Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Epigapent tabl. powl. (800 mg) - 100 szt.

Gabapentin

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Pełnopłatny (100%): 76.65 zł przykładowa recepta

Wskazania do stosowania:

Padaczka. Jako lek wspomagający w leczeniu napadów częściowych, z lub bez napadów wtórnie uogólnionych, u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Gabapentyna wskazana jest w monoterapii napadów częściowych, z lub bez napadów wtórnie uogólnionych, u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych. Leczenie obwodowego bólu neuropatycznego. Gabapentyna wskazana jest w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, takiego jak bolesna neuropatia cukrzycowa i nerwoból po przebytym półpaścu u dorosłych.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Rozpoczynanie leczenia - wszystkie wskazania u dorosłych i młodzieży od 12 lat: dzień 1. - 300 mg raz na dobę; dzień 2. - 300 mg 2 razy na dobę; dzień 3. - 300 mg 3 razy na dobę. U pacjentów w złym stanie ogólnym, tzn. z małą masą ciała, u pacjentów po przeszczepie itp., dawkowanie należy zwiększać wolniej, albo stosując mniejsze dawki, albo wydłużając odstęp pomiędzy kolejnym zwiększeniem dawki. Padaczka. Padaczka zwykle wymaga długotrwałego leczenia. Dawkowanie ustala lekarz prowadzący zależnie od indywidualnej tolerancji i skuteczności leczenia. Dorośli i młodzież: skuteczny zakres dawek wynosi 900-3600 mg/dobę. Leczenie można rozpocząć od zwiększania dawki w sposób opisany powyżej lub podając 300 mg 3 razy na dobę w 1. dniu leczenia. Następnie, zależnie od indywidualnej odpowiedzi i tolerancji pacjenta na leczenie, dawkę można zwiększać o 300 mg/dobę co 2-3 dni do maksymalnej dawki 3600 mg/dobę. U niektórych pacjentów wskazane może być wolniejsze zwiększanie dawki gabapentyny. Minimalny czas do osiągnięcia dawki 1800 mg/dobę wynosi 1 tydz., do dawki 2400 mg/dobę wynosi łącznie 2 tyg., a do dawki 3600 mg/dobę wynosi łącznie 3 tyg. Dawki do 4800 mg/dobę były dobrze tolerowane w długoterminowych otwartych badaniach klinicznych. Całkowita dawka dobowa powinna być podzielona na trzy dawki pojedyncze, maksymalny odstęp pomiędzy dawkami nie powinien być dłuższy niż 12 h, aby zapobiec napadom przełomowym. Dzieci w wieku 6 lat i starsze: dawka początkowa powinna wynosić 10-15 mg/kg mc./dobę. Dawkę skuteczną osiąga się przez stopniowe zwiększanie dawki przez okres ok. 3 dni. Dawka skuteczna gabapentyny u dzieci w wieku 6 lat i starszych wynosi 25-35 mg/kg mc./dobę. Dawki do 50 mg/kg mc./dobę były dobrze tolerowane w długoterminowym badaniu klinicznym. Całkowita dawka dobowa powinna być podzielona na 3 dawki pojedyncze, maksymalny odstęp pomiędzy dawkami nie powinien być dłuższy niż 12 h. Nie jest konieczne monitorowanie stężenia gabapentyny w osoczu w celu optymalizacji leczenia gabapentyną. Ponadto gabapentynę można stosować w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi bez obawy o zmiany stężenia w osoczu samej gabapentyny lub stężenia w surowicy innych leków o działaniu przeciwpadaczkowym. Obwodowy ból neuropatyczny. Dorośli. Leczenie można rozpocząć w sposób opisany powyżej lub można też rozpocząć od podania 900 mg/dobę w 3 równych dawkach podzielonych. Następnie, zależnie od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie i tolerancji, dawkę można zwiększać o 300 mg/dobę co 2-3 dni do maksymalnej dawki 3600 mg/dobę. U niektórych pacjentów wskazane może być wolniejsze zwiększanie dawki gabapentyny. Minimalny czas do osiągnięcia dawki 1800 mg/dobę wynosi tydzień, do dawki 2400 mg/dobę wynosi łącznie 2 tyg., a do dawki 3600 mg/dobę wynosi łącznie 3 tyg. Nie oceniano skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania gabapentyny w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, takiego jak bolesna neuropatia cukrzycowa czy nerwoból po przebytym półpaścu, w badaniach klinicznych przez okres dłuższy niż 5 mies. Jeśli pacjent wymaga leczenia w obwodowym bólu neuropatycznym dłuższego niż 5 mies., lekarz prowadzący powinien ocenić stan kliniczny pacjenta i konieczność stosowania dalszego leczenia. Przerwanie stosowania gabapentyny. Odstawienie gabapentyny powinno odbywać się stopniowo przez minimum tydzień, niezależnie od wskazania. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) może być konieczna modyfikacja dawki ze względu na pogarszającą się z wiekiem wydolność nerek. Senność, obrzęki obwodowe i osłabienie mogą występować częściej u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek i (lub) poddawanych hemodializie zaleca się zmodyfikowanie dawkowania w następujący sposób: CCr ≥80 ml/min - 900-3600 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych; CCr 50-79 ml/min - 600-1800 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych; CCr 30-49 ml/min - 300-900 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych; CCr 15-29 ml/min - dawka dobowa wynosi 150-600 mg, przy dawce dobowej 150 mg należy podawać 300 mg co drugi dzień; CCr <15 ml/min - dawka dobowa wynosi 150-300 mg, przy dawce dobowej 150 mg należy podawać 300 mg co drugi dzień, u pacjentów z CCr <15 ml/min dawkę dobową należy zmniejszyć proporcjonalnie do wartości CCr (np. pacjenci z CCr 7,5 ml/min powinni otrzymywać połowę dawki dobowej stosowanej u pacjentów z CCr 15 ml/min).  U pacjentów z bezmoczem poddawanych hemodializie, którzy nigdy wcześniej nie otrzymywali gabapentyny, zaleca się podanie dawki nasycającej wynoszącej 300-400 mg, a następnie 200-300 mg gabapentyny po każdych 4 h hemodializy. W dniach pomiędzy hemodializami nie należy podawać gabapentyny. U pacjentów z niewydolnością nerek poddawanych hemodializie wielkość dawki podtrzymującej należy ustalić na podstawie zaleceń podanych powyżej. Oprócz dawki podtrzymującej, zaleca się podawanie 200-300 mg po każdych 4 h hemodializy. Sposób podania. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabl. należy połykać popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Epigapent tabl. powl.(600 mg) - 100 szt. tabl. powl. Gabapentin 57.15 zł 2020-10-23
Epigapent tabl. powl.(800 mg) - 100 szt. tabl. powl. Gabapentin 76.65 zł 2020-10-23
Gabacol kaps. twarde(100 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin  zł 2020-08-31
Gabacol kaps. twarde(100 mg) - 50 szt. kaps. twarde Gabapentin  zł 2020-08-31
Gabacol kaps. twarde(300 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin  zł 2020-08-31
Gabacol kaps. twarde(300 mg) - 50 szt. kaps. twarde Gabapentin  zł 2020-08-31
Gabacol kaps. twarde(400 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin  zł 2020-08-31
Gabacol kaps. twarde(400 mg) - 50 szt. kaps. twarde Gabapentin  zł 2020-08-31
Gabagamma kaps. twarde(100 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 17.83 zł 2020-11-17
Gabapentin Aurovitas kaps. twarde(100 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 16.69 zł 2020-03-06
Gabapentin Aurovitas kaps. twarde(300 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 46.00 zł 2020-03-06
Gabapentin Aurovitas kaps. twarde(400 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 59.84 zł 2020-03-06
Gabapentin Teva kaps. twarde(100 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 22.93 zł 2020-06-02
Gabapentin Teva kaps. twarde(300 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 49.40 zł 2020-06-02
Gabapentin Teva kaps. twarde(400 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 65.84 zł 2020-06-02
Gabapentin Teva tabl. powl.(600 mg) - 100 szt. tabl. powl. Gabapentin 98.76 zł 2020-06-02
Gabapentin Teva tabl. powl.(800 mg) - 100 szt. tabl. powl. Gabapentin 132.33 zł 2020-06-02
Gabapentin Teva(import r.) kaps. twarde(300 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 45.44 zł 2020-08-31
Neurontin 100 kaps.(100 mg) - 100 szt. kaps. Gabapentin 22.82 zł 2021-04-02
Neurontin 300 kaps.(300 mg) - 100 szt. kaps. Gabapentin 64.71 zł 2021-04-02
Neurontin 400 kaps.(400 mg) - 100 szt. kaps. Gabapentin 83.42 zł 2021-04-02
Neurontin 600 tabl. powl.(600 mg) - 100 szt. tabl. powl. Gabapentin 120.31 zł 2021-04-02
Neurontin 800 tabl. powl.(800 mg) - 100 szt. tabl. powl. Gabapentin 138.91 zł 2021-04-02
Symleptic kaps. twarde(100 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 17.71 zł 2020-05-29
Symleptic kaps. twarde(300 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 48.27 zł 2020-05-29

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.