Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Neuran kaps. twarde (400 mg) - 100 szt.

Gabapentin

Preparat niedostępny w sprzedaży - wstrzymana produkcja

Pełnopłatny (100%): 63.46 zł przykładowa recepta

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Padaczka. Leczenie uzupełniające napadów częściowych, także wtórnie uogólnionych, u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Monoterapia napadów częściowych, także wtórnie uogólnionych, u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych. Leczenie obwodowego bólu neuropatycznego. Leczenie obwodowego bólu neuropatycznego, np. bolesnej neuropatii cukrzycowej i neuralgii po przebytym półpaścu u dorosłych.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Padaczka. Dorośli i młodzież: I dnia podaje się 300 mg, II dnia - 600 mg w dwóch dawkach podzielonych, III dnia - 900 mg w trzech dawkach podzielonych; alternatywnie I dnia można podać 900 mg w trzech dawkach podzielonych, a następnie w zależności od odpowiedzi pacjenta na lek i tolerancji można zwiększać o 300 mg/dobę co 2-3 dni do maksymalnej dawki 3600 mg/dobę. U niektórych pacjentów może być konieczne wolniejsze zwiększanie dawki. Minimalny czas do osiągnięcia dawki 1800 mg/dobę wynosi 1 tydz., dla dawki 2400 mg/dobę - łącznie 2 tyg., a do dawki 3600 mg/dobę - łącznie 3 tyg. Całkowita dawka dobowa powinna być podzielona na trzy dawki pojedyncze, przy czym maksymalny odstęp pomiędzy dawkami nie powinien być dłuższy niż 12 h, by zapobiec napadom przełomowym. Dzieci w wieku 6 lat i starsze: dawka początkowa wynosi 10-15 mg/kg mc./dobę. Dawka skuteczna jest osiągana przez stopniowe zwiększenie dawki przez okres ok. 3 dni i wynosi 25-35 mg/kg mc./dobę. Dawki do 50 mg/kg mc./dobę były dobrze tolerowane w długoterminowym badaniu klinicznym. Całkowita dawka dobowa powinna być podzielona na trzy dawki pojedyncze, przy czym maksymalny odstęp pomiędzy dawkami nie powinien być dłuższy niż 12 h. Obwodowy ból neuropatyczny. I dnia podaje się 300 mg, II dnia - 600 mg w dwóch dawkach podzielonych, III dnia - 900 mg w trzech dawkach podzielonych; alternatywnie I dnia można podać 900 mg w trzech dawkach podzielonych, a następnie w zależności od odpowiedzi pacjenta na lek i tolerancji można zwiększać o 300 mg/dobę co 2-3 dni do maksymalnej dawki 3600 mg/dobę. U niektórych pacjentów może być konieczne wolniejsze zwiększanie dawki. Minimalny czas do osiągnięcia dawki 1800 mg/dobę wynosi 1 tydz., dla dawki 2400 mg/dobę - łącznie 2 tyg., a do dawki 3600 mg/dobę - łącznie 3 tyg. Jeśli konieczne jest stosowanie preparatu dłużej niż 5 mies. należy ocenić stan kliniczny pacjenta i konieczność stosowania dodatkowego leczenia. U pacjentów w złym stanie ogólnym, tzn. z małą masą ciała, u pacjentów po przeszczepie itp., dawkę należy zwiększać wolniej - stosując mniejsze dawki albo wydłużając odstęp pomiędzy kolejnym zwiększeniem dawki dobowej. Pacjenci w podeszłym wieku: ze względu na pogarszającą się czynność nerek może być konieczne zmniejszenie dawki. Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek: dawkę dobową gabapentyny określa się w zależności od klirensu kreatyniny: dla klirensu ≥80 ml/min dawka dobowa wynosi 900-3600 mg/dobę; dla 50-79 ml/min - 600-1800 mg/dobę; dla 30-49 ml/min - 300-900 mg/dobę; dla 15-29 ml/min - 150-600 mg/dobę (należy podawać 300 mg co drugi dzień); dla klirensu <15 ml/min - 150-300 mg/dobę (dawkę dobową należy zmniejszyć proporcjonalnie do wartości klirensu kreatyniny, tzn. pacjenci z klirensem kreatyniny wynoszącym 7,5 ml/min powinni otrzymywać połowę dawki dobowej stosowanej u pacjentów z klirensem kreatyniny wynoszącym 15 ml/min). Pacjenci poddani hemodializie: w przypadku pacjentów z bezmoczem poddawanych hemodializie, którzy nigdy wcześniej nie otrzymywali gabapentyny, zaleca się podanie dawki nasycającej wynoszącej 300-400 mg, a następnie 200-300 mg gabapentyny po każdych 4 h hemodializy. W dniach pomiędzy hemodializami nie powinno się podawać gabapentyny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Epigapent tabl. powl.(600 mg) - 100 szt. tabl. powl. Gabapentin 57.15 zł 2020-10-23
Epigapent tabl. powl.(800 mg) - 100 szt. tabl. powl. Gabapentin 76.65 zł 2020-10-23
Gabacol kaps. twarde(100 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin  zł 2020-08-31
Gabacol kaps. twarde(100 mg) - 50 szt. kaps. twarde Gabapentin  zł 2020-08-31
Gabacol kaps. twarde(300 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin  zł 2020-08-31
Gabacol kaps. twarde(300 mg) - 50 szt. kaps. twarde Gabapentin  zł 2020-08-31
Gabacol kaps. twarde(400 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin  zł 2020-08-31
Gabacol kaps. twarde(400 mg) - 50 szt. kaps. twarde Gabapentin  zł 2020-08-31
Gabagamma kaps. twarde(100 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 17.83 zł 2020-11-17
Gabapentin Aurovitas kaps. twarde(100 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 16.69 zł 2020-03-06
Gabapentin Aurovitas kaps. twarde(300 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 46.00 zł 2020-03-06
Gabapentin Aurovitas kaps. twarde(400 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 59.84 zł 2020-03-06
Gabapentin Teva kaps. twarde(100 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 22.93 zł 2020-06-02
Gabapentin Teva kaps. twarde(300 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 49.40 zł 2020-06-02
Gabapentin Teva kaps. twarde(400 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 65.84 zł 2020-06-02
Gabapentin Teva tabl. powl.(600 mg) - 100 szt. tabl. powl. Gabapentin 98.76 zł 2020-06-02
Gabapentin Teva tabl. powl.(800 mg) - 100 szt. tabl. powl. Gabapentin 132.33 zł 2020-06-02
Gabapentin Teva(import r.) kaps. twarde(300 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 45.44 zł 2020-08-31
Neurontin 100 kaps.(100 mg) - 100 szt. kaps. Gabapentin 22.82 zł 2021-04-02
Neurontin 300 kaps.(300 mg) - 100 szt. kaps. Gabapentin 64.71 zł 2021-04-02
Neurontin 400 kaps.(400 mg) - 100 szt. kaps. Gabapentin 83.42 zł 2021-04-02
Neurontin 600 tabl. powl.(600 mg) - 100 szt. tabl. powl. Gabapentin 120.31 zł 2021-04-02
Neurontin 800 tabl. powl.(800 mg) - 100 szt. tabl. powl. Gabapentin 138.91 zł 2021-04-02
Symleptic kaps. twarde(100 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 17.71 zł 2020-05-29
Symleptic kaps. twarde(300 mg) - 100 szt. kaps. twarde Gabapentin 48.27 zł 2020-05-29

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.