Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Budixon Neb zaw. do nebulizacji (0,25 mg/ml) - 20 poj. 2 ml

Budesonide

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Bezpłatny dla seniora 75+ przykładowa recepta

Pełnopłatny (100%): 56.88 zł przykładowa recepta

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Leczenie: astmy, gdy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niewłaściwe; zespołu krupu - ostrego zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli - niezależnie od etiologii, wiążącego się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub „szczekającym” kaszlem i prowadzącego do zaburzeń oddychania; zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w przypadku gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione. Lek nie jest wskazany do łagodzenia ostrego napadu astmy lub stanów astmatycznych i bezdechu.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Wziewnie. Astma. Dawkowanie należy ustalać indywidualnie. Jeżeli zalecana dawka dobowa leku wynosi do 1 mg, lek można stosować raz na dobę. Lek można stosować raz na dobę u pacjentów nie leczonych dotychczas glikokortykosteroidami oraz u pacjentów z dobrze kontrolowanymi objawami choroby za pomocą wziewnych glikokortykosteroidów. Lek stosowany raz na dobę można podawać rano lub wieczorem. Jeżeli nastąpi zaostrzenie objawów choroby, należy zwiększyć dawkę dobową. Podczas stosowania dawki dobowej większej niż 1 mg, lek należy podawać 2 razy na dobę. Zalecana dawka początkowa. Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku: całkowita dawka dobowa wynosi 1-2 mg. Dzieci od 6. mż.: całkowita dawka dobowa wynosi 0,25-0,5 mg. U dzieci, które zażywają doustnie glikokortykosteroidy, można w razie konieczności zwiększyć dawkę dobową do 1 mg. U małych dzieci, które nie mogą wdychać leku przez ustnik, preparat powinien być podawany przez maskę twarzową. Dawka podtrzymująca. Zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki podtrzymującej. Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku: całkowita dawka dobowa wynosi 0,5-4 mg. Dzieci od 6. mż.: całkowita dawka dobowa wynosi 0,25-2 mg. Poprawa stanu klinicznego po zastosowaniu preparatu może nastąpić w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia. Pełne działanie lecznicze uzyskuje się po kilku tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Preparat jest przeznaczony do długotrwałego leczenia, natomiast nie zapewnia szybkiego łagodzenia objawów ostrych napadów astmy oskrzelowej, w których jest wskazane podanie krótko działających leków rozszerzających oskrzela. U pacjentów, którym trzeba zwiększyć dawkę glikokortykosteroidów w celu poprawy skuteczności leczenia, zwykle zaleca się raczej zwiększenie dawki preparatu Budixon Neb niż włączenie glikokortykosteroidów doustnych - z powodu mniejszego ryzyka ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Pacjenci leczeni doustnymi glikokortykosteroidami. Po uzyskaniu właściwej kontroli astmy, stosowanie preparatu pozwala na zastąpienie lub znaczące zmniejszenie dawki doustnych glikokortykosteroidów. Podczas zmiany leczenia z doustnych glikokortykosteroidów na leczenie preparatem pacjent powinien być w stanie stabilnym. Zaleca się stosowanie przez 10 dni dużych dawek preparatu Budixon Neb w skojarzeniu z wcześniej stosowanym glikokortykosteroidem doustnym w niezmienionej dawce. Następnie dawka doustnego glikokortykosteroidu powinna być stopniowo zmniejszana (np. mniej więcej o 2,5 mg prednizolonu lub równoważną dawkę innego glikokortykosteroidu na miesiąc) do najmniejszej dawki zapewniającej kontrolę objawów choroby. Często stosowanie doustnych glikokortykosteroidów można zastąpić całkowicie preparatem Budixon Neb. Budezonid w postaci zawiesiny do nebulizacji podany pacjentowi jest dostarczany do płuc podczas wykonywania wdechu. Bardzo ważne jest, aby pacjent wykonywał spokojne, równomierne wdechy przez ustnik nebulizatora lub maskę twarzową. Zespół krupu. Niemowlęta i dzieci zwykle 2 mg w postaci nebulizacji. Można podać tę dawkę w całości lub podzielić ją na dwie i podać dwie dawki po 1 mg w odstępie 30 min. Ten sposób dawkowania może być powtarzany co 12 h, maksymalnie do 36 h lub do uzyskania poprawy stanu klinicznego. POChP: 1-2 mg na dobę. Leczenie należy podzielić na 2 pojedyncze dawki co 12 h aż do momentu poprawy stanu klinicznego. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z ciężką marskością wątroby może dojść do zwiększenia stężenia leku w surowicy. Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Sposób podania. Preparat należy stosować za pomocą nebulizatora wyposażonego w ustnik lub maskę twarzową. Należy wypłukać jamę ustną wodą po każdej inhalacji oraz umyć skórę twarzy wodą po zastosowaniu nebulizatora z maską twarzową. Nie należy stosować nebulizatorów ultradźwiękowych, ponieważ nie dostarczają pacjentowi wystarczającej dawki budezonidu. Zestaw do nebulizacji (nebulizator i kompresor) powinien wytwarzać większość kropli o średnicy od 3 do 5 mm. Dawka budezonidu dostarczonego pacjentowi wynosi od 11 do 22% dawki znajdującej się w nebulizatorze i zależy od: czasu nebulizacji, objętości komory, właściwości technicznych kompresora i nebulizatora (zestawu do nebulizacji), objętości oddechowej pacjenta, stosowania ustnika lub maski twarzowej. W celu dostarczenia maksymalnej dawki budezonidu należy zapewnić odpowiedni przepływ przez nebulizator (5-8 l/min). Objętość komory powinna wynosić 2-6 ml. U małych dzieci należy używać dobrze dopasowanej maski twarzowej w celu dostarczenia jak największej ilości budezonidu. Preparat może być mieszany z 0,9% roztworem chlorku sodu oraz z roztworami terbutaliny, salbutamolu, fenoterolu, acetylocysteiny, kromoglikanu sodowego lub bromku ipratropiowego. Zawiesina znajdująca się w plastykowym pojemniku może być dzielona w celu uzyskania odpowiedniej dawki substancji czynnej. Otwarty pojemnik plastykowy należy przechowywać w aluminiowej torebce bez dostępu światła. Sporządzona mieszanina powinna być zużyta w ciągu 30 min.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
BDS N zaw. do nebulizacji(0,125 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide 64.30 zł 2022-06-30
BDS N zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide 56.76 zł 2022-06-30
BDS N zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide 80.21 zł 2022-06-30
Benodil zaw. do nebulizacji(0,125 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide 64.85 zł 2022-06-30
Benodil zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 10 amp. x 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide  zł 2022-05-24
Benodil zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide 57.45 zł 2022-06-30
Benodil zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 10 amp. x 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide  zł 2022-05-24
Benodil zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide 80.09 zł 2022-06-30
Budelin Novolizer 200 proszek do inh.(200 µg/dawkę) - 200 dawek proszek do inh. Budesonide  zł 2021-12-31
Budelin Novolizer 200 proszek do inh.(200 µg/dawkę) - 200 dawek + inhalator Novolizer proszek do inh. Budesonide  zł 2021-12-31
Budenofalk pianka doodbytnicza(2 mg/dawkę) - poj. 14 dawek pianka doodbytnicza Budesonide 359.00 zł 2022-07-29
Budesonide Easyhaler proszek do inh.(100 µg/dawkę) - 200 dawek + pojemnik ochronny proszek do inh. Budesonide 50.65 zł 2021-12-31
Budesonide Easyhaler proszek do inh.(200 µg/dawkę) - 200 dawek + pojemnik ochronny proszek do inh. Budesonide 76.28 zł 2021-12-31
Budesonide Easyhaler proszek do inh.(400 µg/dawkę) - 100 dawek + pojemnik ochronny proszek do inh. Budesonide 64.32 zł 2021-11-19
Budezonid LEK-AM proszek do inh. w kaps. twardej(200 µg/dawkę) - 120 szt. proszek do inh. w kaps. twardej Budesonide 40.01 zł 2020-10-31
Budezonid LEK-AM proszek do inh. w kaps. twardej(200 µg/dawkę) - 60 szt. proszek do inh. w kaps. twardej Budesonide 21.06 zł 2020-10-31
Budezonid LEK-AM proszek do inh. w kaps. twardej(400 µg/dawkę) - 120 szt. proszek do inh. w kaps. twardej Budesonide 76.28 zł 2020-10-31
Budezonid LEK-AM proszek do inh. w kaps. twardej(400 µg/dawkę) - 60 szt. proszek do inh. w kaps. twardej Budesonide 40.01 zł 2020-10-31
Budiair aerozol inhalacyjny, roztw.(200 µg/dawkę) - 200 dawek aerozol inhalacyjny, roztw. Budesonide 64.32 zł 2022-05-27
Budiair aerozol inhalacyjny, roztw.(200 µg/dawkę) - 200 dawek (poj. z komorą inhalacyjną) aerozol inhalacyjny, roztw. Budesonide 64.32 zł 2022-05-27
Budixon Neb zaw. do nebulizacji(0,125 mg/ml) - 10 poj. 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide  zł 2020-09-18
Budixon Neb zaw. do nebulizacji(0,125 mg/ml) - 20 poj. 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide  zł 2022-06-30
Budixon Neb zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 10 poj. 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide  zł 2020-09-18
Budixon Neb zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 20 poj. 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide 56.88 zł 2022-06-30
Budixon Neb zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 10 poj. 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide  zł 2020-09-18
Budixon Neb zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 poj. 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide 80.54 zł 2022-06-30
Cortiment MMX tabl. o przedł. uwalnianiu(9 mg) - 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu Budesonide 404.75 zł 2021-08-31
Entocort kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde(3 mg) - 100 szt. kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde Budesonide 367.02 zł 2021-12-31
Miflonide Breezhaler proszek do inh. w kaps. twardej(200 µg) - 60 szt. + inhalator proszek do inh. w kaps. twardej Budesonide 23.54 zł 2021-12-31
Miflonide Breezhaler proszek do inh. w kaps. twardej(400 µg) - 60 szt. + inhalator proszek do inh. w kaps. twardej Budesonide 41.25 zł 2020-10-31
Nebbud zaw. do nebulizacji(0,125 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide 64.85 zł 2022-06-30
Nebbud zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 10 amp. x 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide 25.44 zł 2021-08-31
Nebbud zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide 56.76 zł 2022-06-30
Nebbud zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 10 amp. x 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide 35.86 zł 2021-08-31
Nebbud zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide 80.09 zł 2022-06-30
Pulmicort Turbuhaler proszek do inh.(100 µg/dawkę) - 200 dawek proszek do inh. Budesonide 39.99 zł 2021-12-31
Pulmicort Turbuhaler proszek do inh.(200 µg/dawkę) - 100 dawek proszek do inh. Budesonide 39.99 zł 2020-10-31
Pulmicort zaw. do nebulizacji(0,125 mg/ml) - 20 poj. x 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide 64.81 zł 2022-06-30
Pulmicort zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 20 poj. x 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide 56.76 zł 2022-06-30
Pulmicort zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 5 poj. x 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide 15.13 zł 2022-02-28
Pulmicort zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 poj. x 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide 80.03 zł 2022-02-28
Pulmicort zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 5 poj. x 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide 23.06 zł 2022-02-28
Pulmicort(import r.) zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 poj. 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide 79.36 zł 2021-12-31
Pulmicort(import r.) zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 poj. 2 ml zaw. do nebulizacji Budesonide 79.36 zł 2022-06-30
Ribuspir aerozol inhalacyjny, roztw.(200 µg/dawkę) - 200 dawek z kom. inhalacyjną aerozol inhalacyjny, roztw. Budesonide 64.32 zł 2021-09-24
Ribuspir aerozol inhalacyjny, roztw.(200 µg/dawkę) - 200 dawek z ustnikiem aerozol inhalacyjny, roztw. Budesonide 64.32 zł 2021-09-24
Tafen Nasal aerozol do nosa, zaw. wodna(50 µg/dawkę) - 200 dawek aerozol do nosa, zaw. wodna Budesonide 21.20 zł 2020-12-04
Tafen Nasal aerozol do nosa, zaw.(32 µg/dawkę) - 120 dawek aerozol do nosa, zaw. Budesonide 20.30 zł 2022-04-30
Tafen Nasal aerozol do nosa, zaw.(64 µg/dawkę) - 120 dawek aerozol do nosa, zaw. Budesonide 30.01 zł 2022-04-30

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.