Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Simratio tabl. powl. (10 mg) - 28 szt.

Simvastatin

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Bezpłatny dla seniora 75+ przykładowa recepta

Pełnopłatny (100%): 6.35 zł przykładowa recepta

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Hipercholesterolemia. Leczenie pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupełnienie diety, kiedy reakcja na dietę lub inne niefarmakologiczne metody leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczająca. Leczenie homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej (HoFH) jako uzupełnienie diety i innego leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. aferezy LDL), lub jeśli takie metody leczenia są niewłaściwe lub niedostępne. Zapobieganie zdarzeniom ze strony układu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie umieralności i chorobowości ze strony układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawną miażdżycą naczyń mięśnia sercowego lub cukrzycą, z prawidłowym lub podwyższonym stężeniem cholesterolu jako leczenie wspomagające mające na celu skorygowanie innych czynników ryzyka lub uzupełnienie innej terapii zapobiegającej chorobom serca.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Dorośli. Zwykle podaje się 5-80 mg raz na dobę wieczorem. Jeśli to konieczne, dawkę należy korygować w odstępach co najmniej 4-tyg. do maksymalnie 80 mg na dobę, podawanych wieczorem. Dawkę 80 mg na dobę zaleca się tylko pacjentom z ostrą hipercholesterolemią i dużym ryzykiem powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego, którzy nie osiągnęli celu terapeutycznego stosując niższe dawki oraz, gdy spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko. Hipercholesterolemia: należy zalecić pacjentowi standardową niskocholesterolową dietę, którą powinien kontynuować w okresie leczenia symwastatyną. Dawka początkowa wynosi zazwyczaj od 10-20 mg w pojedynczej dawce i podawana jest raz na dobę, wieczorem. U pacjentów, u których konieczne jest znaczne zmniejszenie stężenia LDL-cholesterolu (powyżej 45%), leczenie można rozpocząć od dawki od 20-40 mg raz na dobę, podawanej wieczorem. Jeśli konieczne jest skorygowanie dawki, należy to zrobić tak, jak to opisano powyżej. Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia: zalecana dawka wynosi 40 mg na dobę wieczorem. W tej grupie pacjentów symwastatynę należy stosować jako leczenie uzupełniające jednocześnie z innymi metodami leczenia zmniejszającymi stężenie lipidów (np. aferezą LDL), lub w monoterapii, jeśli inne metody leczenia są niedostępnelub niewłaściwe. Zapobieganie zdarzeniom ze strony układu sercowo-naczyniowego: u pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia zdarzeń wieńcowych (choroba wieńcowa, z hiperlipidemią lub bez hiperlipidemii) podaje się zwykle 20-40 mg na dobę, wieczorem. Leczenie można rozpocząć jednocześnie z dietą i ćwiczeniami fizycznymi. Stosowanie symwastatyny jednocześnie z innymi lekami zmniejszającymi stężenie lipidów. Symwastatyna jest skuteczna w monoterapii, jak również jednocześnie podana z lekami wiążącymi kwasy żółciowe. Symwastatynę należy podawać nie mniej niż 2 h przed, lub nie mniej niż 4 h po podaniu leków wiążących kwasy żółciowe. Pacjentom stosującym jednocześnie z symwastatyną fibraty inne niż gemfibrozyl lub fenofibrat, nie należy podawać dawki symwastatyny większej niż 10 mg na dobę. Pacjentom przyjmującym jednocześnie z symwastatyną amiodaron, amlodypinę, diltiazem, werapamil lub preparaty zawierające elbaswir lub grazoprewir nie należy podawać symwastatyny w dawce większej niż 20 mg na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Zmniejszenie dawki u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek nie jest konieczne. U pacjentów z ostrą niewydolnością nerek (CCr <30 ml/min), należy bardzo uważnie rozważyć podawanie dawki większej niż 10 mg na dobę, i jeśli jest ono niezbędne, bardzo ostrożnie rozpocząć leczenie. Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania u pacjentów w wieku podeszłym. Stosowanie u dzieci i młodzieży (10-17 lat). Zazwyczaj zalecana dawka początkowa u dzieci i młodzieży (chłopcy w fazie II i powyżej wg skali Tannera i dziewczęta co najmniej jeden rok od rozpoczęcia miesiączkowania, w wieku 10–17 lat) z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną wynosi 10 mg raz na dobę wieczorem. Przed rozpoczęciem leczenia symwastatyną u dzieci i młodzieży należy włączyć standardową dietę obniżającą poziom cholesterolu. Dietę należy kontynuować w trakcie leczenia symwastatyną. Zalecany zakres dawek wynosi 10–40 mg/dobę. Maksymalna zalecana dawka to 40 mg/dobę. Dawki należy dostosowywać indywidualnie zgodnie z zaleconym celem leczenia według zaleceń dotyczących leczenia dzieci i młodzieży (patrz punkty 4.4 oraz 5.1). Dawkę należy dostosowywać w odstępach 4-tygodniowych lub dłuższych. Doświadczenia dotyczące stosowania symwastatyny u dzieci przed okresem dojrzewania są ograniczone.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Apo-Simva 10 tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin 7.10 zł 2022-06-30
Apo-Simva 20 tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin 13.05 zł 2022-06-30
Apo-Simva 40 tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin 21.78 zł 2022-06-30
Simcovas tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 7.95 zł 2022-06-30
Simcovas tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2021-10-31
Simcovas tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 15.61 zł 2022-06-30
Simcovas tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2021-10-31
Simorion tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2022-06-30
Simorion tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2022-06-30
Simorion tabl. powl.(20 mg) - 98 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2022-06-30
Simorion tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2022-06-30
Simratio 10 tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.35 zł 2022-06-30
Simratio 20 tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 12.49 zł 2022-06-30
Simratio 40 tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 24.78 zł 2022-06-30
Simvacard 10 tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 5.68 zł 2022-06-30
Simvacard 20 tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 10.79 zł 2022-06-30
Simvacard 40 tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 21.28 zł 2022-06-30
Simvachol tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 4.43 zł 2022-06-30
Simvachol tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 8.86 zł 2022-06-30
Simvachol tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 17.42 zł 2022-06-30
Simvacor tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Simvastatin  zł 2021-12-31
Simvacor tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Simvastatin  zł 2021-12-31
Simvagamma 20 tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2021-12-31
Simvagen 20 tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.88 zł 2022-06-30
Simvagen 40 tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 13.47 zł 2022-06-30
SimvaHEXAL 10 tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Simvastatin 6.70 zł 2022-06-30
SimvaHEXAL 20 tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Simvastatin 13.38 zł 2022-06-30
SimvaHEXAL 40 tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Simvastatin 23.82 zł 2022-06-30
Simvastatin Aurovitas tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 3.64 zł 2020-05-19
Simvastatin Aurovitas tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.98 zł 2020-05-19
Simvastatin Bluefish tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 3.58 zł 2022-06-30
Simvastatin Bluefish tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 5.79 zł 2022-06-30
Simvastatin Bluefish tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.19 zł 2022-06-30
Simvastatin Bluefish tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 11.26 zł 2022-06-30
Simvastatin Genoptim tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 5.98 zł 2022-06-30
Simvastatin Genoptim tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 11.26 zł 2022-06-30
Simvasterol tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 7.04 zł 2022-06-30
Simvasterol tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 13.98 zł 2022-06-30
Simvasterol tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 26.03 zł 2022-06-30
Vasilip tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.14 zł 2022-06-30
Vasilip tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 12.92 zł 2022-06-30
Vasilip tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 21.04 zł 2022-06-30
Vastan tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 5.84 zł 2022-06-30
Vastan tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 12.22 zł 2022-06-30
Ximve tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.79 zł 2022-06-30
Ximve tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 12.64 zł 2022-06-30
Ximve tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin 13.53 zł 2022-06-30
Ximve tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin 23.01 zł 2022-06-30
Zocor 10 tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.47 zł 2022-06-30
Zocor 20 tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 12.93 zł 2022-06-30
Zocor 40 tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 25.56 zł 2022-06-30
Zocor 80 tabl. powl.(80 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 88.59 zł 2021-11-23

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.