Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Polpril kaps. twarde (5 mg) - 28 szt.

Ramipril

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Bezpłatny dla seniora 75+ przykładowa recepta

Pełnopłatny (100%): 11.49 zł przykładowa recepta

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Leczenie nadciśnienia tętniczego. Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowości i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z jawną chorobą układu sercowo-naczyniowego o etiologii miażdżycowej (choroba wieńcowa lub udar mózgu, lub choroba naczyń obwodowych w wywiadzie) lub cukrzycą i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka. Leczenie chorób nerek: początkowe stadium cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej stwierdzone na podstawie obecności mikroalbuminurii, jawna cukrzycowa nefropatia kłębuszkowa stwierdzona na podstawie białkomoczu u pacjentów z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, jawna niecukrzycowa nefropatia kłębuszkowa stwierdzona na podstawie makroproteinurii ≥3 g/dobę. Leczenie objawowej niewydolności serca. Prewencja wtórna u pacjentów po ostrym zawale serca: zmniejszenie śmiertelności w ostrej fazie zawału u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca; leczenie należy rozpocząć po upływie co najmniej 48 h od wystąpienia ostrego zawału serca.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Dorośli. Nadciśnienie tętnicze. Indywidualnie w zależności od profilu pacjenta i kontroli ciśnienia tętniczego. Lek może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami hipotensyjnymi z innych grup. Dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. W grupie pacjentów z silną aktywacją układu renina-angiotensyna-aldosteron może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego po podaniu dawki początkowej. W tej grupie pacjentów dawka początkowa wynosi 1,25 mg a leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem lekarskim. Dawka może być zwiększona dwukrotnie w okresie od 2 do 4 tyg. w celu osiągnięcia docelowych wartości ciśnienia tętniczego. Dawka maksymalna wynosi 10 mg/dobę. Lek jest zwykle podawany raz na dobę. Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego. Dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać w zależności od tolerancji pacjenta: zaleca się podwojenie dawki po 1-2 tyg. leczenia, a po kolejnych 2-3 tyg. zwiększenie do docelowej dawki podtrzymującej 10 mg raz na dobę. Leczenie choroby nerek u chorych na cukrzycę z mikroalbuminurią. Dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać: zaleca się podwojenie dawki do 2,5 mg raz na dobę po 2 tyg., a następnie do 5 mg po kolejnych 2 tyg. Leczenie choroby nerek u chorych na cukrzycę z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać w zależności od tolerancji substancji czynnej przez pacjenta; zaleca się podwojenie dawki do 5 mg raz na dobę po 1-2 tyg., a następnie do 10 mg po kolejnych 2-3 tyg. Dawka docelowa wynosi 10 mg. Nefropatia o etiologii innej niż cukrzycowa określona na podstawie białkomoczu ≥3 g/dobę. Dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać, w zależności od tolerancji substancji czynnej przez pacjenta; zaleca się podwojenie dawki do 2,5 mg raz na dobę po 2 tyg., a następnie do 5 mg po kolejnych 2 tyg. Objawowa niewydolność serca. U pacjentów stabilnych, których stan ustabilizowano lekiem moczopędnym zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę. Podwojenie dawki powinno być przeprowadzane co 1-2 tyg., do maksymalnej dawki 10 mg. Preferowane jest podawanie preparatu w 2 dawkach. Prewencja wtórna po ostrym zawale mięśnia sercowego z niewydolnością serca. U pacjenta stabilnego klinicznie i hemodynamicznie po 48 h od ostrego zawału mięśnia sercowego dawka początkowa wynosi 2,5 mg 2 razy na dobę przez 3 dni. Jeśli początkowa dawka 2,5 mg jest źle tolerowana, należy podawać 1,25 mg 2 razy na dobę przez 2 dni przed zwiększeniem dawki do 2,5 mg, a następnie 5 mg 2 razy na dobę. Jeżeli nie można zwiększyć dawki do 2,5 mg 2 razy na dobę, należy zaprzestać leczenia. Dawka dobowa powinna być stopniowo podwajana w odstępach od 1 do 3 dni, aż do osiągnięcia dawki docelowej 5 mg 2 razy na dobę. W miarę możliwości dawka podtrzymująca powinna być podawana w 2 dawkach podzielonych. Brak wystarczających danych dotyczących leczenia pacjentów z ciężką (NYHA IV) niewydolnością serca bezpośrednio po zawale, w przypadku podjęcia decyzji dotyczącej leczenia pacjentów z tej grupy, zalecane jest rozpoczynanie od dawki 1,25 mg raz na dobę (wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas zwiększania dawek). Dzieci i młodzież. Bezpieczeństwo i skuteczność ramiprylu u dzieci nie została jeszcze ustalona. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów leczonych lekami moczopędnymi, po włączeniu ramiprylu może wystąpić hipotonia. Jeśli jest to możliwe, leki moczopędne powinny być odstawione 2-3 dni przed rozpoczęciem leczenia ramiprylem. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których stosowane są diuretyki, leczenie ramiprylem powinno być rozpoczynane od dawki 1,25 mg. Dalsze dawkowanie preparatu powinno być ustalane w zależności od docelowych wartości ciśnienia tętniczego. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dobowa dawka powinna być ustalana na podstawie klirensu kreatyniny: CCr ≥60 ml/min dawka początkowa bez zmian (2,5 mg/dobę), maksymalna dawka dobowa 10 mg; CCr 30-60 ml/min dawka początkowa bez zmian (2,5 mg/dobę), maksymalna dawka dobowa 5 mg; CCr 10-30 ml/min dawka początkowa 1,25 mg/dobę, maksymalna dawka dobowa 5 mg; u hemodializowanych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym dawka początkowa wynosi 1,25 mg/dobę a maksymalna dawka dobowa 5 mg, lek powinien być podawany kilka godzin po zakończeniu hemodializy. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy rozpoczynać tylko pod ścisłą kontrolą lekarską, a maksymalna dawka dobowa wynosi 2,5 mg. U pacjentów w podeszłym wieku dawki początkowe powinny być mniejsze, a zwiększanie dawek bardziej stopniowe, należy rozważyć zastosowanie dawki początkowej 1,25 mg. Sposób podania. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków, należy podawać z płynami o tej samej porze dnia. Tabletek nie powinno się kruszyć ani żuć.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ampril tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 18.35 zł 2023-10-31
Ampril tabl.(10 mg) - 60 szt. tabl. Ramipril 34.65 zł 2023-10-31
Ampril tabl.(2,5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 5.35 zł 2020-05-22
Ampril tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 9.87 zł 2023-12-31
Ampril tabl.(5 mg) - 60 szt. tabl. Ramipril 18.67 zł 2023-10-31
Ampril(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 16.20 zł 2023-10-31
Ampril(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 16.17 zł 2024-03-31
ApoRami tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 21.33 zł 2023-10-31
ApoRami tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 11.27 zł 2023-12-31
Awerpil tabl.(2,5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 6.00 zł 2018-09-14
Awerpil tabl.(2,5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 6.00 zł 2018-09-14
Axtil tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 22.39 zł 2023-10-31
Axtil tabl.(2,5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 6.31 zł 2023-10-31
Axtil tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 11.74 zł 2023-12-31
Piramil 1,25 mg tabl.(1,25 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 7.89 zł 2020-02-07
Piramil 2,5 mg tabl.(2,5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 6.99 zł 2023-10-31
Piramil 5 mg tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 11.38 zł 2023-12-31
Piramil 10 mg tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 20.13 zł 2023-10-31
Piramil 10 mg tabl.(10 mg) - 60 szt. tabl. Ramipril 17.69 zł 2020-02-07
Piramil 10 mg(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 16.06 zł 2023-12-12
Piramil 10 mg(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 16.06 zł 2024-03-31
Piramil 10 mg(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 16.98 zł 2023-10-31
Piramil 10 mg(import r.) tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 16.17 zł 2024-03-31
Piramil 5 mg(import r.) tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 10.99 zł 2023-12-31
Piramil 5 mg(import r.) tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 10.99 zł 2024-03-31
Piramil 5 mg(import r.) tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 11.00 zł 2023-12-31
Piramil 5 mg(import r.) tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 11.00 zł 2023-12-31
Polpril kaps. twarde(10 mg) - 28 szt. kaps. twarde Ramipril 22.18 zł 2024-03-31
Polpril kaps. twarde(2,5 mg) - 28 szt. kaps. twarde Ramipril 11.76 zł 2024-03-31
Polpril kaps. twarde(5 mg) - 28 szt. kaps. twarde Ramipril 11.49 zł 2024-03-31
Polpril tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 20.85 zł 2024-03-31
Polpril tabl.(2,5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 5.93 zł 2024-03-31
Polpril tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 10.97 zł 2024-03-31
Ramicor tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 15.95 zł 2024-03-31
Ramicor tabl.(2,5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 4.91 zł 2024-03-31
Ramicor tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 8.70 zł 2024-03-31
Ramipril Actavis tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril  zł 2023-01-03
Ramipril Actavis tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril  zł 2023-01-03
Ramipril Genoptim tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 17.84 zł 2023-10-31
Ramipril Genoptim tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 9.56 zł 2023-10-31
Ramipril Krka tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril  zł 2021-12-31
Ramipril Krka tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril  zł 2021-12-31
Ramistad 2,5 tabl.(2,5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril  zł 2024-03-01
Ramistad 10 tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril  zł 2024-03-01
Ramve kaps. twarde(10 mg) - 28 szt. kaps. twarde Ramipril  zł 2022-12-31
Ramve kaps. twarde(2,5 mg) - 28 szt. kaps. twarde Ramipril  zł 2022-12-31
Ramve kaps. twarde(5 mg) - 28 szt. kaps. twarde Ramipril  zł 2022-12-31
Tritace 2,5 tabl.(2,5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 9.63 zł 2023-12-31
Tritace 5 tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 13.50 zł 2023-10-31
Tritace 10 tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 22.20 zł 2023-10-31
Tritace 10(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 19.54 zł 2023-10-31
Tritace 10(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 19.68 zł 2023-10-31
Tritace 10(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 19.54 zł 2023-10-31
Tritace 10(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 19.65 zł 2023-10-31
Tritace 10(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 19.54 zł 2023-10-31
Tritace 10(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 19.54 zł 2023-10-31
Tritace 10(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 19.44 zł 2023-10-31
Tritace 5(import r.) tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 10.86 zł 2023-10-31
Tritace 5(import r.) tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 10.86 zł 2023-10-31
Tritace 5(import r.) tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 10.86 zł 2023-10-31
Vivace 2,5 mg tabl.(2,5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 6.24 zł 2024-03-31
Vivace 2,5 mg tabl.(2,5 mg) - 90 szt. tabl. Ramipril 16.81 zł 2024-03-31
Vivace 5 mg tabl.(5 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 11.60 zł 2024-03-31
Vivace 5 mg tabl.(5 mg) - 90 szt. tabl. Ramipril 31.77 zł 2024-03-31
Vivace 10 mg tabl.(10 mg) - 30 szt. tabl. Ramipril 22.01 zł 2024-03-31
Vivace 10 mg tabl.(10 mg) - 90 szt. tabl. Ramipril 59.67 zł 2024-03-31
Vivace 10 mg(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 19.91 zł 2023-10-31
Vivace 10 mg(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 20.25 zł 2023-10-31
Vivace 10 mg(import r.) tabl.(10 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 20.08 zł 2024-03-31
Vivace 5 mg(import r.) tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 10.53 zł 2023-10-31
Vivace 5 mg(import r.) tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 10.63 zł 2023-10-31
Vivace 5 mg(import r.) tabl.(5 mg) - 28 szt. tabl. Ramipril 10.52 zł 2024-03-31

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.