10.39 zł 2023-02-28
Tritace 5(import r.) tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 10.39 zł 2023-02-28
Vivace 2,5 mg tabl.(2,5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 5.71 zł 2023-02-28
Vivace 2,5 mg tabl.(2,5 mg) - 90 szt. tabl. Ramipril 16.19 zł 2023-02-28
Vivace 5 mg tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 11.11 zł 2023-02-28
Vivace 5 mg tabl.(5 mg) - 90 szt. tabl. Ramipril 30.68 zł 2022-06-03
Vivace 10 mg tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 21.10 zł 2022-06-03
Vivace 10 mg tabl.(10 mg) - 90 szt. tabl. Ramipril 58.39 zł 2022-06-03
Vivace 10 mg(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 19.41 zł 2021-12-31
Vivace 10 mg(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 19.41 zł 2021-12-31
Vivace 10 mg(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 19.07 zł 2021-12-17
Vivace 5 mg(import r.) tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 10.14 zł 2023-02-28
Vivace 5 mg(import r.) tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 10.14 zł 2023-02-28
Vivace 5 mg(import r.) tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 10.05 zł 2023-02-28

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.