Zaloguj się do serwisów Konsylium24.pl i Kompendium24.pl
Logowanie Zaloguj się
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta w Konsylium24 ? Zarejestruj się
Indeks24.pl

Inteligentna wyszukiwarka leków

Aktualna i wiarygodna
baza wszystkich leków.
Ostatnia aktualizacja:

Informacje o lekach dostarcza Pharmindex

Methofill roztw. do wstrz. (50 mg/ml) - amp.-strzyk. 0,4 ml

Methotrexate

Preparat dostępny - opakowanie w ciągłej sprzedaży

Bezpłatny dla seniora 75+ przykładowa recepta

Pełnopłatny (100%): 59.72 zł przykładowa recepta

Poniżej zarejestrowane wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL)

Lek jest wskazany w leczeniu: czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych pacjentów; wielostawowych postaci ciężkiego, czynnego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (JIA), jeśli leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) okazało się nieskuteczne; ciężkiej, opornej na leczenie łuszczycy, prowadzącej do niesprawności, w której nie uzyskano wystarczającej odpowiedzi na inne rodzaje leczenia, takie jak fototerapia, fotochemioterapia (PUVA) czy retinoidy oraz ciężka łuszczyca stawowa (łuszczycowe zapalenie stawów) u dorosłych pacjentów; łagodnej do umiarkowanej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna w monoterapii lub w skojarzeniu z kortykosteroidami u dorosłych pacjentów opornych na leczenie lub nietolerujących tiopuryny.

Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego)

Podskórnie. Lek jest podawany wyłącznie raz w tygodniu. Zaleca się wybór określonego dnia w tygodniu, jako „dnia podawania leku”. Błędy w dawkowaniu metotreksatu w leczeniu chorób zapalnych mogą spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym zgon. Lek powinni przepisywać wyłącznie lekarze, którzy mają doświadczenie w jego stosowaniu i pełną świadomość ryzyka związanego z leczeniem metotreksatem. Z zasady lek powinien być podawany przez personel medyczny. Jeśli jednak sytuacja kliniczna na to pozwala, w wybranych przypadkach lekarz prowadzący może zdecydować o samodzielnym, podskórnym stosowaniu leku przez pacjenta lub pacjentkę. Jeśli pacjent samodzielnie podaje sobie metotreksat, należy go nauczyć właściwej techniki wykonywania wstrzyknięć i przeszkolić w tym zakresie. Pierwsze podanie należy przeprowadzić pod kontrolą lekarza. W przypadku zmiany drogi podania z doustnej na parenteralną może być konieczne zmniejszenie dawki ze względu na zmienną biodostępność metotreksatu po podaniu doustnym. Można rozważyć suplementację kwasu foliowego zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi leczenia. Pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Zalecana dawka początkowa: 7,5 mg raz na tydzień, podawana podskórnie. Dawkę początkową można stopniowo zwiększać co tydzień o 2,5 mg. Jednak dawki większe niż 20 mg na tydzień mogą wiązać się ze znaczącym nasileniem działania toksycznego, zwłaszcza hamowania czynności szpiku kostnego. Odpowiedzi na leczenie można spodziewać się po upływie ok. 4–8 tyg. Po uzyskaniu pożądanego działania, dawkę należy stopniowo zmniejszać do najmniejszej możliwej skutecznej dawki podtrzymującej. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat z wielostawową postacią młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. Dawka zalecana: 10–15 mg/m2 pc. na tydzień. W przypadkach opornych na leczenie dawkę tygodniową można zwiększyć do 20 mg/m2 pc. na tydzień, po zwiększeniu dawki wskazane jest częstsze kontrolowanie stanu pacjenta. Nie stosować leku u dzieci, u których pc. wynosi poniżej 0,75 m2. Jeśli wymagane jest podanie dawki mniejszej niż 7,5 mg należy zastosować inny lek. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci w wieku poniżej 3 lat ze względu na niewystarczającą liczbę danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów. Pacjenci z ciężkimi postaciami łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów. Zaleca się pozajelitowe podanie próbnej dawki 5–10 mg metotreksatu na tydzień przed rozpoczęciem leczenia w celu oceny idiosynkratycznych reakcji niepożądanych. Zalecana dawka początkowa wynosi 7,5 mg raz w tygodniu, podawana podskórnie. Dawkę należy zwiększać stopniowo, nie przekraczając maksymalnej tygodniowej dawki 25 mg. Dawki większe niż 20 mg na tydzień mogą wiązać się ze znaczącym nasileniem działania toksycznego, zwłaszcza hamowania czynności szpiku kostnego. Odpowiedzi na leczenie można spodziewać się po upływie ok. 2–6 tyg. Po uzyskaniu pożądanego działania, dawkę należy stopniowo zmniejszać do najmniejszej możliwej skutecznej dawki podtrzymującej. Dawka powinna być zwiększona w razie potrzeby, ale nie powinna ona przekraczać maksymalnej zalecanej dawki tyg. 25 mg. W kilku wyjątkowych przypadkach zastosowanie większej dawki może być klinicznie uzasadnione, nie powinna jednak ona przekraczać maksymalnej dawki tyg. 30 mg, ze względu na nasilone działanie toksyczne. Pacjenci z chorobą Leśniowskiego - Crohna. Leczenie indukujące: 25 mg/tydzień podawane podskórnie. Odpowiedzi na leczenie można spodziewać się po upływie około 8-12 tyg. Leczenie podtrzymujące: 15 mg/tydzień podawane podskórnie. Ze względu na brak wystarczającego doświadczenia w stosowaniu leku u dzieci i młodzieży nie zaleca się stosowania metotreksatu w leczeniu choroby Lesniowskiego - Crohna w tej grupie pacjentów. Szczególne grupy pacjentów. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, dawkę należy modyfikować w następujący sposób: gdy CCr. wynosi >60 ml/min należy podać 100% dawki; gdy CCr. wynosi 30-59 ml/min należy podać 50% dawki; gdy CCr. wynosi <30 ml/min nie należy stosować metotreksatu. Metotreksat należy stosować z dużą ostrożnością (jeśli w ogóle) u pacjentów z ciężkimi czynnymi lub przebytymi chorobami wątroby, zwłaszcza poalkoholowymi. Stosowanie metotreksatu jest przeciwwskazane, jeżeli stężenie bilirubiny wynosi >5 mg/dl (85,5 μmol/l). U pacjentów w podeszłym wieku należy rozważyć zmniejszenie dawki ze względu na związane z wiekiem osłabienie czynności wątroby i nerek oraz zmniejszenie ogólnoustrojowych zasobów kwasu foliowego. U pacjentów z kumulacją płynów w trzeciej przestrzeni T0,5 metotreksatu może wydłużyć się nawet 4-krotnie, dlatego konieczne może być zmniejszenie dawki lub w niektórych przypadkach odstawienie leku. Sposób podania. Ampułko-strzykawki przeznaczone są wyłącznie do jednorazowego zastosowania, należy wykorzystać całą zawartość ampułko-strzykawki. Całkowity czas trwania leczenia określa lekarz. Należy wyraźnie poinformować pacjenta, że lek podawany jest tylko raz w tygodniu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ebetrexat roztw. do wstrz.(20 mg/ml) - 4 amp.-strzyk. 0,375 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 88.31 zł 2022-09-09
Ebetrexat roztw. do wstrz.(20 mg/ml) - 4 amp.-strzyk. 0,5 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 115.63 zł 2022-09-09
Ebetrexat roztw. do wstrz.(20 mg/ml) - 4 amp.-strzyk. 0,75 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 169.19 zł 2022-09-09
Ebetrexat roztw. do wstrz.(20 mg/ml) - 4 amp.-strzyk. 1 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 222.14 zł 2022-09-09
Ebetrexat roztw. do wstrz.(20 mg/ml) - 4 amp.-strzyk. 1,25 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 274.55 zł 2022-09-09
Ebetrexat roztw. do wstrz.(20 mg/ml) - 4 amp.-strzyk. 1,5 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 326.97 zł 2022-09-09
Ebetrexat roztw. do wstrz.(20 mg/ml) - amp.-strzyk. 0,375 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 22.27 zł 2022-09-09
Ebetrexat roztw. do wstrz.(20 mg/ml) - amp.-strzyk. 0,5 ml roztw. do wstrz. Methotrexate  zł 2022-09-09
Ebetrexat roztw. do wstrz.(20 mg/ml) - amp.-strzyk. 0,75 ml roztw. do wstrz. Methotrexate  zł 2022-09-09
Ebetrexat roztw. do wstrz.(20 mg/ml) - amp.-strzyk. 1 ml roztw. do wstrz. Methotrexate  zł 2022-09-09
Ebetrexat roztw. do wstrz.(20 mg/ml) - amp.-strzyk. 1,25 ml roztw. do wstrz. Methotrexate  zł 2022-09-09
Ebetrexat roztw. do wstrz.(20 mg/ml) - amp.-strzyk. 1,5 ml roztw. do wstrz. Methotrexate  zł 2022-09-09
Jylamvo roztw. doustny(2 mg/ml) - but. 60 ml roztw. doustny Methotrexate  zł 2022-06-10
Metex PEN roztw. do wstrz.(10 mg) - 1 wstrzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 31.28 zł 2022-06-03
Metex PEN roztw. do wstrz.(12,5 mg) - 1 wstrzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 33.73 zł 2022-06-03
Metex PEN roztw. do wstrz.(15 mg) - 1 wstrzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 39.10 zł 2022-06-03
Metex PEN roztw. do wstrz.(17,5 mg) - 1 wstrzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 41.02 zł 2022-06-03
Metex PEN roztw. do wstrz.(20 mg) - 1 wstrzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 43.92 zł 2022-06-03
Metex PEN roztw. do wstrz.(22,5 mg) - 1 wstrzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 49.12 zł 2022-06-03
Metex PEN roztw. do wstrz.(25 mg) - 1 wstrzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 51.77 zł 2022-06-03
Metex PEN roztw. do wstrz.(7,5 mg) - 1 wstrzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 23.85 zł 2022-06-03
Metex roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 12 amp.-strzyk. 0,15 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 245.38 zł 2023-04-30
Metex roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 12 amp.-strzyk. 0,2 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 323.02 zł 2023-04-30
Metex roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 12 amp.-strzyk. 0,25 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 400.48 zł 2023-04-30
Metex roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 12 amp.-strzyk. 0,3 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 478.29 zł 2023-04-30
Metex roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 12 amp.-strzyk. 0,35 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 555.67 zł 2023-04-30
Metex roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 12 amp.-strzyk. 0,4 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 633.54 zł 2023-04-30
Metex roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 12 amp.-strzyk. 0,45 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 710.86 zł 2023-04-30
Metex roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 12 amp.-strzyk. 0,5 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 788.79 zł 2023-04-30
Metex roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 12 amp.-strzyk. 0,55 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 866.05 zł 2023-04-30
Metex roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 12 amp.-strzyk. 0,6 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 944.04 zł 2023-04-30
Methofill roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 4 amp.-strzyk. 0,15 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 87.31 zł 2023-03-03
Methofill roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 4 amp.-strzyk. 0,2 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 114.32 zł 2023-03-03
Methofill roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 4 amp.-strzyk. 0,3 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 167.22 zł 2023-03-03
Methofill roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 4 amp.-strzyk. 0,4 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 219.52 zł 2023-03-03
Methofill roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 4 amp.-strzyk. 0,5 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 271.27 zł 2023-03-03
Methofill roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 4 amp.-strzyk. 0,6 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 323.02 zł 2023-03-03
Methofill roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 8 amp.-strzyk. 0,15 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 167.22 zł 2023-03-03
Methofill roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 8 amp.-strzyk. 0,2 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 219.52 zł 2023-03-03
Methofill roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 8 amp.-strzyk. 0,3 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 323.02 zł 2023-03-03
Methofill roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 8 amp.-strzyk. 0,4 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 426.52 zł 2023-03-03
Methofill roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 8 amp.-strzyk. 0,5 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 530.04 zł 2023-03-03
Methofill roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - 8 amp.-strzyk. 0,6 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 633.54 zł 2023-03-03
Methofill roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - amp.-strzyk. 0,15 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 23.92 zł 2023-03-03
Methofill roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - amp.-strzyk. 0,2 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 31.25 zł 2023-03-03
Methofill roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - amp.-strzyk. 0,25 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 38.45 zł 2023-03-03
Methofill roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - amp.-strzyk. 0,3 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 45.65 zł 2023-03-03
Methofill roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - amp.-strzyk. 0,35 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 52.80 zł 2023-03-03
Methofill roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - amp.-strzyk. 0,4 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 59.72 zł 2023-03-03
Methofill roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - amp.-strzyk. 0,45 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 66.60 zł 2023-03-03
Methofill roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - amp.-strzyk. 0,5 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 73.51 zł 2023-03-03
Methofill roztw. do wstrz.(50 mg/ml) - amp.-strzyk. 0,6 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 87.31 zł 2023-03-03
Methofill SD roztw. do wstrz.(10 mg) - 8 wstrzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate  zł 2023-03-03
Methofill SD roztw. do wstrz.(12,5 mg) - 8 wstrzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate  zł 2023-03-03
Methofill SD roztw. do wstrz.(15 mg) - 8 wstrzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 350.04 zł 2023-03-03
Methofill SD roztw. do wstrz.(17,5 mg) - 8 wstrzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate  zł 2023-03-03
Methofill SD roztw. do wstrz.(20 mg) - 8 wstrzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 391.14 zł 2023-03-03
Methofill SD roztw. do wstrz.(25 mg) - 8 wstrzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 485.80 zł 2023-03-03
Methofill SD roztw. do wstrz.(30 mg) - 8 wstrzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 580.47 zł 2023-03-03
Methofill SD roztw. do wstrz.(7,5 mg) - 8 wstrzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate  zł 2023-03-03
Methofill tabl.(10 mg) - 100 szt. tabl. Methotrexate  zł 2023-03-03
Methofill tabl.(10 mg) - 50 szt. tabl. Methotrexate  zł 2023-03-03
Methofill tabl.(2,5 mg) - 100 szt. tabl. Methotrexate  zł 2023-03-03
Methofill tabl.(2,5 mg) - 50 szt. tabl. Methotrexate  zł 2023-03-03
Methotrexat-Ebewe konc. do sporz. roztw. do inf.(1 g/10 ml) - fiolka 10 ml konc. do sporz. roztw. do inf. Methotrexate  zł 2023-03-31
Methotrexat-Ebewe konc. do sporz. roztw. do inf.(5 g/50 ml) - fiolka 50 ml konc. do sporz. roztw. do inf. Methotrexate  zł 2023-03-31
Methotrexat-Ebewe konc. do sporz. roztw. do inf.(500 mg/5 ml) - 5 fiolek 5 ml konc. do sporz. roztw. do inf. Methotrexate  zł 2023-03-31
Methotrexat-Ebewe konc. do sporz. roztw. do inf.(500 mg/5 ml) - fiolka 5 ml konc. do sporz. roztw. do inf. Methotrexate  zł 2023-03-31
Methotrexat-Ebewe roztw. do wstrz.(10 mg/ml) - 10 amp. 1 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 50.55 zł 2023-03-31
Methotrexat-Ebewe roztw. do wstrz.(50 mg/5 ml) - 5 amp. 5 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 50.14 zł 2023-03-31
Methotrexat-Ebewe tabl.(10 mg) - 50 szt. tabl. Methotrexate 41.41 zł 2023-03-28
Methotrexat-Ebewe tabl.(10 mg) - 50 szt. tabl. Methotrexate  zł 2023-02-28
Methotrexat-Ebewe tabl.(2,5 mg) - 50 szt. tabl. Methotrexate  zł 2023-03-28
Methotrexat-Ebewe tabl.(2,5 mg) - 50 szt. tabl. Methotrexate  zł 2023-02-28
Methotrexat-Ebewe tabl.(5 mg) - 50 szt. tabl. Methotrexate 21.78 zł 2023-03-28
Methotrexat-Ebewe tabl.(5 mg) - 50 szt. tabl. Methotrexate  zł 2023-02-28
Metotab tabl.(10 mg) - 100 szt. tabl. Methotrexate  zł 2023-03-07
Metotab tabl.(2,5 mg) - 100 szt. tabl. Methotrexate  zł 2023-03-07
Metotab tabl.(7,5 mg) - 100 szt. tabl. Methotrexate  zł 2023-03-07
Metotreksat Accord konc. do sporz. roztw. do inf.(100 mg/ml) - fiol. 50 ml konc. do sporz. roztw. do inf. Methotrexate  zł 2022-09-09
Namaxir roztw. do wstrz.(10 mg) - 4 amp.-strzyk. 0,4 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 107.81 zł 2022-12-09
Namaxir roztw. do wstrz.(15 mg) - 4 amp.-strzyk. 0,38 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 161.71 zł 2022-12-09
Namaxir roztw. do wstrz.(20 mg) - 4 amp.-strzyk. 0,5 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 216.14 zł 2022-12-09
Namaxir roztw. do wstrz.(25 mg) - 4 amp.-strzyk. 0,63 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 270.02 zł 2022-12-09
Namaxir roztw. do wstrz.(7,5 mg) - 4 amp.-strzyk. 0,3 ml roztw. do wstrz. Methotrexate 81.16 zł 2022-12-09
Trexan Neo tabl.(10 mg) - 100 szt. (blister) tabl. Methotrexate 76.85 zł 2023-02-28
Trexan Neo tabl.(10 mg) - 100 szt. (but.) tabl. Methotrexate 76.85 zł 2023-02-28
Trexan Neo tabl.(2,5 mg) - 100 szt. (blister) tabl. Methotrexate 21.21 zł 2023-02-28
Trexan Neo tabl.(2,5 mg) - 100 szt. (but.) tabl. Methotrexate 21.21 zł 2023-02-28
Tullex roztw. do wstrz.(10 mg) - 12 amp.-strzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 294.30 zł 2022-12-31
Tullex roztw. do wstrz.(10 mg) - 4 amp.-strzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 104.74 zł 2022-12-31
Tullex roztw. do wstrz.(12,5 mg) - 4 amp.-strzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 128.80 zł 2022-12-31
Tullex roztw. do wstrz.(15 mg) - 12 amp.-strzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 435.21 zł 2022-12-31
Tullex roztw. do wstrz.(15 mg) - 4 amp.-strzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 152.87 zł 2022-12-31
Tullex roztw. do wstrz.(17,5 mg) - 4 amp.-strzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 176.89 zł 2022-12-31
Tullex roztw. do wstrz.(20 mg) - 12 amp.-strzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 576.11 zł 2022-12-31
Tullex roztw. do wstrz.(20 mg) - 4 amp.-strzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 200.39 zł 2022-12-31
Tullex roztw. do wstrz.(25 mg) - 12 amp.-strzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 717.01 zł 2022-12-31
Tullex roztw. do wstrz.(25 mg) - 4 amp.-strzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 247.34 zł 2022-12-31
Tullex roztw. do wstrz.(30 mg) - 4 amp.-strzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 294.30 zł 2022-12-31
Tullex roztw. do wstrz.(7,5 mg) - 4 amp.-strzyk. roztw. do wstrz. Methotrexate 80.14 zł 2022-12-31

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów.