Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

SimvaHEXAL tabl. powl. (20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10)

Simvastatin

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Bezpłatny dla seniora 75+ przykładowa recepta

Pełnopłatny (100%): 13.38 zł przykładowa recepta

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Hipercholesterolemia. Leczenie hipercholesterolemii pierwotnej lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupełnienie diety, gdy dieta i inne metody postępowania niefarmakologicznego (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) są niewystarczające. Leczenie rodzinnej hipercholesterolemii homozygotycznej, jako uzupełnienie diety i innego leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. aferezy LDL) lub gdy metody te są niewłaściwe. Zapobieganie zdarzeniom ze strony układu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie umieralności i zachorowalności na choroby serca i naczyń u pacjentów z objawową miażdżycową chorobą układu sercowo-naczyniowego lub cukrzycą, z prawidłowym lub zwiększonym stężeniem cholesterolu, jako leczenie wspomagające, mające na celu skorygowanie innych czynników ryzyka i uzupełnienie innej terapii zapobiegającej chorobom serca.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Doustnie. Hipercholesterolemia: dawka początkowa wynosi zazwyczaj 10-20 mg na dobę, jednorazowo, wieczorem. U pacjentów u których konieczne jest znaczne zmniejszenie cholesterolu LDL (powyżej 45%), dawka początkowa może wynosić 20-40 mg na dobę, jednorazowo, wieczorem. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć w odstępach co najmniej 4 tyg. do maksymalnej dawki pojedynczej 80 mg na dobę, przyjmowanej wieczorem. Rodzinna hipercholesterolemia homozygotyczna: zalecana dawka wynosi 40 mg na dobę w jednorazowej dawce wieczorem. Zapobieganie chorobom serca i naczyń: zazwyczaj 20-40 mg na dobę, jednorazowo, wieczorem. W leczeniu skojarzonym symwastatynę należy przyjmować na 2 h przed przyjęciem leku wiążącego kwasy żółciowe lub po upływie co najmniej 4 h po jego podaniu. Rodzinna heterozygotyczna hipercholesterolemia u dzieci i młodzieży (chłopców w fazie rozwoju co najmniej 2 wg skali Tannera i dziewcząt po upływie co najmniej 1 roku od pierwszej miesiączki, w wieku od 10 do 17 lat): dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę, wieczorem. Zalecany zakres dawek wynosi od 10 do 40 mg/dobę, a zalecana dawka maksymalna 40 mg/dobę. Dawki należy ustalać indywidualnie. Dostosowanie dawki należy przeprowadzać w odstępach co najmniej 4-tygodniowych. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek i osób w podeszłym wieku zmiana dawkowania nie jest konieczna. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek należy starannie rozważyć stosowanie dawki dobowej większej niż 10 mg i w razie konieczności stosować ją ostrożnie. U pacjentów otrzymujących cyklosporynę, danazol, gemfibrozyl, inne fibraty (poza fenofibratem) lub niacynę w dawkach zmniejszających stężenie lipidów (≥1 g na dobę), dawka jednocześnie podawanej symwastatyny nie powinna przekraczać 10 mg na dobę. U pacjentów przyjmujących amiodaron, amlodypinę, werapamil, diltiazem lub lub leki zawierające elbaswir albo grazoprewir, dawka jednocześnie stosowanej symwastatyny nie powinna przekraczać 20 mg na dobę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Apo-Simva 10 tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin 7.10 zł 2022-06-30
Apo-Simva 20 tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin 13.05 zł 2022-06-30
Apo-Simva 40 tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin 21.78 zł 2022-06-30
Simcovas tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 7.95 zł 2022-06-30
Simcovas tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2021-10-31
Simcovas tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 15.61 zł 2022-06-30
Simcovas tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2021-10-31
Simorion tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2022-06-30
Simorion tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2022-06-30
Simorion tabl. powl.(20 mg) - 98 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2022-06-30
Simorion tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2022-06-30
Simratio 10 tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.35 zł 2022-06-30
Simratio 20 tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 12.49 zł 2022-06-30
Simratio 40 tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 24.78 zł 2022-06-30
Simvacard 10 tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 5.68 zł 2022-06-30
Simvacard 20 tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 10.79 zł 2022-06-30
Simvacard 40 tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 21.28 zł 2022-06-30
Simvachol tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 4.43 zł 2022-06-30
Simvachol tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 8.86 zł 2022-06-30
Simvachol tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 17.42 zł 2022-06-30
Simvacor tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Simvastatin  zł 2021-12-31
Simvacor tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Simvastatin  zł 2021-12-31
Simvagamma 20 tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin  zł 2021-12-31
Simvagen 20 tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.88 zł 2022-06-30
Simvagen 40 tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 13.47 zł 2022-06-30
SimvaHEXAL 10 tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Simvastatin 6.70 zł 2022-06-30
SimvaHEXAL 20 tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Simvastatin 13.38 zł 2022-06-30
SimvaHEXAL 40 tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) tabl. powl. Simvastatin 23.82 zł 2022-06-30
Simvastatin Aurovitas tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 3.64 zł 2020-05-19
Simvastatin Aurovitas tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.98 zł 2020-05-19
Simvastatin Bluefish tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 3.58 zł 2022-06-30
Simvastatin Bluefish tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 5.79 zł 2022-06-30
Simvastatin Bluefish tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.19 zł 2022-06-30
Simvastatin Bluefish tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 11.26 zł 2022-06-30
Simvastatin Genoptim tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 5.98 zł 2022-06-30
Simvastatin Genoptim tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 11.26 zł 2022-06-30
Simvasterol tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 7.04 zł 2022-06-30
Simvasterol tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 13.98 zł 2022-06-30
Simvasterol tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 26.03 zł 2022-06-30
Vasilip tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.14 zł 2022-06-30
Vasilip tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 12.92 zł 2022-06-30
Vasilip tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 21.04 zł 2022-06-30
Vastan tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 5.84 zł 2022-06-30
Vastan tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 12.22 zł 2022-06-30
Ximve tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.79 zł 2022-06-30
Ximve tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 12.64 zł 2022-06-30
Ximve tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin 13.53 zł 2022-06-30
Ximve tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. tabl. powl. Simvastatin 23.01 zł 2022-06-30
Zocor 10 tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 6.47 zł 2022-06-30
Zocor 20 tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 12.93 zł 2022-06-30
Zocor 40 tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 25.56 zł 2022-06-30
Zocor 80 tabl. powl.(80 mg) - 28 szt. tabl. powl. Simvastatin 88.59 zł 2021-11-23

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.