Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

SimvaHEXAL tabl. powl. (10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10)

Simvastatin

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Bezpłatny dla seniora 75+ przykładowa recepta

Pełnopłatny (100%): 6.70 zł przykładowa recepta

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Hipercholesterolemia. Leczenie hipercholesterolemii pierwotnej lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupełnienie diety, gdy dieta i inne metody postępowania niefarmakologicznego (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) są niewystarczające. Leczenie rodzinnej hipercholesterolemii homozygotycznej, jako uzupełnienie diety i innego leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. aferezy LDL) lub gdy metody te są niewłaściwe. Zapobieganie zdarzeniom ze strony układu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie umieralności i zachorowalności na choroby serca i naczyń u pacjentów z objawową miażdżycową chorobą układu sercowo-naczyniowego lub cukrzycą, z prawidłowym lub zwiększonym stężeniem cholesterolu, jako leczenie wspomagające, mające na celu skorygowanie innych czynników ryzyka i uzupełnienie innej terapii zapobiegającej chorobom serca.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Zakres dawek wynosi od 5 do 80 mg na dobę jednorazowo, wieczorem. W razie konieczności dawkę należy korygować w odstępach co najmniej 4 tyg. do maksymalnej pojedynczej dawki dobowej 80 mg przyjmowanej wieczorem. Dawkę 80 mg zaleca się tylko pacjentom z ciężką hipercholesterolemią i dużym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych, u których nie uzyskano celów terapeutycznych stosując mniejsze dawki i u których oczekuje się przewagi korzyści z leczenia nad możliwym ryzykiem. Hipercholesterolemia. Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 10-20 mg na dobę, przyjmowana jednorazowo wieczorem. U pacjentów, u których konieczne jest znaczne zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL (powyżej 45%), dawka początkowa może wynosić 20-40 mg na dobę w dawce jednorazowej przyjmowanej wieczorem. W razie potrzeby dawkę należy zwiększać wg zasad opisanych wyżej. Rodzinna hipercholesterolemia homozygotyczna. Zalecana początkowa dawka wynosi 40 mg na dobę w jednorazowej dawce wieczorem. Symwastatynę należy stosować jako leczenie uzupełniające jednocześnie z innymi metodami zmniejszającymi stężenie lipidów (np. aferezą LDL) lub wtedy, gdy metody te są niedostępne. U pacjentów otrzymujących lomitapid dawka jednocześnie przyjmowanej symwastatyny nie może być większa niż 40 mg na dobę. Zapobieganie chorobom serca i naczyń. U pacjentów z dużym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca (CHD) z hiperlipidemią lub bez hiperlipidemii zazwyczaj stosuje się 20-40 mg na dobę w pojedynczej dawce przyjmowanej wieczorem. Leczenie farmakologiczne można rozpocząć jednocześnie z dietą i ćwiczeniami fizycznymi. Jeśli konieczna jest korekta dawki, należy postępować wg zasad opisanych wyżej. Leczenie skojarzone. Symwastatyna jest skuteczna w monoterapii i w leczeniu skojarzonym z lekami wiążącymi kwasy żółciowe. Symwastatynę należy przyjmować na co najmniej 2 h przed przyjęciem leku wiążącego kwasy żółciowe lub po upływie co najmniej 4 h po jego podaniu. U pacjentów otrzymujących symwastatynę jednocześnie z fibratami innymi niż gemfibrozyl lub fenofibrat, dawka symwastatyny nie powinna być większa niż 10 mg na dobę. U pacjentów przyjmujących amiodaron, amlodypinę, werapamil, diltiazem lub lub leki zawierające elbaswir albo grazoprewir, dawka jednocześnie stosowanej symwastatyny nie powinna przekraczać 20 mg na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z czynną choroba wątroby lub niewyjaśnionym, utrzymującym się zwiększeniem aktywności aminotransferaz w surowicy. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek zmiana dawki nie jest konieczna. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CCr <30 ml/min) należy starannie rozważyć stosowanie dawki dobowej większej niż 10 mg i w razie konieczności stosować ją ostrożnie. U pacjentów w podeszłym wieku dostosowanie dawki nie jest konieczne. Dla dzieci i młodzieży (chłopców w fazie rozwoju co najmniej 2 wg skali Tannera i dziewcząt po upływie co najmniej 1 roku od pierwszej miesiączki, w wieku od 10 do 17 lat) z rodzinną heterozygotyczną hipercholesterolemią, zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę, wieczorem. Zalecany zakres dawek wynosi  10-40 mg/dobę, a zalecana dawka maksymalna 40 mg/dobę. Dawki należy ustalać indywidualnie, w zależności od celu leczenia i zgodnie z zaleceniami dotyczącymi leczenia populacji pediatrycznej. Dostosowanie dawki należy przeprowadzać w odstępach co najmniej 4-tyg. Doświadczenie dotyczące stosowania symwastatyny u dzieci przed okresem pokwitania jest ograniczone. Sposób podania. Lek można podawać w dawce pojedynczej, wieczorem.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Apo-Simva 10 tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin 7.10 zł 2023-08-31
Apo-Simva 20 tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin 13.05 zł 2023-08-31
Apo-Simva 40 tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin 21.78 zł 2023-08-31
Simcovas tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 7.95 zł 2023-08-31
Simcovas tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2023-07-07
Simcovas tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 15.61 zł 2023-08-31
Simcovas tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2023-07-07
Simorion tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2023-07-18
Simorion tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2023-07-18
Simorion tabl. powl.(20 mg) - 98 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2023-07-18
Simorion tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2023-07-18
Simratio 10 tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.35 zł 2023-08-31
Simratio 20 tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 12.49 zł 2023-08-31
Simratio 40 tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 24.78 zł 2023-08-31
Simvacard 10 tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 5.68 zł 2023-08-31
Simvacard 20 tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 10.79 zł 2023-08-31
Simvacard 40 tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 21.28 zł 2023-08-31
Simvachol tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 4.43 zł 2023-08-31
Simvachol tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 8.86 zł 2023-08-31
Simvachol tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2023-06-30
Simvagamma 20 tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2021-12-31
Simvagen 20 tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.88 zł 2023-08-31
Simvagen 40 tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 13.47 zł 2023-08-31
SimvaHEXAL 10 tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Simvastatin 6.70 zł 2023-08-31
SimvaHEXAL 20 tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Simvastatin 13.38 zł 2023-08-31
SimvaHEXAL 40 tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Simvastatin 23.82 zł 2023-08-31
Simvastatin Aurovitas tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 3.64 zł 2023-08-31
Simvastatin Aurovitas tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.98 zł 2023-08-31
Simvastatin Bluefish tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 4.03 zł 2023-08-31
Simvastatin Bluefish tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.22 zł 2023-08-31
Simvastatin Bluefish tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.65 zł 2023-08-31
Simvastatin Bluefish tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 11.26 zł 2023-08-31
Simvastatin Genoptim tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2023-06-30
Simvastatin Genoptim tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2023-06-30
Simvasterol tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 7.04 zł 2023-08-31
Simvasterol tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 13.98 zł 2023-08-31
Simvasterol tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 26.03 zł 2023-08-31
Vasilip tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.14 zł 2023-08-31
Vasilip tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 12.92 zł 2023-08-31
Vasilip tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 21.04 zł 2023-08-31
Vastan tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 5.84 zł 2023-08-31
Vastan tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 12.22 zł 2023-08-31
Ximve tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.79 zł 2023-08-31
Ximve tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 12.64 zł 2023-08-31
Ximve tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin 13.53 zł 2023-08-31
Ximve tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin 23.01 zł 2023-08-31
Zocor 10 tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.47 zł 2023-08-31
Zocor 20 tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 12.93 zł 2023-08-31
Zocor 40 tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 25.56 zł 2023-08-31
Zocor 80 tabl. powl.(80 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 88.59 zł 2021-11-23

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.