Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Neurontin tabl. powl. (600 mg) - 100 szt.

Gabapentin

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Bezpłatny dla seniora 75+ przykładowa recepta

Pełnopłatny (100%): 120.31 zł przykładowa recepta

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Padaczka: Leczenie wspomagające napadów częściowych, także wtórnie uogólnionych, u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Monoterapia napadów częściowych, także wtórnie uogólnionych, u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych. Leczenie obwodowego bólu neuropatycznego: np. bolesnej neuropatii cukrzycowej i nerwobólu po przebytym półpaścu u dorosłych.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Dla wszystkich wskazań schemat ustalania dawki w przypadku rozpoczynania leczenia jest następujący: dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsi: dzień 1. - 300 mg raz na dobę; dzień 2. - 300 mg 2 razy na dobę; dzień 3. - 300 mg 3 razy na dobę. Padaczka. Padaczka zwykle wymaga długotrwałego leczenia. Dawkowanie ustala lekarz prowadzący zależnie od indywidualnej tolerancji i skuteczności. Dorośli i młodzież. Skuteczny zakres dawek wynosi 900-3600 mg/dobę. Leczenie można rozpocząć od zwiększania dawki w sposób opisany powyżej lub podając 300 mg 3 razy na dobę w 1. dniu leczenia. Następnie, zależnie od indywidualnej odpowiedzi i tolerancji pacjenta na lek dawkę można zwiększać o 300 mg/dobę co 2-3 dni do maksymalnej dawki 3600 mg/dobę. U niektórych pacjentów wskazane może być wolniejsze zwiększanie dawki gabapentyny. Minimalny czas do osiągnięcia dawki 1800 mg/dobę wynosi 1 tydz., do dawki 2400 mg/dobę wynosi łącznie 2 tyg., a do dawki 3600 mg/dobę wynosi łącznie 3 tyg. Dawki do 4800 mg/dobę były dobrze tolerowane w długoterminowych otwartych badaniach klinicznych. Całkowita dawka dobowa powinna być podzielona na 3 dawki pojedyncze, przy czym maksymalny odstęp pomiędzy dawkami nie powinien być dłuższy niż 12 h, by zapobiec napadom przełomowym. Dzieci w wieku 6 lat i starsze. Dawka początkowa powinna wynosić 10-15 mg/kg mc./dobę. Dawka skuteczna osiągana jest przez stopniowe zwiększanie dawki przez okres ok. 3 dni. Dawka skuteczna wynosi 25-35 mg/kg mc./dobę. Dawki do 50 mg/kg mc./dobę były dobrze tolerowane w długoterminowym badaniu klinicznym. Całkowita dawka dobowa powinna być podzielona na 3 dawki pojedyncze, przy czym maksymalny odstęp pomiędzy dawkami nie powinien być dłuższy niż 12 h. Nie jest konieczne monitorowanie stężenia gabapentyny w osoczu w celu optymalizacji leczenia gabapentyną. Ponadto gabapentyna może być stosowana w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi bez obawy o zmiany stężenia w osoczu samej gabapentyny lub stężenia w surowicy innych leków o działaniu przeciwpadaczkowym. Obwodowy ból neuropatyczny. Dorośli. Leczenie można rozpocząć od zwiększania dawki w sposób opisany powyżej. Leczenie można też rozpocząć od podania 900 mg/dobę w 3 równych dawkach podzielonych. Następnie - zależnie od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na lek i tolerancji - dawkę można zwiększać o 300 mg/dobę co 2-3 dni do maksymalnej dawki 3600 mg/dobę. U niektórych pacjentów wskazane może być wolniejsze zwiększanie dawki gabapentyny. Minimalny czas do osiągnięcia dawki 1800 mg/dobę wynosi 1 tydz., do dawki 2400 mg/dobę - łącznie 2 tyg., a do dawki 3600 mg/dobę - łącznie 3 tyg. Nie oceniano skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania leku w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, takiego jak bolesna neuropatia cukrzycowa czy nerwoból po przebytym półpaścu, w badaniach klinicznych przez okres dłuższy niż 5 mies. Jeżeli pacjent wymagał będzie podawania leku przez okres dłuższy niż 5 mies. z powodu obwodowego bólu neuropatycznego, lekarz prowadzący powinien ocenić stan kliniczny pacjenta i konieczność stosowania dalszego leczenia. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w złym stanie ogólnym, tzn. z małą masą ciała, u pacjentów po przeszczepie itp., dawkowanie należy zwiększać wolniej - stosując mniejsze dawki, albo wydłużając odstęp pomiędzy kolejnym zwiększeniem dawki dobowej. U pacjentów w podeszłym wieku może być konieczna modyfikacja dawki ze względu na pogarszającą się z wiekiem wydolność nerek. Senność, obrzęki obwodowe, astenia mogą występować częściej u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek i (lub) poddawanych hemodializie zaleca się zmodyfikowanie dawkowania. Dawkowanie u dorosłych w zależności od stopnia niewydolności nerek: CCr ≥80 ml/min - całkowita dawka dobowa 900-3600 mg w 3 dawkach podzielonych; CCr 60-79 ml/min - 600-1800 mg w 3 dawkach podzielonych; CCr 30-49 ml/min - 300-900 mg w 3 dawkach podzielonych; CCr 15-29 ml/min - 150-600 mg (dawkę dobową 150 mg należy podawać jako 300 mg co drugi dzień); CCr <15 ml/min - 150-300 mg (dawkę dobową 150 mg należy podawać jako 300 mg co drugi dzień; w przypadku pacjentów z CCr <15 ml/min dawkę dobową należy zmniejszyć proporcjonalnie do wartości CCr, np. pacjenci z CCr 7,5 ml/min powinni otrzymywać połowę dawki dobowej stosowanej u pacjentów z CCr 15 ml/min). W przypadku pacjentów z bezmoczem poddawanych hemodializie, którzy nigdy wcześniej nie otrzymywali gabapentyny, zaleca się podanie dawki nasycającej wynoszącej 300-400 mg, a następnie 200-300 mg gabapentyny po każdych 4 h hemodializy. W dniach pomiędzy hemodializami nie powinno się podawać gabapentyny. W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek poddawanych hemodializie wielkość dawki podtrzymującej należy ustalić na podstawie powyższych zaleceń dotyczących dawkowania w zależności od stopnia niewydolności nerek. Oprócz dawki podtrzymującej zaleca się podawanie 200-300 mg po każdych 4 h hemodializy. Przerwanie stosowania gabapentyny. Zgodnie z obecnie stosowaną praktyką kliniczną, odstawienie gabapentyny powinno odbywać się stopniowo przez minimum tydzień, niezależnie od wskazania. Sposób podania. Gabapentynę można przyjmować niezależnie od posiłków. Lek należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Epigapent tabl. powl.(600 mg) - 100 szt. tabl. powl. Gabapentin 57.15 zł 2020-10-23
Epigapent tabl. powl.(800 mg) - 100 szt. tabl. powl. Gabapentin 76.65 zł 2020-10-23
Gabacol kaps. twarde(100 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin  zł 2020-08-31
Gabacol kaps. twarde(100 mg) - 50 szt. kaps. twarde Gabapentin  zł 2020-08-31
Gabacol kaps. twarde(300 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin  zł 2020-08-31
Gabacol kaps. twarde(300 mg) - 50 szt. kaps. twarde Gabapentin  zł 2020-08-31
Gabacol kaps. twarde(400 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin  zł 2020-08-31
Gabacol kaps. twarde(400 mg) - 50 szt. kaps. twarde Gabapentin  zł 2020-08-31
Gabagamma kaps. twarde(100 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 17.83 zł 2020-11-17
Gabapentin Aurovitas kaps. twarde(100 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 16.69 zł 2020-03-06
Gabapentin Aurovitas kaps. twarde(300 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 46.00 zł 2020-03-06
Gabapentin Aurovitas kaps. twarde(400 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 59.84 zł 2020-03-06
Gabapentin Teva kaps. twarde(100 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 22.93 zł 2020-06-02
Gabapentin Teva kaps. twarde(300 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 49.40 zł 2020-06-02
Gabapentin Teva kaps. twarde(400 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 65.84 zł 2020-06-02
Gabapentin Teva tabl. powl.(600 mg) - 100 szt. tabl. powl. Gabapentin 98.76 zł 2020-06-02
Gabapentin Teva tabl. powl.(800 mg) - 100 szt. tabl. powl. Gabapentin 132.33 zł 2020-06-02
Gabapentin Teva(import r.) kaps. twarde(300 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 45.44 zł 2020-08-31
Neuran 100 kaps. twarde(100 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 22.88 zł 2018-12-31
Neuran 300 kaps. twarde(300 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 48.72 zł 2018-12-31
Neuran 400 kaps. twarde(400 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 63.46 zł 2018-12-31
Neurontin 100 kaps.(100 mg) - 100 szt. kaps. Gabapentin 22.82 zł 2020-10-09
Neurontin 300 kaps.(300 mg) - 100 szt. kaps. Gabapentin 64.71 zł 2020-10-09
Neurontin 400 kaps.(400 mg) - 100 szt. kaps. Gabapentin 83.42 zł 2020-10-09
Neurontin 600 tabl. powl.(600 mg) - 100 szt. tabl. powl. Gabapentin 120.31 zł 2020-10-09
Neurontin 800 tabl. powl.(800 mg) - 100 szt. tabl. powl. Gabapentin 138.91 zł 2020-10-09
Symleptic kaps. twarde(100 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 17.71 zł 2020-05-29
Symleptic kaps. twarde(300 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 48.27 zł 2020-05-29

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.