Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

ComboDiab tabl. powl. (50 mg+1000 mg) - 56 szt.

Sitagliptin Metformin hydrochloride

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Bezpłatny dla seniora 75+ przykładowa recepta

Pełnopłatny (100%): 30.73 zł przykładowa recepta

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

U dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2: do stosowania, oprócz diety i ćwiczeń fizycznych, w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów z glikemią niedostatecznie wyrównaną podczas stosowania maksymalnej tolerowanej dawki metforminy w monoterapii, lub u pacjentów już leczonych sytagliptyną w skojarzeniu z metforminą; do stosowania w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika (tj. w leczeniu potrójnie skojarzonym), oprócz diety i ćwiczeń fizycznych, u pacjentów z glikemią niedostatecznie wyrównaną podczas stosowania maksymalnej tolerowanej dawki metforminy i pochodnej sulfonylomocznika; w leczeniu potrójnie skojarzonym z agonistą receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów typu gamma (PPARγ) (np. tiazolidynedionem) oprócz diety i ćwiczeń fizycznych, u pacjentów z glikemią niedostatecznie wyrównaną podczas stosowania maksymalnej tolerowanej dawki metforminy i agonisty receptora PPARγ; do stosowania, jako lek uzupełniający podanie insuliny (tj. w leczeniu potrójnie skojarzonym), pomocniczo wraz z dietą i ćwiczeniami fizycznymi w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów, u których stosowanie stałej dawki insuliny i metforminy nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Dawkę należy każdorazowo dostosować na podstawie aktualnego schematu leczenia oraz skuteczności i tolerancji, przy czym nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki dobowej wynoszącej 100 mg sytagliptyny. Dorośli z prawidłową czynnością nerek (GFR ≥90 ml/min). Pacjenci z niedostatecznie wyrównaną glikemią, stosujący maksymalne tolerowane dawki metforminy w monoterapii: zwykle stosowana dawka początkowa powinna zapewniać dostarczanie 50 mg sytagliptyny 2 razy na dobę (całkowita dawka dobowa 100 mg) oraz przyjmowanej już dawki metforminy. Pacjenci już przyjmujący jednocześnie sytagliptynę i metforminę: preparat powinien być włączany do leczenia w dawce odpowiadającej przyjmowanym już dawkom sytagliptyny i metforminy. Pacjenci z niedostatecznie wyrównaną glikemią podczas skojarzonego leczenia maksymalną tolerowaną dawką metforminy i pochodną sulfonylomocznika: dawka powinna zapewniać dostarczanie 50 mg sytagliptyny 2 razy na dobę (całkowita dawka dobowa 100 mg) oraz dawki metforminy podobnej do dawki przyjmowanej poprzednio. W przypadku stosowania leku w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika, może być konieczne obniżenie dawki pochodnej sulfonylomocznika w celu zmniejszenia ryzyka hipoglikemii. Pacjenci z niedostatecznie wyrównaną glikemią podczas skojarzonego leczenia maksymalną tolerowaną dawką metforminy i agonisty receptora PPARγ: dawka preparatu powinna zapewniać dostarczanie 50 mg sytagliptyny 2 razy na dobę (całkowita dawka dobowa 100 mg) oraz dawki metforminy podobnej do dawki przyjmowanej poprzednio. Pacjenci z niedostatecznie wyrównaną glikemią podczas skojarzonego leczenia insuliną i maksymalną tolerowaną dawką metforminy: dawka preparatu powinna zapewniać dostarczanie 50 mg sytagliptyny 2 razy na dobę (całkowita dawka dobowa 100 mg) oraz dawki metforminy podobnej do dawki przyjmowanej poprzednio. W przypadku stosowania preparatu w skojarzeniu z insuliną, może być konieczne obniżenie dawki insuliny w celu zmniejszenia ryzyka hipoglikemii. Wszyscy pacjenci powinni kontynuować zalecaną dietę o odpowiednim rozkładzie spożycia węglowodanów w ciągu dnia. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (GFR ≥60 ml/min). Wartość GFR należy oznaczyć przed rozpoczęciem leczenia preparatem zawierającym metforminę, a następnie co najmniej raz na rok. U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem dalszego pogorszenia czynności nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku czynność nerek należy oceniać częściej, np. co 3-6 mies. Maksymalna dawka dobowa metforminy powinna być optymalnie podzielona na 2-3 dawki na dobę. Przed rozważeniem rozpoczęcia leczenia metforminą u pacjentów z wartością GFR <60 ml/min, należy przeanalizować czynniki mogące zwiększyć ryzyko kwasicy mleczanowej. Jeśli nie ma postaci preparatu o odpowiedniej mocy należy zastosować jego poszczególne składniki osobno zamiast leku złożonego o ustalonej dawce. U pacjentów z GFR 60-89 ml/min maksymalna dawka dobowa metforminy wynosi 3000 mg (można rozważyć zmniejszenie dawki w reakcji na pogarszającą się czynność nerek), maksymalna dawka dobowa sytagliptyny - 100 mg. U pacjentów z GFR 45-59 ml/min maksymalna dawka dobowa metforminy wynosi 2000 mg (dawka początkowa nie jest większa niż połowa dawki maksymalnej), maksymalna dawka dobowa sytagliptyny - 100 mg. U pacjentów z GFR 30-44 ml/min maksymalna dawka dobowa metforminy wynosi 1000 mg (dawka początkowa nie jest większa niż połowa dawki maksymalnej), maksymalna dawka dobowa sytagliptyny - 50 mg. U pacjentów z GFR <30 ml/min metformina jest przeciwwskazana, maksymalna dawka dobowa sytagliptyny - 25 mg. Nie należy stosować leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Ponieważ metformina i sytagliptyna są wydalane przez nerki, należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u starszych pacjentów. Pomocniczo w zapobieganiu związanej z przyjmowaniem metforminy kwasicy mleczanowej, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, koniecznie jest monitorowanie czynności nerek. Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat ze względu na niewystarczającą skuteczność. Nie prowadzono badań u dzieci w wieku <10 lat. Sposób podania. Preparat należy przyjmować 2 razy na dobę podczas posiłku w celu ograniczenia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, związanych z przyjmowaniem metforminy. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
ComboDiab tabl. powl.(50 mg+1000 mg) - 56 szt. tabl. powl. Sitagliptin Metformin hydrochloride 30.73 zł 2024-06-30
Depepsit Met tabl. o zmodyf. uwalnianiu(100 mg+1000 mg) - 28 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu Sitagliptin Metformin hydrochloride 60.08 zł 2024-05-24
Depepsit Met tabl. o zmodyf. uwalnianiu(50 mg+1000 mg) - 56 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu Sitagliptin Metformin hydrochloride 60.08 zł 2024-05-24
Depepsit Met tabl. o zmodyf. uwalnianiu(50 mg+500 mg) - 56 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu Sitagliptin Metformin hydrochloride 60.08 zł 2024-05-24
Eprocliv tabl. powl.(50 mg+1000 mg) - 56 szt. tabl. powl. Sitagliptin Metformin hydrochloride 43.94 zł 2024-03-31
Jamesi tabl. powl.(50 mg+1000 mg) - 56 szt. tabl. powl. Sitagliptin Metformin hydrochloride 46.80 zł 2024-04-26
Jamesi tabl. powl.(50 mg+850 mg) - 56 szt. tabl. powl. Sitagliptin Metformin hydrochloride 42.67 zł 2024-04-26
Janumet tabl. powl.(50 mg+1000 mg) - 56 szt. tabl. powl. Sitagliptin Metformin hydrochloride 80.57 zł 2024-03-31
Juzimette tabl. powl.(50 mg+1000 mg) - 60 szt. tabl. powl. Sitagliptin Metformin hydrochloride 44.75 zł 2024-06-07
Juzimette tabl. powl.(50 mg+850 mg) - 60 szt. tabl. powl. Sitagliptin Metformin hydrochloride 42.46 zł 2024-06-07
Lonamo Duo tabl. powl.(50 mg+1000 mg) - 56 szt. tabl. powl. Sitagliptin Metformin hydrochloride 41.87 zł 2024-06-07
Lonamo Duo tabl. powl.(50 mg+850 mg) - 56 szt. tabl. powl. Sitagliptin Metformin hydrochloride 41.87 zł 2024-06-07
Maymetsi tabl. powl.(50 mg+1000 mg) - 56 szt. tabl. powl. Sitagliptin Metformin hydrochloride 38.76 zł 2024-05-28
Maymetsi tabl. powl.(50 mg+850 mg) - 56 szt. tabl. powl. Sitagliptin Metformin hydrochloride 38.76 zł 2024-05-28
Metformax Combi tabl. powl.(50 mg+1000 mg) - 60 szt. tabl. powl. Sitagliptin Metformin hydrochloride 49.90 zł 2024-03-31
Metformax SR Combi tabl. o zmodyf. uwalnianiu(50 mg+1000 mg) - 60 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu Sitagliptin Metformin hydrochloride 68.54 zł 2024-03-31
Metsigletic tabl. powl.(50 mg+1000 mg) - 56 szt. tabl. powl. Sitagliptin Metformin hydrochloride 30.75 zł 2024-03-31
Metsigletic tabl. powl.(50 mg+850 mg) - 56 szt. tabl. powl. Sitagliptin Metformin hydrochloride 30.75 zł 2024-03-31
Ristfor tabl. powl.(50 mg+1000 mg) - 56 szt. tabl. powl. Sitagliptin Metformin hydrochloride 123.00 zł 2024-01-23
Symetlip tabl. powl.(50 mg+1000 mg) - 56 szt. tabl. powl. Sitagliptin Metformin hydrochloride 30.73 zł 2024-04-05
Symetlip tabl. powl.(50 mg+850 mg) - 56 szt. tabl. powl. Sitagliptin Metformin hydrochloride 30.73 zł 2024-04-05

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.